TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2022 - HØRING

Formannskapet vedtok i møte 5. juni å sende revidert Trafikksikkerhetsplan 2018-2022 på høring og at planen legges ut til offentlig ettersyn.  

Ny fakturadistribusjon

Tingvoll kommune lanserer i disse dager ny løsning for fakturadistribusjon til våre kunder. Målet er klart: mindre papir – mer digitalt!

Offentlig søkerliste til stilling som rådmann i Tingvoll kommune

Tingvoll kommune er i prosess med å ansette ny rådmann. Søknadsfristen på stillingen gikk ut 31.05.18.

Unngå unødvendig vanning – Indre Tingvoll vassverk

Varmen og tørken de siste dagene har ført til et unormalt stort vannforbruk. På grunn av stor bevegelse i vannrørene kan enkelte områder oppleve å få brunt vann i kranen. Kommunen oppfordrer derfor abonnenter til Indre Tingvoll vassverk om å unngå unødvendig og overdreven vanning. Vannforsyningen følges tett opp og det kan bli nødvendig å innføre vanningsforbud dersom vannforbruket ikke går ned.

Årets stikk-ut!

Årets Stikk UT!-turerFørste mai starter årets Stikk UT!-sesong, nedenfor ser du alle turene i Tingvoll kommune. Det trykte Stikk UT!-kartet sendes til alle husstander i løpet av uke 17. Om du ikke får det i posten, kan du hente det på servicekontoret i kommunen.

Foodforce fra Tingvoll er årets Norgesmestre i lunsj for ungdommer!

Laget Foodforce fra Tingvoll er årets favoritt blant fagjury og publikum!    

ASPBUKTA - GODKJENT REGULERINGSPLAN

Tingvoll kommunestyre vedtok i møte 12. april å egengodkjenne detaljplan for Aspbukta. Det er 3 ukers klagefrist på vedtaket. Eventuell klage sendes Tingvoll kommune, 6630 Tingvoll eller på e-post til postmottak@tingvoll.kommune.no

EINSET NORD INDUSTRIOMRÅDE - GODKJENT REGULERINGSPLAN

Tingvoll kommunestyre vedtok i møte 12. april å egengodkjenne detaljplan for Einset Nord industriområde. Det er 3 ukers klagefrist på vedtaket. Eventuell klage sendes Tingvoll kommune, 6630 Tingvoll eller på e-post til postmottak@tingvoll.kommune.no

Deler du brønn med naboen?

Har du husket å registrere brønnen din? Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres. Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m 3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler på vannforsyningssystem som kan benytte det forenklede skjemaet kan være en brønn som forsyner 15 hytter, eller en brønn som forsyner to boliger med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no .  

Flytting av skattekreverfunksjon til Kristiansund

Tingvoll formannskap vedtok på siste møte den 30.01.18 avtalen med Nordmøre Kemnerkontor om å at de overtar Skatteoppkreverfunksjonen fra 01.02.18. Kontaktinformasjon til Nordmøre Kemnerkontor finner dere her: http://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/skatt-og-avgift/ Telefon sentralbord: 71 57 40 00 Kemner: Nils Birger Sagvik