Høringsforslag - Økokommuneplan 2024-2036, kommuneplanens samfunnsdel

Forslag til «Økokommuneplan 2024-2036, kommuneplanens samfunnsdel» sendes ut på høring, jf. vedtak i Tingvoll kommunestyre12. juni 2024.

Merknadsfristen er 20. september 2024. Merknader sendes til postmottak@tingvoll.kommune.no

Kommunen vil invitere til åpne møter om planforslaget i september.

Lenke til planforslaget:

https://pub.framsikt.net/plan/tingvoll/plan-15a7d7db-5c32-4dbf-b5e4-4507b8ea0a3b-50174/

Kommuneplanens samfunnsdel, som vi kaller Økokommuneplan i Tingvoll, er kommunens overordnede styringsdokument som alle planer og budsjetter skal utledes av. Økokommuneplanen ble sist vedtatt i kommunestyret i 2020. For at det nye kommunestyret raskt skal sette preg på og kurs for kommunens utvikling, skal planen revideres før vedtak av «Handlings- og økonomiplan for 2025-28» i kommunestyret 11. desember 2024.

Kommunene på Nordmøre har i flere år samarbeidet tett og godt om samfunnsplanleggingen. Vi har felles utredninger, felles satsinger og støtter hverandre i prosessarbeidet. I 2023 og 24 arbeides det parallelt med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel i alle kommunene. Alle kommunene har vedtatt en felles «Nordmørsstrategi» som er omtalt i planforslaget under kapitlet om bærekraftsmål nr. 17 Samarbeid.

Les mer på Nordmøre IPR sine sider: https://www.nipr.no/tjenester/nordmorsstrategien/