LANDBRUK - 15. oktober siste frist for søknad om produksjonstilskudd (PT)

Kommunen minner om søknadsfristen for produksjonstilskudd.  Verdiene er basert på telledato 1. oktober Mer informasjon om ordningen

LANDBRUK - 15. oktober siste frist for søknad om tilskudd om regionalt miljøprogram (RMP)

Kommunen minner om søknadsfristen for regionalt miljøprogram. Mer informasjon om ordningen

Koronasmitte i Kristiansund – skjerpede karantenebestemmelser og midlertidig besøksforbud ved sykehjemmene

Koronasmitte i Kristiansund – skjerpede karantenebestemmelser og midlertidig besøksforbud ved sykehjemmene i Sunndal og Tingvoll. Det har i ettermiddag vært avholdt møte mellom Kristiansund kommune og Folkehelseinstituttets nasjonale smittesporingsteam. Spesielt situasjonen rundt 4 smittede knyttet til Rensvik Pizza og Grill er uoversiktlig. I Sunndal har vi allerede satt et barnefotballag i karantene. Vi er i tillegg kjent med at Rensvik Pizza og Grill i løpet av de siste 10 dagene også har hatt et betydelig antall andre gjester fra Sunndal og Tingvoll. I tråd med Folkehelseinstituttets råd har vi derfor besluttet følgende: Alle som har vært spisegjester ved Rensvik Pizza og Grill fra og med 20. september blir bedt om å innta hjemmekarantene i 10 dager fra besøket fant sted. Dette gjelder gjester som har inntatt måltidet i restauranten. For de som har benyttet seg av «take away», gjelder ingen restriksjoner. Alle som inntar hjemmekarantene i henhold til forrige kulepunkt, bes kontakte kommunenes teststasjoner for koronatest. Dette gjelder uavhengig av om man har symptomer eller ikke. Det innføres midlertidig besøksforbud ved sykehjemmene i Sunndal og Tingvoll fram til og med tirsdag 6. oktober. For Sunndals innbyggere ber vi om at test rekvireres på c19.no . Alternativt kan man bestille test på telefon 907 14174. Telefonen betjenes i tidsrommet fra kl. 10 – 14 alle hverdager. I Tingvoll skal man bestille test ved å kontakte Tingvoll legesenter på telefon 71 53 24 50 i legesenterets åpningstid eller SMS via hjemmesida www.tlege.no . Avslutningsvis ber vi alle som har vært på kortere eller lengre reiser utenfor hjemkommunen om å følge med på smittesituasjonen der man kommer fra. Dersom vi skal greie å holde smitten unna våre lokalsamfunn, er vi helt avhengig av at alle som blir usikker på egen smittestatus, tar kontakt med fastlegen eller teststasjonen. Sunndalsøra/Tingvoll, 29. september 2020 På vegne av kriseledelsene i Sunndal og Tingvoll,   Svein Anders Grimstad                                             Bjarne Storset Kommuneoverlege i Sunndal                          Kommuneoverlege i Tingvoll 

Testing Covid 19

De som ønsker å bli testet for Covid19 i Tingvoll, skal henvende seg til Tingvoll Legesenter på vanlig måte; det vil si på telefon 71 53 24 50. Det er også mulig å benytte legesenterets SMS-tjeneste, se https://tlege.no/

Invitasjon til informasjonsmøte om Tingvoll-budsjettet for 2021

Tingvoll kommune inviterer til informasjonsmøter om kommuneplanlegging og budsjettarbeid 21.  22. og 23 september kl 18:00 - 19:30. Dersom det blir stor interesse, og smittevernmessig gjennomførbart, kan det bli satt opp et ekstra møte samme kveld eller en annen dato. Kommunedirektøren vil innlede, og politisk ledelse vil delta. Det er satt av god tid til spørsmål og kommentarer. På grunn av smittevernhensyn, kan kun 40 personer delta. Det blir ikke servering. Vi tar imot påmelding fortløpende, og setter strek etter nr. 40. Møtet er et arrangement i regi av kommunen på et offentlig sted, og vil foregå i tråd med smittevernreglene om håndhygiene, avstand og begrenset antall personer. Personer med luftveissymptomer skal ikke komme. Alle som kommer spriter hendene før de kommer inn. Det er lagt til rette for at alle kan holde avstand på minst 1 meter. Alle som er til stede skal registreres med navn og mobilnummer. Lenke til påmelding: https://customervoice.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l-_LO6psVUW-fN-gAGjA0BhJePQoKpVDtFhLTbITY9BUMDU4SE0wSUhCQ1A4VVZOUFVVTTFEUVhHUi4u    

