Velkommen til innskriving i skolen

Et av vårens vakreste eventyr nærmer seg - innskriving i skolen. Det er en stor og viktig dag for ansatte i skolen og foreldre, og viktigst av alt barna. Velkommen skal de være, vi ønsker dem en myk og fin start på skolelivet og ønsker at de vil trives godt hos oss, bygge vennskapsbånd, lære mye og vokse som mennesker, sier oppvekstleder Gerd Anne Bråttvik.

Innskriving

Meisingset oppvekstsenter 12. mars kl 0900
Tingvoll barne- og ungdomsskole 20. mars kl 0900
Straumsnes barne- og ungdomsskole 20. mars kl 0900

Nå er det tid for barnehageopptak for barnehageåret 2019 / 2020. Søk her 

Dato: Torsdag 14. februar

Klokkeslett:18-20Sted:

Aulaen på Tingvoll vidaregåande skole

 

 

Velkommen til konferanse - åpen for alle

Hvordan kan flest mulig delta uavhengig av funksjonsevne

Tingvoll kommune har gleden av å være vertskommune for en regional konferanse med tema universell utforming i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune. På denne samlinga vil vi se på hvordan tilrettelegging og universell utforming kan bidra til bedre folkehelse, trivsel og økt aktivitet i lokalsamfunnet. Med universell utforming menes å utforme samfunnet på en slik måte at så mange som mulig kan delta aktivt, uavhengig av funksjonsevne.

Det vil bli mange interessante innlegg fra spennende foredragsholdere. Vi benytter selvsagt også anledningen til å fortelle om oss selv her på Tingvoll og spesielt om tettstedsprosjektet vårt.

Konferansen blir avholdt på Tingvoll Fjordhotell, torsdag den 31. januar, kl. 9.30 – 15.00. Påmeldingsfrist 23.01.19

Konferansen er gratis og er aktuell for alle både privatpersoner, fagfolk, lag/foreninger osv. For mer informasjon kontakt gjerne Folkehelse og kulturkoordinator Marit Brånås Aarflott.

Program og Påmelding: https://mrfylke.no/Kalender/(event)/1022527

Tingvoll kommune har drevet godt og innenfor økonomisk bæreevne de siste årene. Kommunens langsiktige gjeld i forhold til brutto driftsinntekter, og i kroner pr. innbygger, er fortsatt noe høyere enn gjennomsnittet i fylket.

Kommunens daglige drift har de siste årene levert gode resultater innenfor vedtatte budsjett­rammer. Budsjettet for 2019 gir rom for fortsatt drift omtrent på samme nivå som de siste årene. Det er også rom for en rekke mindre investeringstiltak som vil øke verdien av kommunens eiendommer og anlegg.

Økonomisjef Marit Kvernmo er godt fornøyd med at budsjettet er ferdigstilt og i balanse.

 

Tingvoll kommune har fått jordmortilbud igjen takket være godt samarbeid med Kristiansund.

Kristiansund har vært positive med velvilje sier virksomhetsleder Siri Holmeide Vangen. Avtalen ble skrevet sist uke. Konsultasjonene foregår i byen og en henvender seg til og bestiller time i resepsjonen i Kristiansund på telefon 71574900.

I avtalen inngår svangerskapskontroller, barselkontroll, prevensjonsveiledning, prøvetaking og svangerskapskurs. Avtalen tilsvarer en 15 % stilling. 

På denne siden kan du finne informasjon om panteordninger for båter, andre kjøretøy og tilhengere.

Fra nyttår ble det innført blanke sekker til levering av restavfall på miljø-/gjenvinningsstasjonene. I en overgangsperiode tar vi imot avfall i svarte avfallssekker, men da må disse åpnes og sorteres av den som leverer inn avfallet på miljø-/gjenvinningsstasjonen. I tillegg til artikkelen i iRetur, har det blitt laget en film om dette.

Ønsker du å bli sterkere og stødigere?

Rekker du over gaten på grønt lys?

Greier du mindre i dag enn for ett år siden?

 

Følgende kommuner  har fra den 01.12.18 Barnevernvakt: Aukra, Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Kristiansund, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Smøla, Sunndal, Tingvoll og Vestnes, med Molde kommune som vertskommune.

Barnevernvakta kontaktes på telefonnummer 97 60 16 16