Karantenebestemmelser vedtak fra kommuneoverlegen oppdatert 21.03.2020

Vedtak fra kommuneoverlegen i Tingvoll kommune 21.03.2020 På bakgrunn av saksutredning fatter kommuneoverlegen i Tingvoll kommune følgende vedtak:

Smittemottak etablert på Tingvoll

Orientering fra kommuneoverlegen - Smittemottak etablert på Tingvoll

Informasjon fra kriseledelsen i Tingvoll kommune 19.03.2020

Kommunen permitterer ikke Ansatte i Tingvoll kommune som nå får ledig kapasitet, vil bli omdisponert til andre oppgaver. De vil dermed ikke bli permittert. Oppfordring til næringslivet i Tingvoll kommune Har din bedrift utstyr som kommunen kan trenge i den ekstraordinære situasjonen vi står i? Vi trenger Anti-bac, åndedrettsvern, vernebriller, hansker, munnbind, visir, beskyttende dresser og frakker. Send e-post til: may.helen.nordvik@tingvoll.kommune.no Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet. Regning for mars betales som vanlig og fratrekk blir gitt senere. Ny faktura blir ikke utsendt før barnehage og SFO åpner igjen. Oppfordring til hytteeiere Vi setter enormt stor pris på hyttefolket vårt, men i den spesielle situasjonen vi er i nå, bør dere ikke bo på fritidsboligen deres i vår kommune. Vi har imidlertid forståelse for at det i spesielle tilfeller kan være hensiktsmessig med en begrenset bruk av fritidsboligen. Hvis departementet vedtar et forbud, må vi selvsagt følge opp dette. Redusert politisk aktivitet Saker som kan utsettes til situasjonen har normalisert seg blir utsatt. De politiske møtene som må gjennomføres, gjennomføres på nett.

Til foreldre og foresatte

Tingvoll kommune ønsker å gi alle foreldre/foresatte i vår kommune noen råd for å ivareta familien sin på best mulig måte i situasjonen vi er i.  

Adgangskontroll ved legesenteret

ADGANGSKONTROLL Det er blitt etablert en ordning med dørvakt ved inngangen til legesenteret. Dette for å hindre at personer med luftveisplager eller som er i karantene blir sittende sammen med andre pasienter. Vi må unngå å få smitte inn i legesenteret. Det kan i verste fall ende som i Giske kommune der legesenteret stenges i to uker. Vi har innskjerpet at pasienter ikke oppsøker legesenteret uten avtale. Ved luftveisplager skal legesenteret kontaktes på telefon før timen. Lokallaget av Røde Kors er et eksempel på dugnadsånd på det beste. De har etablert et vaktturnus. Her er det Unni Stølen og Thomas Amadeus Eliassen som stiller opp. De har verneutstyr i tråd med Røde Kors sine sentrale bestemmelser. Vi takker for at Røde Kors stiller opp når det gjelder mest! Røde Kors er en viktig del av beredskapen i Tingvoll kommune og vi har en dialog om hvordan de kan stille opp videre i disse krisetider til beste for innbyggerne i Tingvoll kommune. Vennlig hilsen, Bjarne Storset Kommuneoverlege og smittevernlege i Tingvoll kommune Mob: 924 51 100

Informasjon om karanteneregler i Tingvoll kommune vedtak fra kommuneoverlegen

Karanteneregler

Informasjon fra kriseledelsen i Tingvoll kommune per 16.03.2020

I Tingvoll kommune er det testa 10 personer, ingen har påvist smitte. Tilsyn av barn med foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige omsorgsbehov Gruppene skal være på maksimalt fem personer, inkludert de voksne. Gruppene skal være faste og holde til i samme rom hver dag. Søsken bør være sammen, også på tvers av barnehage og skole. Alle barnehager og skoler skal gjennomgå og skjerpe rutinene for renhold og hygiene. Til hytteeiere I likhet med andre kommuner med mange fritidseiendommer, er kommunehelsetjenesten i Tingvoll sårbar. Vi er en liten kommune med begrenset bemanning innen helse og omsorg. Vi setter enormt stor pris på hyttefolket vårt. Men i den spesielle situasjonen vi er i nå, SKAL dere ikke bo på fritidsboligen deres i vår kommune, og du/dere må reise hjem så snart det er praktisk mulig.  Dette handler både om å begrense spredning av viruset, og om at vi ikke vil ha nok kapasitet i helsetjenesten til å ivareta behov både til innbyggere og turister ved et eventuelt lokalt utbrudd av koronavirus. Vi ønsker dere velkommen tilbake når alt dette er over.  Ønsker du å bidra som personell i helse og omsorg? Er du student eller elev og oppholder deg i Tingvoll kommune, og ønsker å bidra som personell i helse og omsorg? Da ønsker vi at du kontakter virksomhetsleder Elisabeth B. Nilssen på epost: elisabeth.berntsen.nilssen@tingvoll.kommune.no I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig studenter/elever. Dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg. Oppfordring til butikkene i Tingvoll kommune På grunn av at butikkene representerer en stor smittekilde, ber vi butikkene i Tingvoll kommune om å legge til rette for at kunder skal oppholde seg med minst 2 meters avstand. Dette gjelder også i kassakø. I tillegg bes det om at butikkene sørger for ekstra hygienetiltak i butikkene.

Ønsker du å bidra som personell i helse og omsorg?

Er du student eller elev og oppholder deg i Tingvoll kommune, og ønsker å bidra som personell i helse og omsorg? Da ønsker vi at du kontakter virksomhetsleder Elisabeth B. Nilssen på epost: elisabeth.berntsen.nilssen@tingvoll.kommune.no I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig studenter/elever. Dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg.

Kulturmidler 2020- Fristen utsatt til 31.mars.

På grunn av koronaviruset, og unntakstilstander i samfunnet rundt søknadsfristen for årets kulturmidler, har fristen blitt utsatt til 31.mars.  Mer informasjon finner om kulturmidlene finner du her. 

Til foreldre med barn i barnehage og skole i Tingvoll kommune 12.03

For å stoppe spredning av Korona og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har Helsedirektoratet bestemt stenging av alle barnehager og skoler. Men det vil gis et tilsynstilbud til barnehagebarn og barn i 1. til og med 4. klasse, eller barn med særskilte omsorgsbehov, der foreldre har jobb innen kritiske samfunnsfunksjoner. Dersom den ene forelderen ikke blir berørt av dette, må denne forelderen bli hjemme med barna. Dette er kritiske samfunnsfunksjoner: Styring og kriseledelse Forsvar Lov og orden Helse og omsorg Redningstjeneste IKT-sikkerhet i sivil sektor Natur og miljø Forsyningssikkerhet Vann og avløp Finansielle tjenester Kraftforsyning Elektroniske kommunikasjonstjenester Transport Satellittbaserte tjenester Apotekene Hvis dette gjelder deg, svar i Visma-melding eller send epost til virksomhetsleder. Gi beskjed i løpet av kvelden 12.03 om ditt barn har tilsynsbehov. Dette tilbudet gjelder fra fredag 13.03. Åpningstiden blir tilpassa behovet, innenfor ordinært tilbud. Unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. Eldre personer over 65 år og personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, lungesykdom og kreft har høyere risiko for alvorlig forløp av Korona.