Korona - Retningslinjer for ansatte i kommunen

Tiltak på arbeidsplassene  Det er innført mange tiltak på arbeidsplassene for å hindre koronasmitten, og det er stadig endringer, så det er viktig at vi alle følger med og holder oss oppdatert.   Mye styres av nasjonale retningslinjer, og viktig informasjon gjøres tilgjengelig hele tida på www.helsenorge.no .     Retningslinjer for ansatte i kommunen  Dette er retningslinjer som gjelder for alle ansatte i kommunen. I tillegg vil det kunne være egne regler på en del av arbeidsstedene.   Alle som er friske skal komme på jobb.  Dersom du har luftveissymptomer eller andre symptomer som kan skyldes koronaviruset, skal du holde deg hjemme. Er du i tvil om du kan være smittet, kontakter du  Tingvoll legesenter på telefon 71 53 24 50 eller på legesenterets SMS-tjeneste  –  https://tlege.no .   Alle med symptomer kan testes etter avtale med  Tingvoll legesenter , fastlegen eller legevakten.  Ansatte i risikogruppene anbefales fortsatt hjemmekontor.  Ansatte som ønsker å benytte hjemmekontor på grunn av at de mener at de er i en risikogruppe, skal ha en bekreftelse fra sin fastlege om dette. Avtale om hjemmekontor  skal  alltid avtales  med nærmeste overordnede.    Husk god hånd- og hostehygiene. Vask eller sprit hendene når du kommer inn på arbeidsstedet ditt og når du går inn i fellesarealer  Hold avstand til kolleger, besøkende og brukere, minst 1 meter, helst 2 meter hvis det er mulig.  Kolleger kan spise lunsj sammen når dere overholder avstandsreglene. Lag gjerne mindre lunsjgrupper til forskjellig tidspunkt, eller spis ute.  Ansatte kan bli omdisponert til andre oppgaver dersom smittesituasjonen forandrer seg.  Ansatte kan pålegges endring av ferie dersom smittesituasjonen forandrer seg.  På reise må du følge de nasjonale reiserådene.  Smittevernråd for reise Tjenestereiser bør begrenses og må avtales med leder. Du må følge de nasjonale reiserådene: Reiseråd   Vi skal fortsatt ha digitale møter når det er hensiktsmessig, men det er også mulighet for fysiske møter når det er ønskelig og mulig.  For møter med mellom 20 og 50 deltakere må du følge  reglene for arrangementer på offentlig sted .   Innkalling til møter  Når det innkalles til åpne, offentlige møter (fysiske), skal denne teksten følge med innkallingen:  Møtet er et arrangement i regi av kommunen på et offentlig sted, og vil foregå i tråd med smittevernreglene om håndhygiene, avstand og begrenset antall personer.  Personer med luftveissymptomer skal ikke komme.  Som interne rutiner for fysiske møter skal det være en definert person som har ansvar for at:  Alle som kommer spriter hendene før de kommer inn.  Det er lagt til rette for at alle kan holde avstand 1 meter (helst 2 meter).  Alle som er til stede registreres med navn og mobilnummer.  Det ikke er mer enn 50 personer til stede.    www-fhi.no Regjeringen anbefaler nå å unngå unødvendige reiser til utlandet.. Alle som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Europa med tilstrekkelig lav smittespredning (se kart og tabell nedenfor), skal være i hjemmekarantene i 10 dager.H…

Korona - informasjon fra beredskapsledelsen

Det er ikke registrert smitte i Tingvoll kommune pr. i dag 14. august. Vi har ikke hatt nysmitta i kommunen siden medio mars.   Myndighetene har nå åpna for at alle som vil skal få ta en koronatest. Det er ikke lengre nødvendig med en henvisning fra lege. Du kan ta testen på hverdag eller helg. Testingen på hverdager gjøres fortsatt ved Tingvoll legesenter. Ta kontakt på telefon 71 53 24 50. Dersom du ønsker å bli testet i løpet av en helg, må du ta kontakt med interkommunal legevakt:     Det er svært viktig at vi nå fortsatt opprettholder smitteverntiltak i hverdagen og følger de enkle og viktigste tiltakene som å holde avstand, vaske hendene, og bli hjemme når man er syk/har symptomer. Myndighetene fraråder nå reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Kriseledelsen i Tingvoll oppfordrer innbyggere til å overholde dette reiserådet. Tenk minimering av smitterisiko når du reiser og ha lav terskel for å teste deg om du skulle få symptomer.   Fortsatt god sommer!    

