Innskrivning av høstens nye 1.klassinger ved Tingvoll barne- og ungdomsskole.

Vi vil ønske alle barn som er født i 2016 og som skal starte i første klasse i august 2022, velkommen til innskrivning ved Tingvoll barne- og ungdomsskole onsdag 30. mars 2022 klokken 09.00-10.00. Oppmøte i skolegården. Velkommen

625 000 kroner til kommunalt næringsfond i Tingvoll

Møre og Romsdal fylkeskommune har nyleg styrka det kommunale næringsfondet i Tingvoll med kr. 625 000 i 2022!   Er du ei nyetablert bedrift i Tingvoll eller ønskjer du å vidareutvikle bedrifta di gjennom investeringar, kompetanseheving eller marknadsføring?

Vellykket skibuss-tur i regi av Ungdomsrådet

Ungdomsrådet arrangerte skibuss for elever ved ungdomsskolen og videregående skole. Ungdommene som ble med bussen fikk gratis tur til Vangslia i Oppdal og gratis retur hjem igjen til Tingvoll. Det var påmelding i forkant av turen og 23 ungdommer meldte seg på skibussen.  Rundt kl. 08.00 lørdag kjørte bussen til Oppdal og var tilbake igjen i Tingvoll rundt kl. 17.00. Det ble med andre ord en hel lørdag i strålende sol og med herlig føre for ungdommene.  Med i bussen var også ordfører Ingrid Waagen og Bård Rimstad. Både ordfører og Ungdomsrådet kunne melde om strålende forhold i bakken etter turen.  – Det var kjempefint vær og vi koste oss i bakken. Takk til alle som var med på en fin tur! sier leder i Ungdomsrådet, Alva Tommine Skar Bulling.   

Søk om Kulturmidler innen 1. april 2022

Utlysning av kommunale kulturmidler til lag og foreninger skjer årlig med  søknadsfrist 1. april . Søknad sendes på eget skjema. I 2022 er det avsatt 290 000 kr. i kommunalt tilskudd til lag og foreninger.

Bachelorutdanning vernepleie deltid over 4 år, Møre og Romsdal

22 ukesamlinger (de fleste i Kristiansund) 34 uker praksisstudier Lokale basisgrupper  Les mer her! (PDF, 251 kB)  

Krigen i Ukraina - Beredskapen i Tingvoll kommune

Jod-tabletter Barn og unge under 18 år bør ta jod-tabletter dersom de kan bli utsatt for radioaktivt jod. Skolene og barnehagene i kommunen har derfor et lager med jod-tabletter som kan gis til elever og barnehagebarn dersom det skulle bli behov for det. Les mer på sidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Tilfluktsrom Det er ikke et krav at Tingvoll kommune skal ha tilfluktsrom tilgjengelig. Kommunen har derfor ingen slike i dag. Flyktninger fra Ukraina Kommunen vil ta imot flyktninger fra Ukraina dersom det blir spørsmål om det. Kommunen jobber med forberedelsene til det.

Høring strukturkartlegginga skole

Her kan du lese høringsdokumentet i strukturkartleggingssaka.

Salg av næringsarealer

  Industri-/næringsområder i kommunen Tingvoll kommune eier og utvikler attraktive industri- og næringsarealer på Einset Nord  på Aspøya, nært E39/Rv70 og djupvasskai, Saghøgda i Tingvollvågen, nært Rv70 og Storbrua på Meisingset, nært Rv70. Områdene er regulerte til formålet. På deler av Einset Nord er infrastrukturen utbygd og på Saghøgda vil det foregå utbygging framover. Størrelse på tomter kan tilpasses innenfor tilgjengelig areal. Områdene består både av opparbeidet og ikke opparbeidet areal, noe som gjenspeiles i tomtepris.  

Boliger til flyktninger i Tingvoll

Tingvoll kommune er bedt om å bosette 10 flyktninger i 2022. Kommunen har derfor bruk for boenheter til familier og/eller til enslige. Dersom du kan tilby utleie er det fint om du tar kontakt med Tingvoll kommune på postmottak@tingvoll.kommune.no og merker eposten "Utleiebolig". Med vennlig hilsen Kommunedirektøren

Hvordan blir du som pårørende ivaretatt i kommunen?

  Tingvoll kommune ønsker å sette økt fokus på pårørendeomsorg. Vi ønsker derfor å vite hvordan du som pårørende opplever å bli ivaretatt i kommunen. Vi håper derfor at alle pårørende tar seg tid til å svare på undersøkelsen «IVARETATT?»