Boliger til flyktninger i Tingvoll

Tingvoll kommune er bedt om å bosette 10 flyktninger i 2022. Kommunen har derfor bruk for boenheter til familier og/eller til enslige. Dersom du kan tilby utleie er det fint om du tar kontakt med Tingvoll kommune på postmottak@tingvoll.kommune.no og merker eposten "Utleiebolig". Med vennlig hilsen Kommunedirektøren

Hvordan blir du som pårørende ivaretatt i kommunen?

  Tingvoll kommune ønsker å sette økt fokus på pårørendeomsorg. Vi ønsker derfor å vite hvordan du som pårørende opplever å bli ivaretatt i kommunen. Vi håper derfor at alle pårørende tar seg tid til å svare på undersøkelsen «IVARETATT?»        

NAV Indre Nordmøre

    Et større og sterkere NAV-kontor for framtida NAV Indre Nordmøre ble en realitet den 1. januar 2022. NAV Indre Nordmøre består av NAV-kontorene i Surnadal, Sunndal og Tingvoll, der Sunndal kommune er vertskommune. NAV Indre Nordmøre arbeider på tvers av kommunegrensene med lokasjoner i kommunene som tidligere