Tingvoll valgstyre har i møte 28.05.2019 godkjent valglistene. Se dem her.

Har du lyst å lære deg et eller flere instrumenter, dans eller kanskje synge og spille i teater? Søknadsfrist for kulturskolen er 01.06.19. Søk her

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. Vi minner om at det i denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog, kystområder og annen utmark (utmark er det meste av innsjøer og vann, strender, myr, skog og fjell i Norge).

Bli med i årets strandryddeaksjon! Rydd en strand i Tingvoll og vær med i trekningen av fine premier! 

Takk for engasjementet i tettstedsprosjektet!

Siste folkemøte i forbindelse med parallelloppdraget i tettstedsutvikling i Tingvollvågen er over – og for et oppmøte det har vært!

 
r

 

Tingvoll brannvesen og ambulansetjenesten skal ha en samhandlingsøvelse ved undergangen i Kjærvika på Eikremsvegen i Straumsnes. De skal øve på trafikkuhell med frigjøring av personer i kjøretøy. Eikremsvegen blir derfor stengt ved undergangen tirsdag 9. april mellom kl. 18.00-20.00. Det vil bli skiltet på stedet. 

Alle valglistene legges ut til offentlig ettersyn.

For å unngå eventuelle misforståelser rundt driften av hotellet vil Tingvoll kommune opplyse:

Styret i selskapet har ved innleid hjelp sørget for et tilbud om overnatting med frokost samt, gjennomføring av arrangementer som kurs og møter. Denne ordningen vil fortsette inntil det er etablert et nytt varig tilbud.

Hotellet kan kontaktes på ordinært telefonnummer 7153 1000, eventuelt vakttelefon 910 00 728.

Som prosjektleder for dette enestående og interessante prosjektet søker vi en faglig sterk og engasjert samfunnsplanlegger. Prosjektlederen skal koordinere, videreutvikle og styrke samfunnsplanleggingen på Nordmøre. Prosjektet er 3-årig, og med ambisjoner om videreføring. Les mer

Velkommen til avslutningsmøte i parallelloppdraget i Tingvollvågen!

De to arkitektgruppene fra Pir II og Norconsult /Rodeo Arkitekter er snart ferdig med forslagene sine til utvikling i Tingvollvågen – bli med på det tredje folkemøte i tettstedsprosjektet!

Dette er på Sellanrå kl 19 11. april.