Kjære næringsdrivende i Tingvoll kommune

Næringslivet er i en meget krevende tid. Det er ordretørke for mange og resultatet av det er at veldig mange har måttet permittere ansatte. Det er hardt for både ledelsen og de ansatte. For kommunen sin del så er det dessverre begrensa hva vi kan bidra med, men vi skal selvfølgelig bidra med det vi kan bidra med. Vi har sagt at vi skal ha et økt fokus på næringsutvikling i kommunen, både i politisk og administrativ ledelse. Vi har så vidt starta på en besøksrunde, men den ble selvfølgelig satt på vent nå på grunn av Korona.  Det kan være små grep som gjør samarbeidet mellom kommune og næringsliv enda bedre. Et grep vi har fått innspill på, er å opprette ei egen fane på Tingvoll kommune sine nettsider der bedrifter i Tingvoll blir presentert. Tanken er rett og slett at de bedriftene som ønsker det, sender info til kommunen som vil publisere dette på ei fane som heter «Bedrifter i Tingvoll» på hjemmesida til kommunen. På den måten vil vi synliggjøre næringslivet i kommunen. Dette er som sagt helt frivillig å bli med på. De av dere som ønsker dette kan sende inn følgende:  -Navn på bedrift -En link til nettside eller Facebook-side -Ei setning om hva bedriften gjør.   Send til  vidar.karlsen@tingvoll.kommune.no   Dere er selv ansvarlige for å kontakte kommunen ved endringer av innsendt info og dere er selvfølgelig ansvarlige for innholdet på deres egen side.  Når det gjelder tiltak i situasjonen vi er i nå, så gjør kommunen blant annet dette:  Saksbehandlerne på teknisk prioriterer søknader og planer som kan sysselsette næringslivet  Utsatt betaling av eiendomsskatt og kommunale avgifter for bedrifter som trenger det. Ta kontakt med kommunedirektør Odd-Arild hvis dere ønsker dette.  Iverksette tiltak som står på investeringsbudsjettet. Samlet skal Tingvoll kommune gjennomføre prosjekter for 69 mill. kroner med oppstart og mulig sluttføring i 2020. Av dette utgjør flerbrukshallen brutto 60 mill. kroner, vann- og avløp 2 mill. kroner, veg og anlegg 3 mill. kroner, kommunale bygg og inventar 4 mill. kroner. Om vi får tilført ekstra midler, har vi vedtatt prosjekter for ytterligere 15 mill. kroner for 2021 som kan forseres, og vi har fått innspill bl.a. fra kirkelig fellesråd som har vedlikeholdsprosjekter klare. Vi skulle ønske vi kunne gjort mer, men vi bør ikke gjøre tiltak som gjør at kommunen taper inntekter. Da må kommunen redusere tjenestene sine, og dette vil i neste omgang bety mindre sysselsetting av lokalt næringsliv.  Vi er opptatt av å snakke med hverandre, og ikke snakke om hverandre. Hvis det er noe dere brenner inne med, så ikke nøl med å ta kontakt med noen av oss. Og hvis dere hører om noen som skulle fått denne e-posten men ikke har fått det, vær så snill å si i fra til oss.  Vi håper virkelig at flest mulig av dere klarer å komme seg igjennom dette. Vi trenger hver arbeidsplass vi har, minst. Stå på videre! Med vennlig hilsen Ingrid Waagen                 Arne Magnus Aasen                       Odd Arild Bugge Ordfører                           Varaordfører                                    Kommunedirektør

Informasjon fra Kriseledelsen 17.04.2020.

Det er ikke registrert flere smitta i Tingvoll kommune pr i dag.   Forberedelsene til oppstart av barnehagene mandag 20. april er godt i gang. Se egen informasjon om dette på våre hjemmesider. Når det gjelder skolestart fra 27. april er også forberedelsene til dette godt i gang. Det kommer mer informasjon på kommunens hjemmesider seinere.   Kriseledelsen har i dag diskutert 17.- mai- feiringen i Tingvoll kommune. Denne blir noe annerledes enn for tidligere år. Det vi kan si så langt er at det ikke vil bli åpnet for innendørs arrangement. Kriseledelsen vil imidlertid komme tilbake med mer eksakt informasjon om 17.-mai om en ukes tid.   Som kjent ble det i går lansert en nasjonal smitte-applikasjon som kan lastes ned på mobilen. Kriseledelsen i kommune vil oppfordre alle i Tingvoll som er over 16 år å laste ned denne

