Tilgjengelighetsærklæring

Tilgjengelighet på www.Tingvoll.kommune.no

Tingvoll kommune er ansvarlig for dette nettstedet, og ønsker at alle skal kunne bruke det. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å forbedre brukeropplevelsen, og å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Se erklæring for tingvoll.kommune.no

Krav til universell utforming

Kommunen har krav om å ha digitale løsninger som er universelt utformet.
Ved feil kan du som innbygger melde inn disse.

 > Se oversikt over krav som vi må følge

Alle nettsteder skal bl.a. ha en tilgjengelighetserklæring.

Slik jobber vi med universell utforming og tilgjengelighet

Vi jobber med universell utforming av IKT gjennom IKT-samarbeidet IKT ORKide.

 > Les mer om hvordan vi jobber her.

Gi oss tilbakemelding

Opplever du som bruker av nettstedet at innholdet ikke fungerer som det skal, eller at språket er vanskelig å forstå?

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?

Gi oss gjerne din tilbakemelding om tilgjengelighet!

Kontakt oss på telefon 71 53 24 00, eller send en epost til postmottak@tingvoll.kommune.no

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.