Skolerute

 

Skolerute er en lokal forskrift. Avvik fra forskriften skal godkjennes av Oppvekst- og kulturutvalget i Tingvoll kommune.

Skolerute og barnehagerute 2020 - 2023 (PDF, 147 kB) NB! Vinterferie i 2021 er fra 22 - 26 februar ( Uke 8 )