Skolerute (Ferie og fridager)

Skolerute er en lokal forskrift. Avvik fra forskriften skal godkjennes av Oppvekst- og kulturutvalget i Tingvoll kommune.

Skolerute og fridager.