Til foreldre og foresatte

Tingvoll kommune ønsker å gi alle foreldre/foresatte i vår kommune noen råd for å ivareta familien sin på best mulig måte i situasjonen vi er i.  

Adgangskontroll ved legesenteret

ADGANGSKONTROLL Det er blitt etablert en ordning med dørvakt ved inngangen til legesenteret. Dette for å hindre at personer med luftveisplager eller som er i karantene blir sittende sammen med andre pasienter. Vi må unngå å få smitte inn i legesenteret. Det kan i verste fall ende som i Giske kommune der legesenteret stenges i to uker. Vi har innskjerpet at pasienter ikke oppsøker legesenteret uten avtale. Ved luftveisplager skal legesenteret kontaktes på telefon før timen. Lokallaget av Røde Kors er et eksempel på dugnadsånd på det beste. De har etablert et vaktturnus. Her er det Unni Stølen og Thomas Amadeus Eliassen som stiller opp. De har verneutstyr i tråd med Røde Kors sine sentrale bestemmelser. Vi takker for at Røde Kors stiller opp når det gjelder mest! Røde Kors er en viktig del av beredskapen i Tingvoll kommune og vi har en dialog om hvordan de kan stille opp videre i disse krisetider til beste for innbyggerne i Tingvoll kommune. Vennlig hilsen, Bjarne Storset Kommuneoverlege og smittevernlege i Tingvoll kommune Mob: 924 51 100

Informasjon om karanteneregler i Tingvoll kommune vedtak fra kommuneoverlegen

Karanteneregler

Informasjon fra kriseledelsen i Tingvoll kommune per 16.03.2020

I Tingvoll kommune er det testa 10 personer, ingen har påvist smitte. Tilsyn av barn med foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige omsorgsbehov Gruppene skal være på maksimalt fem personer, inkludert de voksne. Gruppene skal være faste og holde til i samme rom hver dag. Søsken bør være sammen, også på tvers av barnehage og skole. Alle barnehager og skoler skal gjennomgå og skjerpe rutinene for renhold og hygiene. Til hytteeiere I likhet med andre kommuner med mange fritidseiendommer, er kommunehelsetjenesten i Tingvoll sårbar. Vi er en liten kommune med begrenset bemanning innen helse og omsorg. Vi setter enormt stor pris på hyttefolket vårt. Men i den spesielle situasjonen vi er i nå, SKAL dere ikke bo på fritidsboligen deres i vår kommune, og du/dere må reise hjem så snart det er praktisk mulig.  Dette handler både om å begrense spredning av viruset, og om at vi ikke vil ha nok kapasitet i helsetjenesten til å ivareta behov både til innbyggere og turister ved et eventuelt lokalt utbrudd av koronavirus. Vi ønsker dere velkommen tilbake når alt dette er over.  Ønsker du å bidra som personell i helse og omsorg? Er du student eller elev og oppholder deg i Tingvoll kommune, og ønsker å bidra som personell i helse og omsorg? Da ønsker vi at du kontakter virksomhetsleder Elisabeth B. Nilssen på epost: elisabeth.berntsen.nilssen@tingvoll.kommune.no I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig studenter/elever. Dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg. Oppfordring til butikkene i Tingvoll kommune På grunn av at butikkene representerer en stor smittekilde, ber vi butikkene i Tingvoll kommune om å legge til rette for at kunder skal oppholde seg med minst 2 meters avstand. Dette gjelder også i kassakø. I tillegg bes det om at butikkene sørger for ekstra hygienetiltak i butikkene.

Ønsker du å bidra som personell i helse og omsorg?

Er du student eller elev og oppholder deg i Tingvoll kommune, og ønsker å bidra som personell i helse og omsorg? Da ønsker vi at du kontakter virksomhetsleder Elisabeth B. Nilssen på epost: elisabeth.berntsen.nilssen@tingvoll.kommune.no I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig studenter/elever. Dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg.

Kulturmidler 2020- Fristen utsatt til 31.mars.

På grunn av koronaviruset, og unntakstilstander i samfunnet rundt søknadsfristen for årets kulturmidler, har fristen blitt utsatt til 31.mars.  Mer informasjon finner om kulturmidlene finner du her. 

Til foreldre med barn i barnehage og skole i Tingvoll kommune 12.03

For å stoppe spredning av Korona og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har Helsedirektoratet bestemt stenging av alle barnehager og skoler. Men det vil gis et tilsynstilbud til barnehagebarn og barn i 1. til og med 4. klasse, eller barn med særskilte omsorgsbehov, der foreldre har jobb innen kritiske samfunnsfunksjoner. Dersom den ene forelderen ikke blir berørt av dette, må denne forelderen bli hjemme med barna. Dette er kritiske samfunnsfunksjoner: Styring og kriseledelse Forsvar Lov og orden Helse og omsorg Redningstjeneste IKT-sikkerhet i sivil sektor Natur og miljø Forsyningssikkerhet Vann og avløp Finansielle tjenester Kraftforsyning Elektroniske kommunikasjonstjenester Transport Satellittbaserte tjenester Apotekene Hvis dette gjelder deg, svar i Visma-melding eller send epost til virksomhetsleder. Gi beskjed i løpet av kvelden 12.03 om ditt barn har tilsynsbehov. Dette tilbudet gjelder fra fredag 13.03. Åpningstiden blir tilpassa behovet, innenfor ordinært tilbud. Unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. Eldre personer over 65 år og personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, lungesykdom og kreft har høyere risiko for alvorlig forløp av Korona.  

