Vi har fått ny jordbruks- og miljørådgiver

Den 3. oktober startet Valentyna Golovina i jobben som jordbruks- og miljørådgiver hos oss i Næring, plan og teknisk. Valentyna skal jobbe med saksbehandling knyttet til jord- og miljøfaget, næringsutvikling i landbruket, miljørelatert arbeid, forvaltning og kontroll av tilskuddsordningene og rullering av landbruksplanen.

Takk for stort engasjement og viktige bidrag på HMS-dag!

  Tidligere i høst ble det arrangert HMS-dag for Driftsavdelingen i Næring, plan og teknisk i regi av bedriftshelsetjenesten. Miljøkompaniet, Uteavdelinga, vaktmester- og renholdstjenesten, samt verneombud, plasstillitsvalgte og ledelsen deltok.

Gratis svømming for de under 19 år ut året!

Tingvoll svømmehall åpner for publikumsbading tirsdag 11. oktober. Barn og ungdom under 19 år får gratis inngang resten av 2022.       

Vil du gå med bøsse i årets TV-aksjon? Registrer deg her

  I 2023 går TV-aksjonen til Leger Uten Grensers arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisin til mennesker som trenger det mest.

Vi har fått plansjef!

    Det er en stor glede å kunne fortelle at May Kristin Vassli har takket ja til stillingen som plansjef hos oss i Næring, plan og teknisk. May Kristin startet som plan- og byggesaksbehandler i Tingvoll kommune i juli 2020. Som plansjef vil hun være faglig leder for, og koordinere arbeidet med oppmåling, plan og byggesak. Viktige oppgaver vil videre være knyttet til rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, kommunedelplaner, reguleringsplaner og å gi bistand inn i kommunens investeringsprosjekter. Plansjefen vil også gjøre saksbehandling innenfor plan- og byggesak, og være faglig veileder for nye medarbeidere innenfor disse tjenestene. Vi er takknemlige for innsatsen May Kristin gjør for Tingvoll kommune – og ser fram til et fortsatt godt samarbeid med henne som plansjef! Margrete Magerøy enhetsleder

Velkommen til oss, Ahmed!

  Den 1. september startet Ahmed Bahjat i jobben som plan- og byggesaksbehandler hos oss i Næring, plan og teknisk. I første omgang er det byggesaker han skal jobbe med. Ahmed er nyutdannet med blant annet bachelorgrad i plan og infrastruktur fra Universitetet i Sørøst-Norge (Porsgrunn). Vi opplever Ahmed som engasjert og serviceinnstilt. Ahmed er bosatt i Tingvollvågen, men han har allerede vært på rundtur både i indre og ytre deler av kommunen. På fritiden har Ahmed en brennende interesse for fotball – og det er ikke usannsynlig at vi vil se han på fotballbanen i løpet av høsten. Nå i starten er Ahmed i en opplæringsfase med May-Kristin Vassli og andre gode kollegaer som veiledere. Margrete Magerøy enhetsleder

Vaksinering mot Covid-19.

Tingvoll kommune pauserer vaksinasjonen mot Covid-19 frem til uke 39. Vi får da ny oppdatert vaksine; Comirnaty Original/Omicron BA.1 til oppfriskningsvaksinering («booster») som beskytter bedre mot omicron varianten av viruset. De som allerede er satt opp til time for vaksinering vil få SMS med nytt tidspunkt. For øvrig vil vi fortsette vaksineringen ut over høsten i tråd med anbefalingene fra FHI. Mvh Thomas A Bulling Kommuneoverlege

Vaksine mot kovid-19.

Vaksinen som er satt tidligere taper dessverre effekt og det er behov for ny oppfriskningsdoser. Anbefalingene nå er: * Dose 4 - alle personer over 65 år kan få ei oppfriskingsdose. Det må gå minimum 4 mnd. mellom dose 3 og 4. Dersom du har hatt korona må det gå minst tre uker etter du er frisk før du kan ta vaksine. * Dose 4 - personer mellom 18 - 64 år med risiko for et alvorlig sykdomsforløp av korona er anbefalt å få en oppfriskningsdose. Vi oppfordrer alle til å ta imot tilbudet om oppfriskningsdose. Vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom. Smitte hos vaksinerte forekommer, men forløpet blir da mildere enn hos uvaksinerte. Vi kaller inn til vaksinering fortløpende etter de anbefalingene som FHI gir. Thomas A Bulling Kommuneoverlege i Tingvoll.

Søk om spillemidler innen 1. oktober 2022

Hvert år kan man søke om spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og friluftsliv. Fristen for å søke om spillemidler i 2023 er 1. oktober 2022.

Gladmelding om trafikksikkerhet!

      Tingvoll kommune først på fylkeskommunens prioriteringsliste for trafikksikringstiltak i Møre og Romsdal! Denne gangen blir det Meisingset oppvekstsenter som får gleden av midlene. Midlene er det som kalles 50/50-tilskudd. Det betyr at kommunen og fylkeskommunen deler regningen likt imellom seg. Virksomhetsleder ved Næring plan og Teknisk i Tingvoll kommune Margrete Magerøy utdyper: Vi er særs takksame for Samferdselsutvalet, i Møre og Romsdal fylkeskommune, sitt vedtak om prioritering av trafikktryggingstiltak for kommunetilskot 2023! Støtta skal gå til oppgradering av lysanlegg ved Meisingset oppvekstsenter, og slik bidra til å trygge området for barn og unge. Fylkeskommunen tek atterhald om at posten får finansiering i budsjettet for 2023. Oppstart av arbeidet vil følgjeleg skje i tildelingsåret 2023. Vi har tidlegare også fått oppgradert gatelysa langs Skolevegen ved Tingvoll barne- og ungdomskole ved hjelp av slike midlar frå fylkeskommunen. Saman med løyvingar frå Tingvoll kommunestyre bidreg desse løyvingane frå fylkeskommunen til at vi kan jobbe systematisk og målretta med å realisere gjeldande trafikksikkerhetsplan for Tingvoll kommune https://www.tingvoll.kommune.no/tjenester/veg-vann-og-avlop/veg-og-trafikk/trafikksikkerhet/ Sist, men ikkje minst skal det rettast ein varm takk til dyktige medarbeidarar for godt samarbeid om utforming av søknader og oppfølging av trafikktryggingstiltak i kommunen vår!