Informasjon i forbindelse med brannen på "Kårstua" ved Straumsnes barnehage og SBU

Til alle foresatte ved Straumsnes barnehage og Straumsnes barne- og ungdomsskole. I forbindelse med brannen på «Kårstua» ved Straumsnes barnehage og Straumsnes barne- og ungdomsskole vil vi informere om følgende: Brannvesenet er i gang med etterslukning, og det er ingen personsskade. Kommunens psykososiale kriseteam er tilgjengelig i Nordmørshallen i ettermiddag frem til kl 17 dersom elever har behov for å prate med noen om det de har sett av brannen og evakuering. I Tillegg vil det være en ansatt fra skolen og barnehagen tilgjengelig. I morgen vil det være tilgjengelig personer mellom kl 10 – 12 i Nordmørshallen. I samme tidsrom på lørdag vil det være mulig å hente ut elevenes sekker og utstyr. Frem til lørdag 22.4.23 kl 13 kan følgende personer kontaktes: Wenche Saugen mobil 90651804 Marit Kleven Holmeide mobil 96226870 Mer informasjon kommer i løpet av helga om skolen og barnehagen blir åpnet på mandag for barn og elever.

Innbyggermøte om fremtidens helsetjenester

Velkommen til innbyggermøte om fremtidens helse- og omsorgstjenester Tingvoll kommunen inviterer til et åpent møte den 20. april kl. 17.00 på Leite. Her vil du få informasjon om helse- og omsorgstjenestene vi har i dag, hvilke utfordringer vi står i og hvilke muligheter vi har. Vi ønsker å spille på lag med våre innbyggere, og når vi skal planlegge for framtidas helse- og omsorgstjenester, er det viktig for oss å få innspill på hva dere mener er viktig. Program: Velkommen v/ordfører Arne Magnus Aasen Innledning v/helse- og omsorgssjef Jorid H. Kamsvåg Barn og unge v/ leder av oppvekst og kulturutvalget Nina Vågen Roaldset Hva er helse - og mestringsteknologi og hvorfor er det så viktig? v/leder forskning utvikling og innovasjon v/ helseinnovasjonssenteret Bjarte Bye Løfaldli. Kaffepause Innspill: "Ungdomsblikk" v/leder av ungdomsrådet Jakob Woelfert. "Eldreblikk" v/ leder av eldrerådet Rolf Ruste. Innbyggere med spesielle behov, v/leder av rådet for mennesker m/nedsatt funksjonsevne Gunnar Skuggevik. Åpen dialog/innspillsrunde Oppsummering v/leder for helse- og omsorgsutvalget Jon Eikrem Det blir gratis buss, med avgang fra Hoset Meisingset kl 16.15. Bussen stopper på Saghøgda, Joker, Einlia, og derifra ved behov. Velkommen.

Kommunestyrevalg i Tingvoll 2023 - Innlevering av listeforslag

Frist for innlevering var 31.03.23 kl 12:00

Her er programmet for Kulturvekkå 2023!

Bruk påskeferien til å planlegge hva du skal gjøre i årets Kulturvekkå i Tingvoll.   

Åpningstider miljøstasjoner i påska

Åpningstider Tingvollvågen miljøstasjon Lørdag 01.04. fra 09-14 Mandag 03.04. fra kl 12-19 Øydegard Tirsdag 04.04. fra klokken 12-19

ÅPNINGSTIDER VED NAV PÅSKA 2023 (UKE 14).

ÅPENT TIRSDAG 04.04.23 KL. 10-12 . VI ER TILGJENGELIG PÅ TELEFON 91871807 / 55553333: MANDAG – TIRSDAG: 08.00-15.30 ONSDAG: 08.00-12.00

Tingvoll kommune har inngått avtale om leveranse av vaskeritjenester

Kommunen har nå inngått en avtale med Trollheim Arbeid & Inkludering AS om vask av ulikt type tøy til institusjonstjenestene og hjemmebaserte tjenester. Kontrakten med Trollheim er en såkalt «Reservert kontrakt for virksomheter som har som hovedformål å integrere funksjonshemmede og / eller vanskeligstilte personer i arbeidslivet». Avtalen løper fra 1. april i år i tre år, med en mulighet til forlengelse i ett pluss ett år. Avtalen avløser kommunens egen drift av vaskeri som til nå har vært lokalisert på sjukeheimen. Her er det lagt ned en stor innsats i flere år. Kommunedirektøren takker de som har bidratt! En av årsakene til at vi nå kjøper inn disse tjenestene, er at vår maskinpark begynner å bli «sliten». Dersom vi skulle fortsette, måtte vi gjøre en betydelig investering. Vi ser frem til et godt samarbeid med Trollheim.

Vil du delta på UKM?

Tingvoll kommune gjentar suksessen fra i fjor og slår sammen lokalmønstringen for Ung Kultur Møtes (UKM) og Tingvoll kulturskoles Vårkonsert! Dette vil foregå søndag 23. april kl. 16.00 i Nordmørshallen.   

Eiendomsskattelisten for 2023 ligger nå ute

Eiendomsskatteliste 2023

Søk om kulturmidler innen 1. april 2023

Utlysning av kommunale kulturmidler til lag og foreninger skjer årlig med  søknadsfrist 1. april . Søknad fylles ut i eget skjema.  I 2023 er det avsatt 290.000 kr. i kommunalt tilskudd til lag og foreninger.