Tingvoll kommune har fått jordmortilbud igjen takket være godt samarbeid med Kristiansund.

Kristiansund har vært positive med velvilje sier virksomhetsleder Siri Holmeide Vangen. Avtalen ble skrevet sist uke. Konsultasjonene foregår i byen og en henvender seg til og bestiller time i resepsjonen i Kristiansund på telefon 71574900.

I avtalen inngår svangerskapskontroller, barselkontroll, prevensjonsveiledning, prøvetaking og svangerskapskurs. Avtalen tilsvarer en 15 % stilling. 

På denne siden kan du finne informasjon om panteordninger for båter, andre kjøretøy og tilhengere.

Avfallsekker

Fra nyttår ble det innført blanke sekker til levering av restavfall på miljø-/gjenvinningsstasjonene. I en overgangsperiode tar vi imot avfall i svarte avfallssekker, men da må disse åpnes og sorteres av den som leverer inn avfallet på miljø-/gjenvinningsstasjonen. I tillegg til artikkelen i iRetur, har det blitt laget en film om dette.

Ønsker du å bli sterkere og stødigere?

Rekker du over gaten på grønt lys?

Greier du mindre i dag enn for ett år siden?

 

Følgende kommuner  har fra den 01.12.18 Barnevernvakt: Aukra, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Kristiansund, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Smøla, Sunndal, Tingvoll og Vestnes, med Molde kommune som vertskommune.

Barnevernvakta kontaktes på telefonnummer 97 60 16 16

Ny opparbeidet industritomt på Saghøgda i Tingvollvågen legges nå ut for salg. Den ligger i sentrum av Tingvoll i et miljø med flere private virksomheter tilknyttet Saghøgda næringspark. Les mer

Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler på vannforsyningssystem som kan benytte det forenklede skjemaet kan være en brønn som forsyner 15 hytter, eller en brønn som forsyner to boliger med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Tingvoll inviterer til folkemøte om kulturminner

Tingvoll er en kommune som er rik på kulturminner. Men hva er egentlig et kulturminne? Og hvordan skal vi ta vare på dem? Dette får vi svarene på når det inviteres til åpent folkemøte om kulturminneplanen som nå er på trappene.

Å videreføre kulturarven er en investering for framtiden. Det kan brukes som grunnlag for næringsutvikling, reiseliv, kunnskap og opplevelser i lokalsamfunnet, og bidra til å skape attraktive byer og bygder. Nå søker arbeidsgruppa for kulturminneplanen i Tingvoll innspill fra innbyggerne slik at planen kan bli et godt verktøy for framtidas Tingvoll.

I den forbindelse inviteres det til et folkemøte onsdag 24. oktober kl. 19 på Tingvoll bibliotek.

På dette møtet vil Toril Moltubakk og/eller Siv Aksdal fra Fylkeskommunen fortelle om hva et kulturminne egentlig er og hvorfor det er viktig med en god prosess i dette arbeidet. I tillegg kommer Olav Bjørn Nilssen fra Gjemnes kommune. Gjemnes har nylig sluttbehandlet sin kulturminneplan og kan derfor fortelle om både suksesser og utfordringer og om hvordan de har gjennomført arbeidet.

Arbeidsgruppa er satt sammen av kulturfaglige og politikere fra hele kommunen. Arbeidsgruppa ønsker å framheve følgende:

  • Kulturminner kan gi positivt grunnlag for utvikling, næring og tilskudd.
  • Kulturminneplanen skal være en integrert del av kommunenes planverk og en aktiv medspiller i arbeid med f.eks. arealplanlegging.

 

Vi håper at mange vil benytte anledningen til å sette kulturminner på dagsorden og bidra med sine innspill. Vi trenger tips om kulturminner og ønsker å høre mer om hva som er viktig for innbyggerne i Tingvoll kommune.

Det er også mulig å melde inn kulturminner direkte på kommunens hjemmesider via et enkelt skjema eller man kan ta direkte kontakt med Folkehelse- og kulturkoordinator på epost marit.branas.aarflot@tingvoll.kommune.no eller telefon 469 46 127

Meisinget hage

Meisingset oppvekstsenter har laget en flott informasjon om skolen og hva de har planlagt å gjennomføre i skoleåret 2018/2019. Her finner du svært mye nyttig informasjon for foreldre og elever.

 

Norge er vertsnasjon for ei stor NATO-øving hausten 2018. Øvinga berører fylka Hedmark, Oppland, Trøndelag og Møre og Romsdal, og Tingvoll er ein av kommunane som er berørt. I Tingvoll vil det tidvis være mykje transport langs riksveg 70 frå Aspøya - E 39 Kanestraum. Her finn du litt meir informasjon om øvinga.