Oppdatert informasjon fra kriseledelsen i Tingvoll kommune 12.03 kl. 1530

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har Helsedirektoratet besluttet en rekke tiltak som gjelder fra i dag, torsdag 12. mars kl. 1800. For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av: Barnehager Barneskoler Ungdomsskoler Videregående skoler Universiteter og høyskoler Andre utdanningsinstitusjoner. Følgende unntak fra pålegg om stenging gjelder: Det er samtidig viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt. Dette er kritiske samfunnsfunksjoner: Beredskapsutvalget anser at følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet: Styring og kriseledelse Forsvar Lov og orden Helse og omsorg Redningstjeneste IKT-sikkerhet i sivil sektor Natur og miljø Forsyningssikkerhet Vann og avløp Finansielle tjenester Kraftforsyning Elektroniske kommunikasjonstjenester Transport Satellittbaserte tjenester Apotekene Helsedirektoratet fatter videre med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd vedtak om forbud mot/stenging av: Kulturarrangementer Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffé. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv. Treningssentre Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende Svømmehaller, badeland og liknende   Samlet informasjon om koronaviruset: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/ Spørsmål om Korona-virus rettes til Nasjonal Korona-telefon: 81 55 50 15 Spørsmål om helse rettes til legesenteret i Tingvoll: 71 53 24 50 Andre spørsmål rettes til servicekontoret i Tingvoll: 71 53 24 00

Tiltak for å begrense smitterisikoen for koronavirus i Tingvoll kommune publisert 12.03.

Gjelder fra torsdag 12. mars og til annet er bestemt. Alle politiske møter med unntak av formannskapet avlyses. Møtevirksomhet i regi av kommunen med mer enn 15 deltakere, avlyses. Arrangement med deltakelse på over 50 personer vil vurderes. Skoler og barnehager skal driftes som normalt. Ingen besøk til Vonheim og Tingvoll sjukeheim. Eventuelle unntak må avtales med avdelingsleder før oppmøte. Ta kontakt på vaktmobil: Vonheim 962 26 869, Tingvoll sjukeheim 2.etasje 915 89 442, Tingvoll sjukeheim 3.etasje 902 97 649. Følgende grupper har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19: Eldre personer over 65 år. Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, lungesykdom og kreft. For ansatte i Tingvoll kommune: Ansatte skal ikke reise på kurs og seminar. Ansatte oppfordres til å begrense sin deltakelse på kultur- og idrettsarrangement. Ansatte bør ikke reise til utlandet. Hvis ansatte reiser til utlandet må det påregnes 14 dagers karantene. Ansatte må påregne endringer i sin arbeidsoppgaver. Alle møter vurderes gjennomført på Skype/video. Eventuelt hjemmekontor avtales med nærmeste leder. Næringslivet i Tingvoll kommune anmodes om å: Henge opp plakater om hygiene. Øke renhold av kontaktpunkt som lysbrytere, dørhåndtak osv. Begrense reise- og møteaktivitet. Per 12. mars er det ingen i Tingvoll med påvist koronasmitte. Denne informasjonen vil bli fortløpende oppdatert. På Folkehelseinstituttet finner du råd og informasjon: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Informasjon fra beredskapsrådet 11.03.2020

Tingvoll kommune har i ettermiddag gjennomført et møte med kommunale ledere og representanter for frivillige organisasjoner for å gjennomgå status og utfordringer knyttet til utfordringer med korona-smitte. Frivillige er en ressurs som kan bidra med ulike tjenester dersom situasjonen krever det. Kommunens kriseledelse deltok deretter i et møte med fylkesmannen og de andre kommunene i fylket. Vi fikk oppdatert siste status fra folkehelseinstituttet og andre retningslinjer. Tingvoll kommune vil sette krisestab i morgen 12.03. kl. 09:00 for å bestemme retningslinjer og tiltak for henholdsvis kommunens egne virksomheter og råd til innbyggere og næringsliv. Dette vil bli publisert på kommunens nettsider og facebook-sider torsdag ettermiddag 12.03. TINGVOLL VIDAREGÅANDE SKOLE Kommunelegen i Tingvoll har gitt beskjed om at alle elever og tilsatte ved Tingvoll vidaregåande skole skal følge karanteneregler i påvente av testresultat for en elev som kan ha vært smitteutsatt. Resultatet på prøven er ventet torsdag ettermiddag. Det er derfor besluttet at ansatte og elever som har vært på TVS i løpet av denne uken skal følge karanteneregler til prøvesvar foreligger. Det betyr at det ikke vil bli gjennomført undervisning på skolen torsdag 12.03, verken for elever på videregående eller på språkopplæringen. Karanteneregler: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/