På grunn av arbeidet med fjellrensk blir vegen stengt fra nå og fram til morgenen torsdag 10. oktober.

Pressemelding: innbyggerne i Møre og Romsdal fylke deltar i ny, nasjonal undersøkelse om helse og sykdom

Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030. Data fra en ny undersøkelse vil gjøre at helsemyndighetene kan følge med på utviklingen av disse sykdommene, nemlig kreft, kols, diabetes og hjerte- og karsykdommer.

- Livsstilsfaktorer som vekt, kosthold, fysisk aktivitet samt alkohol- og tobakksbruk er såkalte helseindikatorer. De kan fortelle hvordan fremtidig helse vil bli, forklarer professor Inger Torhild Gram ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun leder arbeidet med den nye undersøkelsen som skal foregå ved hjelp av mobilen.

- Undersøkelsen «Helse og sykdom» vil gi myndighetene viktig informasjon på en enkel måte slik at de kan sette i gang tiltak som bedrer folkehelsen, forklarer professoren.

 

Fra og med lørdag 5. oktober vil tilfeldig utvalgte personer i Møre og Romsdal fylke motta en SMS hvor de blir bedt om å svare på en kort spørreundersøkelse. Det vil ta ca. 5 minutter å svare.

 

- Vi håper så mange som mulig velger å svare. Det er vår fremtidige helse det gjelder, og alle bidrag er kjempeviktige! understreker professor Gram.

 

Kontakt oss:

Fakta:

  • Undersøkelsen Helse og sykdom er Norges første nasjonale undersøkelse som planlegger årlig digital innsamling av informasjon om livsstilsfaktorer. 
  • Undersøkelsen retter seg mot 11 000 kvinner og menn tilfeldig trukket ut fra Folkeregisteret. Personene er i alderen 16 til 69 år, fra hele landet, og har et registrert mobiltelefonnummer.
  • Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.
  • Prosjektpartnere er Nasjonalt senter for e-helseforskning, Universitetssykehuset Nord-Norge, Healthcom AS og Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet.
  • Store befolkningsundersøkelser i Norge: Kvinner og Kreft, Tromsøundersøkelsen, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Fylkesundersøkelsene, 40-årsundersøkelsene og Hordalandsundersøkelsen.

 

_______________________________________________________________________________________________

 

--

Randi Laukli, kommunikasjonsleder

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Tlf.: 905 61 019 | linkedin.com/in/randilaukli | @ehealthNORWAY

facebook.com/ehelseforskning | ehealthresearch.no

Tingvoll kommune arrangerer kurs for pårørende til personer med demenssykdom.

Datoer er 24.10., 31.10., 07.11., og 21.11. på Vonheim fra 17 – 20 00.

Pårørende og nære venner til demente personer kan delta, Kurset er over 4 kvelder og har aktuelle tema innen demens. Det blir god tid til å spørsmål og gode samtaler.

Påmelding til servicekontoret innen 18.10.

I dag ble kommunestyre og formannskap konstituert her er alle representanter

ARBEIDERPARTIET

Milly Bente Nørsett

Jan-Harald Rolland

Synnøve Nes

Nina Vågen Roaldset

John-Georg Brandtzæg

Jens Peter Olsen

Eva Betten

 

FREMSKRITTSPARTIET

Roger Bach

Gunnar Nilsen Skuggevik

 

HØYRE

Inger Helene Hagen Sira

Per Magne Waagen

 

KRISTELIG FOLKEPARTI

Gunnar Waagen

Reidar Gullikstad Hagen

Arne Magnus Aasen

 

MILJØPARTIET DE GRØNNE

Geir Gaarder

Grete Lene Serikstad

 

SENTERPARTIET

Ingrid Waagen

Hanne Boksasp Bryn

Jens Kristian Eikrem

Nils Fløystad

Unn Catodotter Fyllingsnes

Unni Grinde

John Ola Ulset

Peder Orø Skar

 

VENSTRE

Jon N. Eikrem

 

 

13/19 - Valg av formannskap for perioden 2019 – 2023

Ingrid Waagen (SP)

Hanne Boksasp Bryn (SP)

Arne Magnus Aasen (KRF)

Gunnar Waagen (KRF)

Milly Bente Nørsett (AP)

Jan Harald Rolland (AP)

Roger Bach (FRP)

Vara for SP:

1. Jens Kristian Eikrem

2. Nils Fløystad

3. Unn Catodotter Fyllingsnes

4. Unni Grinde

Vara for KrF, V og H:

1. Per Magne Waagen

2. Jon Eikrem

3. Inger Helene Sira

4. Reidar G. Hagen

Vara for AP, FRP og MDG:

1. Geir Gaarder

2. Synnøve Nes

3. Nina Vågen Roaldset

4. Gunnar Nilsen Skuggevik

5. Grethe Lene Serikstad

14/19 - Valg av ordfører for perioden 2019 – 2023

Ingrid Waagen (SP)

15/19 - Valg av varaordfører for perioden 2019 – 2023

Arne Magnus Aasen (KRF

Vi må dessverre holde svømmehallen stengt til og med 14.10.2019. Årsaken er at det har vært et ledningsbrudd og som gjør rørsystemene må renses.

 

Orkidekommunene er først ut hele landet med digitale løsninger for søknad om helseskjema. 

Delta i Møre og Romsdal Fylkeskommunes spørreundersøkelse og vær med i trekningen av fine premier. Fylkeskommunen utarbeider planer for hele regionen, og det er viktig for oss å høyre hvordan du ønsker å ha det i Møre og Romsdal i framtida. Vi har derfor laget en kort spørreundersøkelse.

Delta her

Deltakerne i Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS, HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS har besluttet å etablere miljøselskapet ReMidt IKS. ReMidt IKS kunngjør, på vegne av kommunene som inngår i samarbeidet, igangsetting av arbeid med revidering av lokale renovasjons- og slamforskrifter.

 

I forbindelse med kommunestyrenes behandling av forslaget til sammenslåingen av de tre selskapene ble det lagt til grunn at alle kommunene skulle innføre like renovasjons- og slamforskrifter.

ReMidt IKS kunngjør, på vegne av kommunene Agdenes, Aure, Averøy, Frøya, Halsa, Hemne, Hitra, Kristiansund, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkdal, Rennebu, Rindal, Skaun, Smøla, Snillfjord, Sunndal, Surnadal og Tingvoll, igangsetting av arbeid med revidering av lokal renovasjons- og slamforskrifter, jf. forvaltningslovens § 37.

Kommunene ønsker å utarbeide en framtidsrettet renovasjons- og slamforskrift, som fremmer økt materialgjenvinning med individuelt tilpasset kundeservice. Endelig utkast til nye forskrifter forventes å være klart for kommunal sluttbehandling i løpet av 1. halvår 2020.

Eventuelle innspill til arbeidet med ny renovasjons- og slamforskrift kan rettes ReMidt IKS på firmapost@remidt.no . Frist for høringsuttalelser settes til 1. november 2019.

Se høringsdokumenter: