ÅPNINGSTIDER VED NAV PÅSKA 2023 (UKE 14).

ÅPENT TIRSDAG 04.04.23 KL. 10-12 . VI ER TILGJENGELIG PÅ TELEFON 91871807 / 55553333: MANDAG – TIRSDAG: 08.00-15.30 ONSDAG: 08.00-12.00

Tingvoll kommune har inngått avtale om leveranse av vaskeritjenester

Kommunen har nå inngått en avtale med Trollheim Arbeid & Inkludering AS om vask av ulikt type tøy til institusjonstjenestene og hjemmebaserte tjenester. Kontrakten med Trollheim er en såkalt «Reservert kontrakt for virksomheter som har som hovedformål å integrere funksjonshemmede og / eller vanskeligstilte personer i arbeidslivet». Avtalen løper fra 1. april i år i tre år, med en mulighet til forlengelse i ett pluss ett år. Avtalen avløser kommunens egen drift av vaskeri som til nå har vært lokalisert på sjukeheimen. Her er det lagt ned en stor innsats i flere år. Kommunedirektøren takker de som har bidratt! En av årsakene til at vi nå kjøper inn disse tjenestene, er at vår maskinpark begynner å bli «sliten». Dersom vi skulle fortsette, måtte vi gjøre en betydelig investering. Vi ser frem til et godt samarbeid med Trollheim.

Vil du delta på UKM?

Tingvoll kommune gjentar suksessen fra i fjor og slår sammen lokalmønstringen for Ung Kultur Møtes (UKM) og Tingvoll kulturskoles Vårkonsert! Dette vil foregå søndag 23. april kl. 16.00 i Nordmørshallen.   

Eiendomsskattelisten for 2023 ligger nå ute

Eiendomsskatteliste 2023

Søk om kulturmidler innen 1. april 2023

Utlysning av kommunale kulturmidler til lag og foreninger skjer årlig med  søknadsfrist 1. april . Søknad fylles ut i eget skjema.  I 2023 er det avsatt 290.000 kr. i kommunalt tilskudd til lag og foreninger.

Lotteri og stiftelsestilsynet - ny søknadsrunde strømstøtte

Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig. Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner i prisområder med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden. Mottakere får dekket 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen. I de tidligere søknadsrundene har kompensasjonsgraden vært 80 prosent. For desember kan også Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4) søke om støtte. Her kan du se oversikt over hvilke områder som er omfattet av ordningen . Hvem kan søke? Søker må ha organisasjonsnummer for å kunne søke, og følgende organisasjoner har rett til å søke: Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret. Vi oppfordrer organisasjoner som oppfyller kriteriene, til å registrere seg.  Virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette gjelder for eksempel idrettslag som har skilt ut driften i et eget selskap som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, hvor idrettslaget har den bestemmende innflytelse. Andre frivillige virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Med frivillig arbeidsinnsats menes mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden. For eksempel kan frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus søke om de hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats. Les mer om vilkårene for ordningen og hvordan du kan søke her.

Har du forslag til Stikk UT!-tur i 2023?

Fristen for å foreslå Stikk UT!-turer for 2023-sesongen er 1. februar 2023. Turen du forslår må ha tilgjengelig parkering og gi gjerne beskjed om hvem som eier parkeringsplassen, hvis du vet dette. 

Frist for å søke barnehage opptak er 1. mars

Søk barnhageplass her.

Er du opptatt av bedre løsninger for mennesker og miljø? Lederjobben med de store mulighetene er her!

Les mer om lederjobben her.

Ergoterapeut

Heidi Øverås har permisjon fra stillingen sin hele 2023. Sander Sletbakk Rolland er ansatt i vikariatet, men vi har enda ikke fått avklart oppstartsdato.  Vi kommer tilbake med informasjon så snart vi har det klart.