Differensiering av gebyr og innføring av «miljøstasjonkort»

Fra 1. januar 2018 innfører Tingvoll kommune differensiering av gebyr for levering av grovavfall ved kommunens to miljøstasjoner, Øydegard Miljøstasjon og Tingvollvågen miljøstasjon.

Våre abonnenter (private husholdninger) får beste pris, mens andre kunder (inkl. næringskunder) må betale vesentlig mer for avfallslevering ved miljøstasjonene.

Alle våre abonnenter – både fastboende og eiere av fritidsboliger – vil om ikke lenge motta et informasjonsskriv og «Miljøstasjonkortet» i postkassen. Dette kortet tilhører eiendommen.

Avtalenummeret som er knyttet til Gnr/bnr er igjen koblet mot en unik kortID.