Søk om tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Det er åpnet for ny søknadsrunde i tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet.  

Kan du hjelpe oss? Vi trenger boliger!

50 flyktninger skal bosettes i Tingvoll 2023. Vi håper å klare dette, men vi trenger din hjelp! Flyktningene vil trenge boliger hvor de kan finne ro for å skape sine nye hjem. Vi ønsker å hjelpe familier og enkeltpersoner som hadde blitt jaget fra alt de holder kjært og som sitter igjen med sorg og vonde minner. Håpet er kanskje det eneste de har igjen. Et håp om å få hjelp og å skape et nytt trygt liv for sine barn og sin familie i Tingvoll. Ville du ønsket at noen åpnet sine dører for deg og familien, hjalp deg når du trengte det som aller mest? Vi ønsker og trenger å finne gode trygge boliger i Tingvoll, til alle familiene som snart er på vei til oss. Hjelp oss å hjelpe de som kommer. Vær med oss å gi håpet et ansikt. Dersom dere har boliger som dere kan leie ut i områdene Tingvollvågen, Meisingset, Straumsneset og Torjulvågen håper vi at dere tar kontakt med oss så fort som mulig. Tusen takk! Hilsen, Flyktningtjenesten

Tingvoll kommune tilbyr vaksinedose 4 til deg som er over 18 år.

Den som ønsker vaksine må sende sms til vaksinetelefonen: 469 34 659 med navn og om det er ønskelig med vaksine tirsdag 13.desember på Leite, eller torsdag 15.desember på Sellanrå. Du vil etter det motta melding med tidspunkt for oppmøte. Nylig hatt korona? Det må ha gått minst tre uker siden du ble frisk hvis du nylig har hatt korona. Det er anbefalt å vente enda litt lenger enn dette for å få bedre effekt av vaksinen. Det må ha gått minst fire måneder fra du tok forrige oppfriskningsdose. Med vennlig hilsen Vakinasjonskoordinator og kommuneoverlege

Kulturprisen i Tingvoll kommune

Det har vært et opphold i den årelange tradisjonen med å dele ut Kulturprisen i Tingvoll kommune. I Frivillighetens år 2022 ble den delt ut igjen for første gang på to år. Neste gang den deles ut er i 2024.

Kom med innspill til kulturmiljøplan for Tingvoll kommune

7. november 2022 vedtok Oppvekst- og kulturutvalget at organisasjoner, innbyggere og andre inviteres til å komme med  innspill  til «Temaplan for kulturmiljø og kulturminner i Tingvoll kommune 20232027» med  frist 1. januar 2023.

Vil du bli leseombud?

 

Søk om tilskudd til inkludering av barn og unge

Tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” er nå lyst ut for 2023 og søknadsskjemaet er publisert i Bufdirs søknadsportal .  Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Influensavaksine til risikogrupper: 

Influensavaksine til risikogrupper:  Influensavaksine til risikogrupper - FHI Vaksinasjon mot sesonginfluensa i Tingvoll:  20. oktober på Leite 13 - 16.   21.  oktober Sellanrå 13.30 - 16.30 27 . oktober på Sellanrå 16.30 - 17.30.   Møt opp, det er ikke nødvendig å bestille time.  Mvh Thomas A Bulling Kommuneoverlege i Tingvoll.

Daglig leder 100% stilling Nordmøre Krisesenter IK

Daglig leder 100% stilling Nordmøre Krisesenter IKS Senter er et interkommunalt selskap eid av kommunene Averøy, Aure, Kristiansund, Smøla og Tingvoll. Krisesenteret gir et helårs/heldøgns botilbud, dagtilbud og telefontilbud, samt oppfølging i reetableringsfasen til personer utsatt for vold i nære relasjoner. Arbeidssted er Kristiansund. Senteret har 7,6 årsverk Daglig leder vil ha arbeidstid dagtid.

Vi har fått ny jordbruks- og miljørådgiver

Den 3. oktober startet Valentyna Golovina i jobben som jordbruks- og miljørådgiver hos oss i Næring, plan og teknisk. Valentyna skal jobbe med saksbehandling knyttet til jord- og miljøfaget, næringsutvikling i landbruket, miljørelatert arbeid, forvaltning og kontroll av tilskuddsordningene og rullering av landbruksplanen.