Skolerute og barnehagerute Tingvoll 2020-2023

Skolerute og barnehagerute 2020-2023 (PDF, 148 kB)  

Høring på lokal forskrift om utvidet båndtvang i Tingvoll kommune

Høringsdokument (PDF, 287 kB) Frist for å komme med innspill er 15.juni 2020. Innspillet sende til: Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll eller postmottak@tingvoll.kommune.no. Merk brevet med referanse 19/01467.

Miljøkompaniet åpner bruktbutikken igjen

Endelig åpner vi bruktbutikken igjen Vi har litt begrensede åpningstider, Mandager 12.00-15.00 Torsdager 12.00-15.00 Vi følger de anbefalte retningslinjene fra Folkehelseinstituttet.          

17.mai i Tingvoll kommune

Følg 17. Mai i Tingvoll her: https://www.facebook.com/groups/305871397072375 17. mai kan dessverre ikke feires på tradisjonelt vis i år. Det vil bli begrensa med offentlige arrangement som samler mye folk. Ingen offentlige arrangement skal samle mer enn 50 personer og 1 meters avstand må opprettholdes. På Facebook-gruppen «17. Mai i Tingvoll» vil det bli lagt ut videoer av 17. mai-taler med mer . Ordfører Ingrid Waagen sin digitale 17.mai-tale blir publisert kl 0900. Russepresident Arne Gjørsvik sin digitale 17.mai-tale blir publisert kl 1330. Dette vil bli liggende på Facebook-gruppen, slik at man kan se når man vil. Straumsnes skolekorps spiller på Matkroken i Kvisvika kl 10.45, på Straumsnes bygdemuseum kl 11.15, på Gyl kl 12.15 og på omsorgsboligene i Straumsnes kl 12.45. Det vil bli rapporter, video og live-stream på Straumsnes skolekorps sin Facebook-side. Skolekorpset stiller med fane, flagg, uniformer og korpsmusikk. Skolekorpset står i ro og spiller, det går an å møte opp for å høre.  På Gyl er det oppmøte kl 11.30 ved grendahuset. Dørene åpnes så det er god plass (maks 50 personer, arrangementet er derfor kun for de som bor på Gyl og Bergem). Det blir enkelt kiosksalg med pølser og brød, is, brus og kaffe. (Betaling kun med vipps eller kontonr). Straumsnes skolekorps spiller kl 12.15 og vi synger «Ja vi elsker» sammen med korpset. Leker og premier for barna. Tingvoll sentrum Kl 08.00 Flaggheising Tingvoll kirke ved Speiderne. Kl 10.00 Digital gudstjeneste på Straumsnes og Tingvoll menigheters Facebook-side. Kl 11.00 Tingvoll Musikkorps spiller ved Vonheim. Kl 11.45 Avgang tog fra Stykkjesflata, via Grande til sykehjemmet. Toget består kun av flaggborg ved 6. klasseforeldre TBU, Tingvoll Musikkorps og russ fra Tingvoll videregående skole. NB! Russen har ikke russekort for utdeling i år! Oppfordrer alle til å stå spredt langs ruten for å høre korps og få litt 17. mai-stemning. Kl 13.00 Felles nasjonalsang ved Tingvoll sykehjem. På Meisingset , Vågbø og i Torjulvågen vil det ikke være felles arrangement. Vi kan feire grunnloven, folkestyret, fred og frihet innenfor de nasjonale anbefalingene også i privat regi. Dette innebærer minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand, og maksimalt 20 personer samlet i en gruppe. Hele Norge er oppfordra til å synge "Ja, vi elsker" kl. 13. Vi håper flest mulig i Tingvoll kommune blir med på dette. Ta vare på hverandre og gjør det beste ut av dagen.   Med vennlig hilsen 17.mai komiteene og kriseledelsen i Tingvoll kommune

Daglig leder 100% stilling Nordmøre Krisesenter IKS

Nordmøre Krisesenteret gir tilbud til personer som har vært/er utsatt for vold i nære relasjoner, jf. Krisesenterloven §2. Det omfatter et helårs/heldøgns botilbud, dagtilbud og telefontilbud, samt oppfølging i reetableringsfasen. Senteret er et interkommunalt selskap eid av kommunene Averøy, Aure, Kristiansund, Smøla og Tingvoll. Arbeidssted er Kristiansund. Nordmøre Krisesenter IKS er lokalisert i Tempoveien 23. Daglig leder vil ha arbeidstid på dagtid. Arbeidsoppgaver Ansvaret for den daglige driften Utarbeide budsjett, regnskap og årsmelding Utadrettet informasjonsarbeid Samarbeide med eksterne samarbeidspartnere Kontakt med media Videreutvikling av senteret Veilede ansatte Rapportering til offentlige myndigheter Sentral i arbeidet med planene om nytt krisesenterbygg Følge opp og veilede brukere Kvalifikasjonskrav Helse/sosialfaglig bakgrunn på høgskolenivå Lederutdanning Ledererfaring Erfaring fra arbeid med mennesker i sårbare livsfaser Erfaring fra tverrfaglig samarbeid Erfaring med bruk av digitale verktøy Personlige egenskaper Evne å jobbe selvstendig og i team Fleksibel og løsningsorientert Interesse og engasjement for målgruppen Relasjonsskapende Vi tilbyr Et spennende, inkluderende og utfordrende arbeidsmiljø Lønn og pensjon etter avtale Øvrige vilkår Ved tilsetting må politiattest foreligge. Søknad Sendes elektronisk til: anita@nordmorekrisesenter.no Pr post: Nordmøre Krisesenter IKS, postboks 153, 6501 Kristiansund Søknadsfrist 30/05.20

