Ledige stillinger

Søk ledige stillinger i Tingvoll kommune her

Alle ledige stillinger i Tingvoll ( NAV)

Rekrutteringstilskudd 

I enkelte faste stillinger som representerer kritisk kompetanse for tjenestene tilbyr vi rekrutteringstilskudd. Eksempelvis kan dette gjelde stillinger som sykepleier eller vernepleier ved institusjonstjenestene og hjemmebaserte tjenester eller ingeniørstillinger innenfor tekniske tjenester. Tilskuddet utbetales månedlig etter prøvetidens utløp. 

Fortløpende ansettelser innen visse områder

For tillkallingsvikarer og vikariater i enkelte stillinger i for eksempel helse og skole ansetter vi fortløpende.  

Gode arbeidstids- og pensjonsordninger 

Vi følger hovedtariffavtalen og praktiserer gode arbeidstidsordninger. Vi har også gode pensjonsordninger gjennomKLP.

 https://www.klp.no/virksomhet/hr-ressursside/pensjon-i-rekrutteringen 

Søkerveiledning

Vi bruker elektronisk søknadsskjema. Har du ikke en bruker må du opprette det. Dersom du har opprettet bruker etter 01.01.2020, logger du deg inn med brukernavn og passord. Ledige stillinger.

Glemt passord, eller finner ikke bekreftelse på mottatt søknad?

Dersom du ikke mottar epost med passord eller bekrefeftelse, sjekk om e-posten ligger i søppelpost.

Utfylling av søknadskjema

Alle felter med rød stjerne må fylles ut for å gå videre i prosessen og sende inn søknad. Alle som har sendt inn søknad vil motta en bekreftelse på oppgitt e-postadresse. CV, godkjente vitnemål og attester kan legges ved søknaden. Har du spørsmål om søknadsprosessen, kan du ta kontakt med personalavdelingen eller servicekontoret, telefon 71 53 24 00.

Offentliggjøring av søkere

Tingvollkommune praktiserer mer-offentlighet ved tilsettinger. Det betyr at du som søker må begrunne spesielt om du ønsker at din søknad skal unntas offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger noen spesiell/særskilt grunn, blir søker varslet om at søknaden offentliggjøres

Personopplysningsloven

All informasjon som du gir fra deg til vårt elektroniske søknadsystem blir behandlet i samsvar med offentlighetsloven.

Om kommunen

Kommunen tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver, dyktige kolleger og gode pensjonsordninger. Tingvoll kommune har omlag 320 dyktige medarbeidere på mange ulike arbeidssteder og med forskjellige yrker og kompetanse. De har ulike oppgaver, men et felles ansvar for å aktivt bidra til å fremme Tingvoll kommune sitt positive omdømme og arbeide for innbyggernes beste.

Vi ønsker ansatte som er gode bidragsytere i utviklingsarbeid og prosesser. Vi ønsker derfor ansatte som er fleksible, aktive, tar ansvar og viser initiativ og som indentifiserer seg med våre verdier:

Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt - "EIKR"

Kommunelogo med tekst - Klikk for stort bilde