Skolerute

 

Skolerute er en lokal forskrift. Avvik fra forskriften skal godkjennes av Oppvekst- og kulturutvalget i Tingvoll kommune.

 

Kontakt din lokale barnehage eller SFO for lokale endringer.