Solbjørg Varpe Naalsund nominert til frivillighetsprisen

Tingvoll kommune har nominert Solbjørg til Frivillighetsprisen i Møre og Romsdal. Hun har vært leder i Straumsnes sanitetlag i hele 15 år, og har vært aktiv bidragsyter til friviliggheten enda lengre. Gjennom sitt gode inkluderende arbeid er Solbjørg med å legge til rette for gode kulturelle verdier mellom generasjonene i bygda, i kommunen og på tvers av landegrensene. Saniteslaget legger ned en formidal innsats som er høyt verdsatt av innbyggerne i Tingvoll. Prisen består av et kunstverk og 30 000 kroner, og er en del av fylkeskommunen sitt arbeid for å stimulere til mangfold, inkludering og en nyskapande frivillig sektor. Vi ønsker Solbjørg lykke til i kåringen og ønsker å rette en stor takk til henne og de andre medlemmene i foreningen for innsatsen!

Tingvoll kommune tilbyr vaksinedose 4 til deg som er over 18 år.

Den som ønsker vaksine må sende sms til vaksinetelefonen: 469 34 659 med navn og om det er ønskelig med vaksine tirsdag 13.desember på Leite, eller torsdag 15.desember på Sellanrå. Du vil etter det motta melding med tidspunkt for oppmøte. Nylig hatt korona? Det må ha gått minst tre uker siden du ble frisk hvis du nylig har hatt korona. Det er anbefalt å vente enda litt lenger enn dette for å få bedre effekt av vaksinen. Det må ha gått minst fire måneder fra du tok forrige oppfriskningsdose. Med vennlig hilsen Vakinasjonskoordinator og kommuneoverlege

Kulturprisen i Tingvoll kommune

Det har vært et opphold i den årelange tradisjonen med å dele ut Kulturprisen i Tingvoll kommune. I Frivillighetens år 2022 ble den delt ut igjen for første gang på to år. Neste gang den deles ut er i 2024.

Kom med innspill til kulturmiljøplan for Tingvoll kommune

7. november 2022 vedtok Oppvekst- og kulturutvalget at organisasjoner, innbyggere og andre inviteres til å komme med  innspill  til «Temaplan for kulturmiljø og kulturminner i Tingvoll kommune 20232027» med  frist 1. januar 2023.

Vil du bli leseombud?

 

Energiportalen

Energiportalen er gratis for deg som bor i kommunen vår  På Energiportalen ser du hvor mye energi du bruker på oppvarming, varmtvann og lys i dag. 😊 Og hva du kan spare lommeboken og miljøet for, ved ulike typer tiltak. Sjekk hvor mye du kan spare på energibesparende tiltak https://mrfylke.energiportalen.no/sa-mye-sparer-du-med-energibesparende-tiltak

Søk om tilskudd til inkludering av barn og unge

Tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” er nå lyst ut for 2023 og søknadsskjemaet er publisert i Bufdirs søknadsportal .  Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Influensavaksine til risikogrupper: 

Influensavaksine til risikogrupper:  Influensavaksine til risikogrupper - FHI Vaksinasjon mot sesonginfluensa i Tingvoll:  20. oktober på Leite 13 - 16.   21.  oktober Sellanrå 13.30 - 16.30 27 . oktober på Sellanrå 16.30 - 17.30.   Møt opp, det er ikke nødvendig å bestille time.  Mvh Thomas A Bulling Kommuneoverlege i Tingvoll.

Daglig leder 100% stilling Nordmøre Krisesenter IK

Daglig leder 100% stilling Nordmøre Krisesenter IKS Senter er et interkommunalt selskap eid av kommunene Averøy, Aure, Kristiansund, Smøla og Tingvoll. Krisesenteret gir et helårs/heldøgns botilbud, dagtilbud og telefontilbud, samt oppfølging i reetableringsfasen til personer utsatt for vold i nære relasjoner. Arbeidssted er Kristiansund. Senteret har 7,6 årsverk Daglig leder vil ha arbeidstid dagtid.

Vi har fått ny jordbruks- og miljørådgiver

Den 3. oktober startet Valentyna Golovina i jobben som jordbruks- og miljørådgiver hos oss i Næring, plan og teknisk. Valentyna skal jobbe med saksbehandling knyttet til jord- og miljøfaget, næringsutvikling i landbruket, miljørelatert arbeid, forvaltning og kontroll av tilskuddsordningene og rullering av landbruksplanen.