Velkommen til avslutningsmøte i parallelloppdraget i Tingvollvågen!

De to arkitektgruppene fra Pir II og Norconsult /Rodeo Arkitekter er snart ferdig med forslagene sine til utvikling i Tingvollvågen – bli med på det tredje folkemøte i tettstedsprosjektet!

Dette er på Sellanrå kl 19 11. april.

Tingvoll kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS.

Vi varsler på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.

Kulturprisen for Tingvoll kommune tildeles personer, institusjoner eller organisasjoner som har vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats utenom det vanlige. Prisen kan ikke tildeles kandidater utenfor kommunen. Virksomheten må være hjemmehørende i Tingvoll kommune.

Forslag på kandidater fremmes av personer, institusjoner eller organisasjoner til Oppvekst- og kulturutvalget med opplysninger om navn, adresse og hva kandidaten har arbeidet med innen kulturområdet. Oppvekst- og kulturutvalget vurderer de innkomne forslagene og avgjør om prisen skal deles ut, og hvem som eventuelt skal få prisen.

Under dette arbeidet kan Oppvekst- og kulturutvalget rådføre seg med fagfolk innenfor de ulike fagområdene.
Blir ikke kulturprisen delt ut, blir kulturprismidlene fordelt som kulturmidler. Prisen, pålydende kr. 10 000,- med diplom deles ut av ordfører. Kulturprisen deles ut fortrinnsvis i første halvår i forbindelse med et større kulturarrangement.

Forslag på kandidater sendes til: 

Postmottak@tingvoll.kommune.no, eller Tingvoll Kommune, Folkehelse og kultur, Midtvågveien 2, 6630 Tingvoll. Frist for å komme med kandidater i 2019 er 31.3.2019.

Barnehageplass

Svar på søknad om barnehageplass er utsendt.

Foreldre som har søkt bes om å gå inn på Altinn/Digipost og sjekke om dette er mottatt.

Svar gjøres via Visma flyt barnehage. Bruk samme link som da en søkte på barnehageplass.

Eller følg denne: https://barnehage.visma.no/Tingvoll
Pålogging gjennom idporten.

Gå inn på det barnet det gjelder, om man har flere barn i barnehagen for å svare.

Eiendomsskattelisten

Da ligger eiendomsskattelisten ute til ettersyn. Det ligger også et eksemplar tilgjengelig i servicekontoret på kommunehuset.

Velkommen til innskriving i skolen

Et av vårens vakreste eventyr nærmer seg - innskriving i skolen. Det er en stor og viktig dag for ansatte i skolen og foreldre, og viktigst av alt barna. Velkommen skal de være, vi ønsker dem en myk og fin start på skolelivet og ønsker at de vil trives godt hos oss, bygge vennskapsbånd, lære mye og vokse som mennesker, sier oppvekstleder Gerd Anne Bråttvik.

Innskriving

Meisingset oppvekstsenter 12. mars kl 0900
Tingvoll barne- og ungdomsskole 20. mars kl 0900
Straumsnes barne- og ungdomsskole 20. mars kl 0900

Nå er det tid for barnehageopptak for barnehageåret 2019 / 2020. Søk her 

Foto Andreas Fadum Haugstad BYLIVsenteret hele gjengen

Dato: Torsdag 14. februar

Klokkeslett:18-20Sted:

Aulaen på Tingvoll vidaregåande skole

 

 

Velkommen til konferanse - åpen for alle

Hvordan kan flest mulig delta uavhengig av funksjonsevne

Tingvoll kommune har gleden av å være vertskommune for en regional konferanse med tema universell utforming i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune. På denne samlinga vil vi se på hvordan tilrettelegging og universell utforming kan bidra til bedre folkehelse, trivsel og økt aktivitet i lokalsamfunnet. Med universell utforming menes å utforme samfunnet på en slik måte at så mange som mulig kan delta aktivt, uavhengig av funksjonsevne.

Det vil bli mange interessante innlegg fra spennende foredragsholdere. Vi benytter selvsagt også anledningen til å fortelle om oss selv her på Tingvoll og spesielt om tettstedsprosjektet vårt.

Konferansen blir avholdt på Tingvoll Fjordhotell, torsdag den 31. januar, kl. 9.30 – 15.00. Påmeldingsfrist 23.01.19

Konferansen er gratis og er aktuell for alle både privatpersoner, fagfolk, lag/foreninger osv. For mer informasjon kontakt gjerne Folkehelse og kulturkoordinator Marit Brånås Aarflott.

Program og Påmelding: https://mrfylke.no/Kalender/(event)/1022527

Tingvoll kommune har drevet godt og innenfor økonomisk bæreevne de siste årene. Kommunens langsiktige gjeld i forhold til brutto driftsinntekter, og i kroner pr. innbygger, er fortsatt noe høyere enn gjennomsnittet i fylket.

Kommunens daglige drift har de siste årene levert gode resultater innenfor vedtatte budsjett­rammer. Budsjettet for 2019 gir rom for fortsatt drift omtrent på samme nivå som de siste årene. Det er også rom for en rekke mindre investeringstiltak som vil øke verdien av kommunens eiendommer og anlegg.

Økonomisjef Marit Kvernmo er godt fornøyd med at budsjettet er ferdigstilt og i balanse.