Bufdir utlyser midler til prosjekter som motvirker rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir)  utlyser midler til prosjekter som motvirker rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Frivillige organisasjoner og andre aktører som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke.  

Har du en forettningside` du har lyst til å utvikle - møt Vindel på kommunehuset siste onsdag hver måned

  Tore Legernes Vindel næringsrådgiver   Den siste onsdagen hver måned fra 09-12 kan du møte Tore Legernes fra Vindel på kommunehuset. Vindel kommer til å være på tilgjengelig på kommunehuset den siste onsdagen hver måned fremover. Vindel kan hjelpe deg med å å utvikle forettningsideen din, søknader om næringstøtte, bygge nettværk med mer. Vindel er også representant for Hoppid.  Du må gjerne kontakte Tore Legernes på forhånd. Telefon  41494520 , eller epost  tore@vindel.no. Les mer om Vindel her. Les mer om Hoppid-midler som organiseres lokalt av Vindel her.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Valgoppgjør for Tingvoll - kandidatstemmetall pr parti (PDF, 67 kB)

Informasjon om fugleinfluensa i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Møre og Romsdal har lagt ut en artikkel om fugleinfluensa på nettsiden og den kan leses her.

Nye satser for tilskudd til drenering

  I årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om å øke tilskuddssatsene for drenering fra 1.juli. Nye satser er 4 000 kroner per dekar og 61 kroner per løpemeter grøft, avgrenset til maksimalt 4 000 kroner per dekar berørt areal. Endringene gjelder for søknader sendt inn etter 1. juli 2023. Behandling av søknader som er sendt inn før 1.juli der tiltaket ikke er påbegynt Søkere som har fått innvilget tilskudd før 1.juli etter gamle satser, kan trekke gammel søknad og sende ny søknad når arbeidet på det omsøkte arealet ikke er påbegynt. Kommunen må da fatte nytt vedtak om tilskudd. Behandling av søknader som er sendt inn før 1.juli der tiltaket er påbegynt Etter forskriftens §3 kan det gis tilskudd der tiltaket er påbegynt. Dette betyr at det ikke kan gis tilskudd etter fornyet søknad og med nye satser i slike tilfeller.

Funger bedre i hverdagen - bli med på sterk og stødig!

Inaktivitet er en av de store truslene mot selvhjulpenhet og fungering i hverdagen for mange eldre, og en alvorlig konsekvens er fall og fallskader. Forskning viser at det nytter å forebygge funksjonssvikt, fall og fallskader hos utvalgte grupper eldre. For hjemmeboende eldre med begynnende funksjonssvikt er trening med fokus på styrketrening og balanse det tiltaket som har vist seg å ha best effekt. Sterk og stødig er et kunnskapsbasert fallforebyggende treningsopplegg. Trondheim kommune, NTNU og Pensjonistforbundet står bak utviklingen av tilbudet. Treningstilbudet har fokus på styrke, kondisjon og balanse for eldre. Målgruppen for «Sterk og stødig» er hjemmeboende eldre som klarer seg godt i eget hjem uten særlig bistand fra kommunen. De må være i stand til å gå delvis uten hjelpemiddel innendørs, men erfarer endringer i bevegelsesfunksjon og ustøhet i enkelte situasjoner. I Tingvoll kommune drives tilbudet drives av fire frivillige, sertifiserte instruktører: Liv Flemseterhaug og Solveig Svanem på Eldresenteret og Britt Marie Hage og Unni Søbstad Larsen på Leite. Dette er et populært tilbud som mange benytter seg av i Tingvoll Kommune. Kunne du tenke deg å prøve Sterk og stødig? Ta kontakt med koordinator for Sterk og stødig og fysioterapeut Lisbet Rolland Hovsbakken: lisbet.rolland.hovsbakken@tingvoll.kommune.no eller 90756390 .   Med vennlig hilsen Lisbet Rolland Hovsbakken Fysioterapeut i Tingvoll kommune

Melding om oppstart av reguleringsplanarbeid for Kalvehagenområdet

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 annet ledd varsles det om oppstart av regulering for Kalvehagenområdet. Området skal detaljreguleres, jf. plan- og bygningsloven § 12-3. Planområdet omfatter området Kalvehagen med offentlig friområde, offentlige bygninger, noen private boliger med mer. Foreløpig planavgrensning er vist på kartet under.  Les hele høringen her.

Gode nyheter om badevannskvalitet!

Alle badeplassene på Tingvoll er vurdert til å ha utmerket badevannskvalitet. Så gå ut og nyt finværet!

Friluftsskolen i Tingvoll blir en del av Friidrettsuka i uke 33

Tingvoll IL inviterer  barn og unge sommeren 2023 til å delta på ulike sommeraktiviteter. Gjester som ikke bor i Tingvoll kommune er også velkomne til å delta.

Glimrende badevannskvalitet i Tingvoll

Dette blir muligens en smule teoretisk for folk flest, men vi tar kortversjonen først.   Det er utmerket vannkvalitet på alle badestrendene i Tingvoll kommune sier  Thomas A Bulling kommuneoverlege. Her er fakta for den som ønsker dokumentasjon: Oppsummering badevatn i Tingvoll 2023 Vasskvalitet for friluftsbad blir i hovedsak vurdert ut i frå innhaldet av tarmbakteriar (termotolerante koliforme bakterier – (TKB) og intestinale enterokokker – (IE)). Dette er bakteriar som er teikn på avføring fra mennesker eller pattedyr. I dei europeiske normene (2006)  blir den bakteriologiske vasskvaliteten vurdert  og delt i tre tilstandsklasser:   Utmerket God Dårleg <250 TKB pr. 100 ml. 250-500 TKB per 100 ml > 500 TKB per 100 ml <100 IE pr. 100 ml. 100-200 IE per 100 ml > 200 IE per 100 ml (Det er ulike grenseverdiar for ferskvatn og sjøvatn. Her er alt vurdert etter grenseverdiane som er for sjøvatn. Den er også strengare enn for ferskvatn.)   Dato 13. juni   Bakterier TKB IE TKB IE Brevikstranda 5     <5     Bruksgrenda 20 <5     Tingvoll camp. 130 5     Tingvoll brygge <5 10     Tingvollvågen 130 20     Kvisvik camp. <5 <5     Magnillen 5 <5     Hanemsvatnet 15 <5     Øydegard kai 5 <5     Vatshellen <5 <5     Bergheimsvatnet <5 <5     Leitet, elv v/skytebane         Prøvane er teke ut av Miljøretta helsevern og analysert av NEMKO Norlab AS i Surnadal.