Covid-19 og besøk ved institusjoner i Tingvoll kommune

Besøk skal avtales på forhånd Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesareal (inkludert veranda). Gå direkte til rommet til den du besøker. (Personalet følger pasienten dit) Avstand på 1 m skal overholdes, ingen nærkontakt med andre pasienter Unngå unødvendige kontaktpunkt Sjukeheimen 2. etg.: 91589442 Sjukeheimen 3. etg.: 90297649 Hjemmesykepleien/østfløy: 90574051 Vonheim: 96226869

Fotokonkurranse!!!

Vi ønsker oss Tingvollbilder vi kan dele med andre! Du kan vinne flotte premier! Hovedvinneren får en sykkel med en verdi inntil 5000,- ! Vi trekker fine delpremier fra Tingvoll! Det eneste du må gjøre for å bli med i trekningen er å dele dine beste bilder fra Tingvoll kommune. Konkurransen avsluttes 31. august, vi kårer flere vinnere hver måned. Slik blir du med i konkurransen: • Bruk  # mittTingvoll  på bilder du publiserer på din Facebookkonto eller i kommentarfeltet under her, og skriv en kort tekst om hvorfor dette er ditt Tingvoll. Bildene må være tatt i Tingvoll kommune. Du kan kun delta med bilder du selv har tatt. • Tag Tingvoll kommune, ( Tingvoll kommune Andre ting du kanskje lurer på: • Hvilke bilder kan du delta med: Hva du vil! En utsikt, en tur, en jobb - DITT Tingvoll! Du kan delta med så mange bilder du vil. • Du har selv ansvar for å sørge for at alle personer på bildet samtykker til at du sender bildet til oss og at vi kan bruke det. • Ved bilder av barn må foreldrene gi samtykke på barnets vegne inntil barnet er 15 år. • Tingvoll kommune forbeholder seg retten til å offentliggjøre bildene i forbindelse med omtale av konkurransen samt bruke de premierte bildene i kommunens egne kommunikasjonskanaler. Eventuelle ønsker om ytterlig bruk avtales direkte med fotografen.      

Kommunehuset på Tingvoll er delvis gjennåpnet for publikum

BBesøkende som trenger tjenester fra avdelinger på kommunehuset kan igjen besøke oss, men det må bestilles time hos saksbehandler.   Husk at det er likevel mange tjenester som kan løses uten å besøke oss via personlig oppmøte. Ta kontakt på telefon 71 53 24 00 fra kl. 09 -15 hverdager, eller e-post postmottak@tingvoll.kommune.no for å avtale digitalt møte med oss. Via våre digitale løsninger kan vi veilede deg i mange søknadsprosesser. På denne måten sparer du tid når du skal søke tjenester hos oss. Ved besøk på kommunehuset: NB! Avtal time på forhånd Skulle du likevel ha behov for å møte oss på kommunehuset, så må du avtale time med en saksbehandler på den avdelingen du vil besøke. Ring oss på 71 53 24 00 for å avtale time eller direkte til saksbehandler. Gjelder henvendelsen eiendom er det lurt å ha gards og bruksnummer tilgjengelig når du kontakter oss. Våre åpningstider for publikum som har avtale er: Mandager, tirsdager og torsdager fra kl. 09.00 – 12.00 Du må være  helt frisk  for å møte oss Mange av oss på kommunehuset ivaretar samfunnskritiske funksjoner. Vi må unngå at det oppstår smitte her hos oss. Du må derfor ikke ha symptomer på forkjølelse når du besøker oss. Dette gjør du når du kommer på kommunehuset Ring oss på 71 53 24 00. Vi kommer og henter ved inngangen til kommunehuset. Vaske og sprite hender når du kommer og når du forlater kommunens lokaler. Alle besøk blir registrert. Vi registrer ditt navn og telefonnummer slik at vi effektivt kan drive smittesporing dersom det blir oppdaget smitte. Informasjonen slettes etter 10 dager. Husk regler om avstand. Post til kommunehuset leveres i grønn postkasse til venstre for inngang. Vi minner om forebyggende tiltak i tråd med folkehelseinstituttets råd som du kan finne her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/?chapter=88508