Ingen nye smittetilfeller i Tingvoll 15.04.2020

Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Tingvoll kommune i løpet av påsken. Oppsummert er det derfor bare ett kjent smittetilfelle i Tingvoll siden pandemien brøt ut.   Vi har kontroll på situasjonen i vår kommune. Allikevel er vi i beredskap i tilfelle vi får en oppblomstring. Kriseledelsen følger situasjonen fra dag til dag. Det er viktig at vi alle opprettholder gode smittevernrutiner.   Sentrale myndigheter legger opp til at barnehagene starter opp igjen mandag 20.april og at skolene (1.– 4. klasse) starter ei uke seinere, det vil si mandag 27. april. Det vil komme en veileder fra departementet i dag eller i morgen. Så snart denne foreligger, vil vi komme med mer detaljert informasjon om barnehage- og skolestart i Tingvoll. Følg med på våre hjemmesider.

Karantenebestemmelser

Tingvoll kommune følger nå nasjonale retningslinjer. Du finner mer informasjon her.  

Informasjon fra kriseledelsen i Tingvoll kommune 27.03.2020

Tilsammen 30 personer er testet. En person har påvist smitte. Status for vedkommende er alvorlig.

Barnhager og skoler stengt til 13. april

Til alle barn, ungdom og foreldre i Tingvoll Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler fortsatt skal være stengt til og med 13.april. Det betyr at tilbud for barn med foreldre i samfunnskritiske jobber og hjemmeskole fortsetter. Perioden kan bli forlenget. Vi vil fortsette å ivareta alle skoleelevene så godt vi kan via digitale medier som bla. TEAMS. Vi jobber nå med å få alle elever inn i mer faste rutiner med daglige innsjekk med sine lærere. Ta gjerne kontakt med kontaktlærere eller skoleledelsen om dere har spørsmål.

Fra kommuneoverlegen 23.03.2020

Vedrørende drift Tingvoll legesenter og smitteoppsporing, Pasient fra Tingvoll som ble innlagt 20.3, ble sendt direkte fra hjemmet til sykehus. Derfor kan lokalene ved Tingvoll legesenter brukes som vanlig. Vi opprettholder aktiviteten som før. Det vil si at pasienter som henvender seg, blir spurt om feber/luftveissymptomer. Vi vil ha adgangskontroll som en ekstra sikkerhet for å unngå smitte inn på legesenteret. De med smittemistanke, blir undersøkt ved vår «smitteklinikk» sittende i bilen. Fastlege Thomas Bulling la smittepasient inn i forbindelse med sykebesøk og han er derfor i hjemmekarantene i 2 uker. Vi har god kapasitet på legesenteret. Vi tar unna faste kontroller som vanlig. Vedrørende pasient fra Tingvoll som er innlagt på sykehus, har vi hatt et svært god samarbeid med smitteoppsporing med familie og omgangskrets. Det er tatt smitteprøver og ca 10 personer skal ha hjemmekarantene.  Vennlig hilsen, Bjarne Storset Kommuneoverlege og smittevernlege i Tingvoll kommune

Karantenebestemmelser vedtak fra kommuneoverlegen oppdatert 21.03.2020

Vedtak fra kommuneoverlegen i Tingvoll kommune 21.03.2020 På bakgrunn av saksutredning fatter kommuneoverlegen i Tingvoll kommune følgende vedtak:

Smittemottak etablert på Tingvoll

Orientering fra kommuneoverlegen - Smittemottak etablert på Tingvoll

Informasjon fra kriseledelsen i Tingvoll kommune 19.03.2020

Kommunen permitterer ikke Ansatte i Tingvoll kommune som nå får ledig kapasitet, vil bli omdisponert til andre oppgaver. De vil dermed ikke bli permittert. Oppfordring til næringslivet i Tingvoll kommune Har din bedrift utstyr som kommunen kan trenge i den ekstraordinære situasjonen vi står i? Vi trenger Anti-bac, åndedrettsvern, vernebriller, hansker, munnbind, visir, beskyttende dresser og frakker. Send e-post til: may.helen.nordvik@tingvoll.kommune.no Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet. Regning for mars betales som vanlig og fratrekk blir gitt senere. Ny faktura blir ikke utsendt før barnehage og SFO åpner igjen. Oppfordring til hytteeiere Vi setter enormt stor pris på hyttefolket vårt, men i den spesielle situasjonen vi er i nå, bør dere ikke bo på fritidsboligen deres i vår kommune. Vi har imidlertid forståelse for at det i spesielle tilfeller kan være hensiktsmessig med en begrenset bruk av fritidsboligen. Hvis departementet vedtar et forbud, må vi selvsagt følge opp dette. Redusert politisk aktivitet Saker som kan utsettes til situasjonen har normalisert seg blir utsatt. De politiske møtene som må gjennomføres, gjennomføres på nett.