Gladmelding om trafikksikkerhet!

      Tingvoll kommune først på fylkeskommunens prioriteringsliste for trafikksikringstiltak i Møre og Romsdal! Denne gangen blir det Meisingset oppvekstsenter som får gleden av midlene. Midlene er det som kalles 50/50-tilskudd. Det betyr at kommunen og fylkeskommunen deler regningen likt imellom seg. Virksomhetsleder ved Næring plan og Teknisk i Tingvoll kommune Margrete Magerøy utdyper: Vi er særs takksame for Samferdselsutvalet, i Møre og Romsdal fylkeskommune, sitt vedtak om prioritering av trafikktryggingstiltak for kommunetilskot 2023! Støtta skal gå til oppgradering av lysanlegg ved Meisingset oppvekstsenter, og slik bidra til å trygge området for barn og unge. Fylkeskommunen tek atterhald om at posten får finansiering i budsjettet for 2023. Oppstart av arbeidet vil følgjeleg skje i tildelingsåret 2023. Vi har tidlegare også fått oppgradert gatelysa langs Skolevegen ved Tingvoll barne- og ungdomskole ved hjelp av slike midlar frå fylkeskommunen. Saman med løyvingar frå Tingvoll kommunestyre bidreg desse løyvingane frå fylkeskommunen til at vi kan jobbe systematisk og målretta med å realisere gjeldande trafikksikkerhetsplan for Tingvoll kommune https://www.tingvoll.kommune.no/tjenester/veg-vann-og-avlop/veg-og-trafikk/trafikksikkerhet/ Sist, men ikkje minst skal det rettast ein varm takk til dyktige medarbeidarar for godt samarbeid om utforming av søknader og oppfølging av trafikktryggingstiltak i kommunen vår!

Koronavaksine for personer 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere.

FHI (Folkehelseinstituttet) har publisert nye anbefalinger, mht. vaksiner i aktuelle aldersgruppe. Personer i målgruppen vil bli kontaktet av vaksinasjonsskoordinator. • Har du tidligere takket nei til vaksine, må du selv ta kontakt om du har ombestemt deg og nå ønsker vaksine. Besked kan gis til Tingvoll legesenter, eller vaksinetelefonen(46934659) • Har du gjennomgått koronainfeksjon, anbefales det også en oppfriskningsdose minst tre uker etter tilfriskning. • Helsemyndighetene planlegger for at personer i aldersgruppen 65 - 74 år og personer i aldersgruppen 18 - 64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomforløp av covid19 får tilbud om oppfriskningsdose etter 1. september.

Offentlig ettersyn lokalitet Halsbukta

Offentlig ettersyn. Søknad om endret utforming av akvakulturanlegg på lokalitet 12895 Halsbukta i Tingvoll kommune.  Her kan du lese hele saken!

Reviderte vedtekter for næringsfondet Vekst for Tingvoll

Tingvoll kommunestyre vedtok reviderte vedtekter for det kommunale næringsfondet i møte den 9.6.2022. Ei vesentleg endring frå tidlegare vedtekter er at landbruksfondet og næringsfondet er slått saman til eitt næringsfond.

Behov for møbler og inventar til ukrainske flyktninger

    Flyktningene som har kommet til Tingvoll har behov for møbler og inventar til sine boliger. Vi har behov for: Møbler: sofa, sofabord,  sidebord, lenestoler, kjøkkenbord, stoler til spisestuebord, nattbord, kommode / oppbevaringsmøbel skap. Hvitevarer Tv Lamper stålamper, leselamper) Utstyr til barn Kontakt Linda Christine Magnus-Andersen på telefon 94803074 epost  linda.christine.magnus.andresen@tingvoll.kommune.no

Sesongstart for Stikk UT!

1. mai 2023 starter årets Stikk UT!-sommer sesong. Tre av de 16 turene i Tingvoll kommune er nye som Stikk UT!-turer i 2022. Noen av turene har utsatt åpningsdato, men dette gjelder heldigvis kun et fåtall av turene. 

Ytterlige dose av Koronavaksine. 

Personer med alvorlig immunsvikt.  Dersom sykehusspesialist anbefaler flere doser enn det du til nå er tilbudt, kan du ta kontakt med vaksinasjonsskoordinator i Tingvoll (46934659), eller Tingvoll legesenter (71532450). Eldre pasienter(80 år og eldre).  Eldre oppnår lavere immunrespons enn yngre, og er utsatt for alvorligere forløp ved smitte. Det åpnes derfor for at eldre over 80 år tilbys en andre oppfriskningsdose(dose fire) allerede nå. Denne dosen vil ikke utelukke ytterligere oppfriskningsdoser til høsten når smitten forventes å øke. Aktuelle pasienter vil bli kontaktet med tilbud om vaksiner. Mvh Thomas Bulling Kommuneoverlege

Her er programmet til Kulturvekkå

Styret i Kulturvekkå ved styreleder Elisabeth Osen, nestleder Edward Jensen, kasserer Anne-Kristin Løes, styremedlem Ragnhild Apelseth og Helge Haltstrand er stolte over å kunne presentere årets Kulturvekkå-program. 

Ungdomsklubb i Tingvoll kommune

Kort beskrivelse   Tingvoll kommune ber om et tilbud på drift av en ungdomsklubb i Tingvoll kommune i perioden 1.07.2022 – 31.06.2025.

Lever strandryddeavfall gratis til ReMidt

Som tidligere år, er det mulig å levere strandryddeavfall gratis til ReMidt. Det betinger imidlertid at du benytter de  gule standryddesekkene fra ReMidt. De får du utlevert ved nærmeste gjenvinningsstasjon.