Koronavaksine for personer 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere.

FHI (Folkehelseinstituttet) har publisert nye anbefalinger, mht. vaksiner i aktuelle aldersgruppe. Personer i målgruppen vil bli kontaktet av vaksinasjonsskoordinator. • Har du tidligere takket nei til vaksine, må du selv ta kontakt om du har ombestemt deg og nå ønsker vaksine. Besked kan gis til Tingvoll legesenter, eller vaksinetelefonen(46934659) • Har du gjennomgått koronainfeksjon, anbefales det også en oppfriskningsdose minst tre uker etter tilfriskning. • Helsemyndighetene planlegger for at personer i aldersgruppen 65 - 74 år og personer i aldersgruppen 18 - 64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomforløp av covid19 får tilbud om oppfriskningsdose etter 1. september.

Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for Nordic Halibut

Dokumentene finner du her.

Informasjon om gratis SFO for 1. klassinger i Tingvoll kommune skoleåret 22/23

Dette er bestemt for Tingvoll kommune angående gratis SFO for 1.klassinger:

Offentlig ettersyn lokalitet Halsbukta

Offentlig ettersyn. Søknad om endret utforming av akvakulturanlegg på lokalitet 12895 Halsbukta i Tingvoll kommune.  Her kan du lese hele saken!

Reviderte vedtekter for næringsfondet Vekst for Tingvoll

Tingvoll kommunestyre vedtok reviderte vedtekter for det kommunale næringsfondet i møte den 9.6.2022. Ei vesentleg endring frå tidlegare vedtekter er at landbruksfondet og næringsfondet er slått saman til eitt næringsfond.

Behov for møbler og inventar til ukrainske flyktninger

    Flyktningene som har kommet til Tingvoll har behov for møbler og inventar til sine boliger. Vi har behov for: Møbler: sofa, sofabord,  sidebord, lenestoler, kjøkkenbord, stoler til spisestuebord, nattbord, kommode / oppbevaringsmøbel skap. Hvitevarer Tv Lamper stålamper, leselamper) Utstyr til barn Kontakt Linda Christine Magnus-Andersen på telefon 94803074 epost  linda.christine.magnus.andresen@tingvoll.kommune.no

Sesongstart for Stikk UT!

1. mai 2022 starter årets Stikk UT!-sesong. Tre av de 16 turene i Tingvoll kommune er nye som Stikk UT!-turer i 2022. Noen av turene har utsatt åpningsdato, men dette gjelder heldigvis kun et fåtall av turene. 

Ytterlige dose av Koronavaksine. 

Personer med alvorlig immunsvikt.  Dersom sykehusspesialist anbefaler flere doser enn det du til nå er tilbudt, kan du ta kontakt med vaksinasjonsskoordinator i Tingvoll (46934659), eller Tingvoll legesenter (71532450). Eldre pasienter(80 år og eldre).  Eldre oppnår lavere immunrespons enn yngre, og er utsatt for alvorligere forløp ved smitte. Det åpnes derfor for at eldre over 80 år tilbys en andre oppfriskningsdose(dose fire) allerede nå. Denne dosen vil ikke utelukke ytterligere oppfriskningsdoser til høsten når smitten forventes å øke. Aktuelle pasienter vil bli kontaktet med tilbud om vaksiner. Mvh Thomas Bulling Kommuneoverlege

Her er programmet til Kulturvekkå

Styret i Kulturvekkå ved styreleder Elisabeth Osen, nestleder Edward Jensen, kasserer Anne-Kristin Løes, styremedlem Ragnhild Apelseth og Helge Haltstrand er stolte over å kunne presentere årets Kulturvekkå-program. 

Ungdomsklubb i Tingvoll kommune

Kort beskrivelse   Tingvoll kommune ber om et tilbud på drift av en ungdomsklubb i Tingvoll kommune i perioden 1.07.2022 – 31.06.2025.