Skolerute

 

Skolerute er en lokal forskrift. Avvik fra forskriften skal godkjennes av Oppvekst- og kulturutvalget i Tingvoll kommune.

Oppstart av nytt skoleår i Tingvoll 23. august - på grønt nivå

Meisingset oppvekstsenter

Alle elever møter kl. 9.00

SFO åpner 23. august.

Straumsnes barne- og ungdomsskole

2.-10.klasse møter kl. 08.30

1.klasse møter kl. 09.00

Alle møter opp utenfor SFO-inngangen.

SFO åpner 09.08 etter ferien, men er stengt på planleggingsdagene 16., 17. og 18.august

Tingvoll barne- og ungdomsskole

2.-10.klasse møter kl. 08.30

1.klasse møter kl. 09.00

Alle elever møter opp i amfiet utenfor skolen.

SFO åpner 09.08 etter ferien, men er stengt på planleggingsdagene 16., 17. og 18.august

Med vennlig hilsen

Christina Adelhardt

Oppvekstsjef

 

Kontakt din lokale barnehage eller SFO for lokale endringer.