Bachelorutdanning vernepleie deltid over 4 år, Møre og Romsdal

22 ukesamlinger (de fleste i Kristiansund) 34 uker praksisstudier Lokale basisgrupper  Les mer her! (PDF, 251 kB)  

Krigen i Ukraina - Beredskapen i Tingvoll kommune

Jod-tabletter Barn og unge under 18 år bør ta jod-tabletter dersom de kan bli utsatt for radioaktivt jod. Skolene og barnehagene i kommunen har derfor et lager med jod-tabletter som kan gis til elever og barnehagebarn dersom det skulle bli behov for det. Les mer på sidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Tilfluktsrom Det er ikke et krav at Tingvoll kommune skal ha tilfluktsrom tilgjengelig. Kommunen har derfor ingen slike i dag. Flyktninger fra Ukraina Kommunen vil ta imot flyktninger fra Ukraina dersom det blir spørsmål om det. Kommunen jobber med forberedelsene til det.

Salg av næringsarealer

  Industri-/næringsområder i kommunen Tingvoll kommune eier og utvikler attraktive industri- og næringsarealer på Einset Nord  på Aspøya, nært E39/Rv70 og djupvasskai, Saghøgda i Tingvollvågen, nært Rv70 og Storbrua på Meisingset, nært Rv70. Områdene er regulerte til formålet. På deler av Einset Nord er infrastrukturen utbygd og på Saghøgda vil det foregå utbygging framover. Størrelse på tomter kan tilpasses innenfor tilgjengelig areal. Områdene består både av opparbeidet og ikke opparbeidet areal, noe som gjenspeiles i tomtepris.  

Boliger til flyktninger i Tingvoll

Tingvoll kommune er bedt om å bosette 10 flyktninger i 2022. Kommunen har derfor bruk for boenheter til familier og/eller til enslige. Dersom du kan tilby utleie er det fint om du tar kontakt med Tingvoll kommune på postmottak@tingvoll.kommune.no og merker eposten "Utleiebolig". Med vennlig hilsen Kommunedirektøren

NAV Indre Nordmøre

    Et større og sterkere NAV-kontor for framtida NAV Indre Nordmøre ble en realitet den 1. januar 2022. NAV Indre Nordmøre består av NAV-kontorene i Surnadal, Sunndal og Tingvoll, der Sunndal kommune er vertskommune. NAV Indre Nordmøre arbeider på tvers av kommunegrensene med lokasjoner i kommunene som tidligere