Kommunale avgifter – tilsendt faktura oppdelt i månedlige rater

Vil du dele opp fakturaen i månedlige rater, gi skriftlig melding om dette til Tingvoll kommune. Send forespørsel til fakturamottak@tingvoll.kommune.no Bruk samme konto og kid som er på utsendt faktura. Telefon 71 53 24 00 Tingvoll kommune 

Endring i tømmedag for abonnenter i Tingvoll fra 1.mai

  Innbyggere i Tingvoll kommune får nye tømmedager med virkning fra 4. mai. Er du usikker på hvilken rute du tilhører, sjekk dine tømmedager  i vår tømmekalender på remidt.no  – skriv inn din adresse (eventuelt gårds- og bruksnummer, dersom du ikke har gateadresse), og finn dine tømmedager. Rute 1 – Mandag ny tømmedag etter 1.mai Restavfall + mat: mandag partallsuker. NB! Her legger vi inn en ekstratømming 5. mai. Neste ordinære tømming blir 11.mai. Papir + plast: mandag uke 19-23-27 Rute 2 – Tirsdag ny tømmedag etter 1. mai Restavfall + mat: tirsdag partallsuker (neste tømming 12.mai) Papir + plast: tirsdag uke 23-27-31 Rute 3 – Onsdag ny tømmedag etter 1. mai: Restavfall + mat: onsdag partallsuker (neste tømming 13.mai) Papir + plast: onsdag uke 19-23-27 Plastsekken tas med i samme bil som papp/papir, og vil ha felles tømmedag. Dette gjelder for alle, uansett rute. Plastsekkene sorteres ut fra papp/papir før det materialgjenvinnes.

Nytt vedtak om campingplasser

Nytt vedtak om campingplasser 30.04.2020

Informasjon fra kriseledelsen i Tingvoll 28.04.2020

Kriseledelsen i Tingvoll holder ukentlige møter i tilknytning til pandemien. Vi har hatt et møte i dag. Siden pandemien brøt ut har ca 80 personer i Tingvoll kommune blitt testet. Så langt er det bare registrert en smittet i vår kommune. For at vi skal kunne opprettholde denne utviklingen med få eller ingen smittetilfeller i Tingvoll kommune, er det veldig viktig at vi fortsetter å følge de gode rutinene vi nå har lagt oss til. Vi gjengir derfor Folkehelseinstituttet (FHI) sine råd når det gjelder håndhygiene: «Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hendene når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk». 17. mai i Tingvoll kommune Det vil komme en nasjonal veileder den 4. mai som gir retningslinjer for hvordan man skal kunne feire nasjonaldagen uten at dette fører til en oppblomstring av pandemien. Kommunen har vært i møte med de ulike komitémedlemmene i bygdene våre. Det jobbes godt men samtidig preges planleggingen av at man avventer nærmere retningslinjer. Det er innkalt til et nytt møte mellom kommunen og komitemedlemmene den 6. mai, etter at veilederen foreligger. Vi vil etter den tid komme med mer informasjon om lokale arrangement.   Besøk på institusjon Det å ikke kunne besøke sine nær på institusjon er vanskelig for pårørende og pasient. Samtidig vet vi at det nettopp er de eldre og svake som rammes hardest av denne pandemien. Det er derfor veldig viktig at vi klarer å holde institusjonene våre smittefrie. Sommeren gir mulighet for å være mere ute. Dette åpner for en mulighet. Vi har derfor laget retningslinjer som regulerer besøk på institusjonene våre, dvs på sjukeheimen og på Vonheim, ute: Retningslinjer for besøk på sjukeheimen og på Vonheim Vi legger til rette for at beboere og pårørende kan treffes ute . For at dette skal være trygt av hensyn til Covid-19, skal følgende tiltak følges: Ta kontakt på telefon til avdelingen for å avtale tidspunkt Kun nære pårørende kan avtale besøk nå i første omgang, og maksimalt to pårørende samtidig Besøkstid på inntil 15 minutter Besøket kan gjennomføres utenfor inngangsdøren til avdelingen eller i området ved institusjonen. Ansatte skal være tilstede under besøket, som bistand for å sikre at beboer ikke blir utsatt for smitterisiko Ingen servering Den som kommer på besøk må være frisk Det er ikke anledning til å håndhilse eller klemme Hold to meters avstand  

Informasjon om åpning av skolene i Tingvoll 

Mandag 27. april åpner skole og SFO igjen for elever i 1-4. trinn fra 8.30 – 14.00 som vanlig. SFO kan ha redusert åpningstid for barn av foreldre i ikke samfunnskritiske jobb pga. omdisponering av personale i forbindelse med smittevernstiltak. Uke 18 og 19 har alle barna i 1-4 skolefri på onsdager.