Det er påvist MRSA(gule stafylokokker) på sykehjemmet i Tingvoll.

Utbruddet vil håndteres i tråd med nasjonale retningslinjer, mht. smitteoppsporing og eventuell behandling. 
 

De fleste personer som har MRSA er bare bærere av bakterien og blir ikke syke. Det at en person er bærer, betyr at bakteriene er på kroppen uten at det merkes, og skaper vanligvis ingen problemer og behandles ikke.

Mvh
Thomas A Bulling 

Kommuneoverlege 

Waheed Pasha 

Sykehjemslege/tilsynslege