Følgende kommuner  har fra den 01.12.18 Barnevernvakt: Aukra, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Kristiansund, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Smøla, Sunndal, Tingvoll og Vestnes, med Molde kommune som vertskommune.

Barnevernvakta kontaktes på telefonnummer 97 60 16 16

Ny opparbeidet industritomt på Saghøgda i Tingvollvågen legges nå ut for salg. Den ligger i sentrum av Tingvoll i et miljø med flere private virksomheter tilknyttet Saghøgda næringspark. Les mer

Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler på vannforsyningssystem som kan benytte det forenklede skjemaet kan være en brønn som forsyner 15 hytter, eller en brønn som forsyner to boliger med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Tingvoll inviterer til folkemøte om kulturminner

Tingvoll er en kommune som er rik på kulturminner. Men hva er egentlig et kulturminne? Og hvordan skal vi ta vare på dem? Dette får vi svarene på når det inviteres til åpent folkemøte om kulturminneplanen som nå er på trappene.

Å videreføre kulturarven er en investering for framtiden. Det kan brukes som grunnlag for næringsutvikling, reiseliv, kunnskap og opplevelser i lokalsamfunnet, og bidra til å skape attraktive byer og bygder. Nå søker arbeidsgruppa for kulturminneplanen i Tingvoll innspill fra innbyggerne slik at planen kan bli et godt verktøy for framtidas Tingvoll.

I den forbindelse inviteres det til et folkemøte onsdag 24. oktober kl. 19 på Tingvoll bibliotek.

På dette møtet vil Toril Moltubakk og/eller Siv Aksdal fra Fylkeskommunen fortelle om hva et kulturminne egentlig er og hvorfor det er viktig med en god prosess i dette arbeidet. I tillegg kommer Olav Bjørn Nilssen fra Gjemnes kommune. Gjemnes har nylig sluttbehandlet sin kulturminneplan og kan derfor fortelle om både suksesser og utfordringer og om hvordan de har gjennomført arbeidet.

Arbeidsgruppa er satt sammen av kulturfaglige og politikere fra hele kommunen. Arbeidsgruppa ønsker å framheve følgende:

  • Kulturminner kan gi positivt grunnlag for utvikling, næring og tilskudd.
  • Kulturminneplanen skal være en integrert del av kommunenes planverk og en aktiv medspiller i arbeid med f.eks. arealplanlegging.

 

Vi håper at mange vil benytte anledningen til å sette kulturminner på dagsorden og bidra med sine innspill. Vi trenger tips om kulturminner og ønsker å høre mer om hva som er viktig for innbyggerne i Tingvoll kommune.

Det er også mulig å melde inn kulturminner direkte på kommunens hjemmesider via et enkelt skjema eller man kan ta direkte kontakt med Folkehelse- og kulturkoordinator på epost marit.branas.aarflot@tingvoll.kommune.no eller telefon 469 46 127

Meisinget hage

Meisingset oppvekstsenter har laget en flott informasjon om skolen og hva de har planlagt å gjennomføre i skoleåret 2018/2019. Her finner du svært mye nyttig informasjon for foreldre og elever.

 

Norge er vertsnasjon for ei stor NATO-øving hausten 2018. Øvinga berører fylka Hedmark, Oppland, Trøndelag og Møre og Romsdal, og Tingvoll er ein av kommunane som er berørt. I Tingvoll vil det tidvis være mykje transport langs riksveg 70 frå Aspøya - E 39 Kanestraum. Her finn du litt meir informasjon om øvinga.

20170206_123333

Psykiatritjenesten i Tingvoll kommune vil i år være med å markere verdensdagen for psykisk helse. Dette er en årlig markering som holdes over hele verden. Markeringen startet i 1992, og som har som mål å fremme økt bevissthet om psykisk helse over hele kloden. 

På Tingvoll fjordhotell 10.10.2018 fra 17.00-1900 vil dette bli markert ved: 

- Mobbeombudet i fylket kommer. Hun heter Kristin Øksenvåg. Hun vil fortelle litt om hva mobbeombud er, hvordan ta kontakt osv.

- Kulturinnslag. 

- Psykiatrisk vernepleier Njål Bjørdal vil snakke om temaet sorg/ savn/ helse. 

Arrangementet er for alle og er gratis. 
Det vil bli en enkel servering. 

Vel møtt!

I uke 40 legger vi om kommunens telefonsystem. Det betyr at mange av våre telefonnummere blir endret fra torsdag 4. oktober. Vi håper på forståelse for at det i perioder kan bli litt ventetid på telefon. Vi holder nå på å endre numrene på hjemmesiden vår for at nye nummer skal være klare til torsdag.

Servicekontoret vil ha samme nummer som før  71 53 24 00

Innsamlingsaksjon 18

 

 

Komiteen hadde sitt første møte torsdag 27. september og her ble gjennomføringsplanen for årets TV-aksjon lagt.

Komiteen ønsker at alle kan engasjere seg denne måneden og vi vet at alle skolene har sine egne arrangement for inntekt til TV-aksjonen.

Per Magne Waagen vil ta kontakt med næringsliv og vi håper de vil støtte opp under aksjonen.

Bøssebærere

Den største jobben som skal gjøres er på selve aksjonsdagen og da må vi ha frivillige som bøssebærere, Tingvoll trenger 41 bøssebærere og vi ønsker at de selv melder seg selv og det kan de gjøre her: https://www.blimed.no/boessebaerer/  eller ringe 71 53 24 00 og melde seg.

Alle bøssebærere må være over 18 år eller gå sammen med noen som er over 18 år.

Oversikt over hvem som skal gå, blir sendt ut i uke 41.

Vi vil sende en melding til alle bøssebærere som var i fjor og høre om de vil gå igjen.

Til alle som skal gå som bøssebærer i Tingvollvågen så håper vi at alle kan gå sammen med en flyktning eller en asylsøker, dette ble gjort i fjor med veldig gode tilbakemeldinger. Ghrmay vil følge opp dette.

Oransje skjerf

Kirkens Bymisjon startet aksjonen om oransje skjerf i 2010 men det var først i 2011 at det ble hengt ut 100 hjemmestrikkede oransje skjerf i Oslo sentrum.              

Det oransje skjerfet har de siste årene utviklet seg til et symbol på ønsket om et varmt og inkluderende samfunn, som bæres av alle.

Komiteen ønsker derfor å pynte Tingvoll i oransje og oppfordrer alle til å strikke et oransje skjerf og henge det ut. Steder hvor det kan henge:

  • Gunnar Kirkebygger og andre statuer
  • Lyktestolper
  • Postkassestativer

Oppskriften finner dere her: https://kirkensbymisjon.no/artikler/oppskrift-pa-oransjeskjerf/

Vi ønsker at alle tar ansvar for sitt skjerf og henger det ut og tar det inn når oktober er ferdig.

De kan også leveres på Servicekontoret.

Les mer om TV-aksjonen her: https://www.blimed.no/

Er det noen som vil arrangere noe eller lurer på noe så ta kontakt med enten på e-post: siw.hafskjer@tingvoll.kommune.no eller telefon 71 53 24 00.