I uke 40 legger vi om kommunens telefonsystem. Det betyr at mange av våre telefonnummere blir endret fra torsdag 4. oktober. Vi håper på forståelse for at det i perioder kan bli litt ventetid på telefon. Vi holder nå på å endre numrene på hjemmesiden vår for at nye nummer skal være klare til torsdag.

Servicekontoret vil ha samme nummer som før  71 53 24 00

 

 

Komiteen hadde sitt første møte torsdag 27. september og her ble gjennomføringsplanen for årets TV-aksjon lagt.

Komiteen ønsker at alle kan engasjere seg denne måneden og vi vet at alle skolene har sine egne arrangement for inntekt til TV-aksjonen.

Per Magne Waagen vil ta kontakt med næringsliv og vi håper de vil støtte opp under aksjonen.

Bøssebærere

Den største jobben som skal gjøres er på selve aksjonsdagen og da må vi ha frivillige som bøssebærere, Tingvoll trenger 41 bøssebærere og vi ønsker at de selv melder seg selv og det kan de gjøre her: https://www.blimed.no/boessebaerer/  eller ringe 71 53 24 00 og melde seg.

Alle bøssebærere må være over 18 år eller gå sammen med noen som er over 18 år.

Oversikt over hvem som skal gå, blir sendt ut i uke 41.

Vi vil sende en melding til alle bøssebærere som var i fjor og høre om de vil gå igjen.

Til alle som skal gå som bøssebærer i Tingvollvågen så håper vi at alle kan gå sammen med en flyktning eller en asylsøker, dette ble gjort i fjor med veldig gode tilbakemeldinger. Ghrmay vil følge opp dette.

Oransje skjerf

Kirkens Bymisjon startet aksjonen om oransje skjerf i 2010 men det var først i 2011 at det ble hengt ut 100 hjemmestrikkede oransje skjerf i Oslo sentrum.              

Det oransje skjerfet har de siste årene utviklet seg til et symbol på ønsket om et varmt og inkluderende samfunn, som bæres av alle.

Komiteen ønsker derfor å pynte Tingvoll i oransje og oppfordrer alle til å strikke et oransje skjerf og henge det ut. Steder hvor det kan henge:

  • Gunnar Kirkebygger og andre statuer
  • Lyktestolper
  • Postkassestativer

Oppskriften finner dere her: https://kirkensbymisjon.no/artikler/oppskrift-pa-oransjeskjerf/

Vi ønsker at alle tar ansvar for sitt skjerf og henger det ut og tar det inn når oktober er ferdig.

De kan også leveres på Servicekontoret.

Les mer om TV-aksjonen her: https://www.blimed.no/

Er det noen som vil arrangere noe eller lurer på noe så ta kontakt med enten på e-post: siw.hafskjer@tingvoll.kommune.no eller telefon 71 53 24 00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi søker frivillige instruktører og deltagere til helsefremmende og forebyggende treningsgrupper for seniorer i Tingvoll.

Du må ha lyst til og interesse å lede treningsgrupper for seniorer. Målgruppen for treningen er seniorer som opplever endringer i bevegelsesfunksjon og ustøhet i enkelte situasjoner.

Treningen gjennomføres én gang per uke på dagtid og instruktørene vil primært få ansvar for én gruppe hver.
Aktuelle instruktører vil få opplæring i form av et tre dagers kurs, i tillegg til kurs i førstehjelp. Instruktørene vil få oppfølging av fysioterapeut i Tingvoll kommune. Treningsgruppene er et ledd i satsingen på forebygging av funksjonssvikt og fall.

Ved interesse, ta kontakt med: Silje Solheim Sunde, mob: 941 56 942, epost: silje.solheim.sunde@tingvoll.kommune.no

Hvert år kan det søkes om spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og friluftsliv. Anlegget må være åpen for allmenn idrettsaktivitet og ikke være heftet med kommersielle interesser. Søkere kan være kommunen, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

Som hovedregel kan det søkes om spillemidler på inntil 1/3 av godkjent kostand til bygging og/eller rehabilitering av ordinære anlegg.

Det kan søkes om spillemidler til følgende (minimum totalkostnad i parentes):

  • Ordinære anlegg for idrett og friluftsliv (kr. 150 000)
  • Ordinære nærmiljøanlegg (kr. 50 000)
  • Kart (kr. 75 000)

For å kunne søke om spillemidler, må anlegget være med i liste over prioriterte anlegg i Tingvoll kommunes temaplan for idrett og fysisk aktivitet. Tiltaksdelen i denne planen rulleres hvert år. Nå er tiden inne for å fremme nye tiltak til denne planen. Man kan gjerne spille inn nye anlegg til kommunens temaplanen uten at det søkes om spillemidler.

Gjeldende temaplan finner du her

Innspill til temaplan og/eller søknad om spillemidler må være Tingvoll kommune i hende innen 15. oktober. Det tas sikte på at prioritert liste over anlegg blir behandlet i Oppvekst- og kulturutvalget den 30. oktober.

Søknaden om spillemidler sendes inn via anleggsregisteret.no. Søknadslink finner du her 

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 9-3 og 11-15 har Tingvoll kommunestyre, i møte 14.06.2018 i sak 13/2018, vedtatt interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre, for sitt område.

Vedtak av kommunedelplan kan ikke påklages.

Mer informasjon og plandokumenter finner du her.

 

 

Tingvoll formannskap vedtok i møte 21.8.2018 å legge planforslaget ut på høring og sende det på høring.

Planendringen legger i hovedsak til rette for kjøreadkomst via Postvegen og fram til fire hytter i feltet.

Eventuelle merknader sendes til Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll eller til e-post; postmottak@tingvoll.kommune.no.

Høringsfristen er 28. september.

Tingvoll kommune innfører et system med elektronisk dørlås hos innbyggere som har trygghetsalarm. Dette gjøres for å sikre kvalitet i forbindelse med nøkkelhåndtering og for å øke brukeren sin sikkerhet ved at hjemmesykepleier raskere kan komme til stedet når en trygghetsalarm har blitt utløst. En lås vil bli montert på innsiden av døra ovenfor den låsen som er i dag.

Velkommen til idédugnad om hvordan vi skal utvikle kommunesenteret vårt

 

Etter innføringen av miljøstasjonkort har det vært en del spørsmål knyttet til betaling ved miljøstasjonene våre.

Nedenfor følger vedtatte gebyrsatser for 2018. Alle priser er inkl.mva.