Korona - informasjon fra beredskapsledelsen

Det er ikke registrert smitte i Tingvoll kommune pr. i dag 14. august. Vi har ikke hatt nysmitta i kommunen siden medio mars.   Myndighetene har nå åpna for at alle som vil skal få ta en koronatest. Det er ikke lengre nødvendig med en henvisning fra lege. Du kan ta testen på hverdag eller helg. Testingen på hverdager gjøres fortsatt ved Tingvoll legesenter. Ta kontakt på telefon 71 53 24 50. Dersom du ønsker å bli testet i løpet av en helg, må du ta kontakt med interkommunal legevakt:     Det er svært viktig at vi nå fortsatt opprettholder smitteverntiltak i hverdagen og følger de enkle og viktigste tiltakene som å holde avstand, vaske hendene, og bli hjemme når man er syk/har symptomer. Myndighetene fraråder nå reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Kriseledelsen i Tingvoll oppfordrer innbyggere til å overholde dette reiserådet. Tenk minimering av smitterisiko når du reiser og ha lav terskel for å teste deg om du skulle få symptomer.   Fortsatt god sommer!    

Covid-19 og besøk ved institusjoner i Tingvoll kommune

Besøk skal avtales på forhånd Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesareal (inkludert veranda). Gå direkte til rommet til den du besøker. (Personalet følger pasienten dit) Avstand på 1 m skal overholdes, ingen nærkontakt med andre pasienter Unngå unødvendige kontaktpunkt Sjukeheimen 2. etg.: 91589442 Sjukeheimen 3. etg.: 90297649 Hjemmesykepleien/østfløy: 90574051 Vonheim: 96226869

Fotokonkurranse!!!

Vi ønsker oss Tingvollbilder vi kan dele med andre! Du kan vinne flotte premier! Hovedvinneren får en sykkel med en verdi inntil 5000,- ! Vi trekker fine delpremier fra Tingvoll! Det eneste du må gjøre for å bli med i trekningen er å dele dine beste bilder fra Tingvoll kommune. Konkurransen avsluttes 31. august, vi kårer flere vinnere hver måned. Slik blir du med i konkurransen: • Bruk  # mittTingvoll  på bilder du publiserer på din Facebookkonto eller i kommentarfeltet under her, og skriv en kort tekst om hvorfor dette er ditt Tingvoll. Bildene må være tatt i Tingvoll kommune. Du kan kun delta med bilder du selv har tatt. • Tag Tingvoll kommune, ( Tingvoll kommune Andre ting du kanskje lurer på: • Hvilke bilder kan du delta med: Hva du vil! En utsikt, en tur, en jobb - DITT Tingvoll! Du kan delta med så mange bilder du vil. • Du har selv ansvar for å sørge for at alle personer på bildet samtykker til at du sender bildet til oss og at vi kan bruke det. • Ved bilder av barn må foreldrene gi samtykke på barnets vegne inntil barnet er 15 år. • Tingvoll kommune forbeholder seg retten til å offentliggjøre bildene i forbindelse med omtale av konkurransen samt bruke de premierte bildene i kommunens egne kommunikasjonskanaler. Eventuelle ønsker om ytterlig bruk avtales direkte med fotografen.      

Informasjon fra oppvekst

Hurra - Vi holder på å nærme oss noe som ligner mer hverdag i både barnehager og skoler. Fra mandag 8. juni bortfaller en-meters-reglen i bussene og skolene kan igjen ha undervisningen på skolen. MEN det anbefales fortsatt at elevene kommer seg til skolen uten å bruke offentlig transport, hvis det er mulig. 7. trinn kommer seg på leirskole og 10. klassingene kan få en avslutningsfest 15. juni, som er tilnærmet tradisjonell feiring. Barnehagene har utvidet åpningstidene gradvist etterhvert som rådene i smittevernsveilederene har endret seg og er nærmer seg nå vanlige åpningstider, men fortsatt med tilpasninger etter behov og smittevern. Det har vært en spesiell tid fra vi stengte ned 12. mars, der vi har jobbet med ukentlige omorganiseringer for å få til så gode tilbud som mulig for flest mulig barn og ungdom. Underveis har vi alle lært mye og det beste vil vi ta med oss inn i planleggingen av neste barnehage- og skoleår.Høsten må planlegges bærekraftig og med hensyn til at det kan komme en smittebølge igjen. Ta fortsatt godt vare på hverandre, vask hender, hold avstand hvis dere føler dere litt uvel og husk å holde kontakten med hverandre.

Skolerute og barnehagerute Tingvoll 2020-2023

Skolerute og barnehagerute 2020-2023 (PDF, 148 kB)  

Høring på lokal forskrift om utvidet båndtvang i Tingvoll kommune

Høringsdokument (PDF, 287 kB) Frist for å komme med innspill er 15.juni 2020. Innspillet sende til: Tingvoll kommune, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll eller postmottak@tingvoll.kommune.no. Merk brevet med referanse 19/01467.

Miljøkompaniet åpner bruktbutikken igjen

Endelig åpner vi bruktbutikken igjen Vi har litt begrensede åpningstider, Mandager 12.00-15.00 Torsdager 12.00-15.00 Vi følger de anbefalte retningslinjene fra Folkehelseinstituttet.          

17.mai i Tingvoll kommune

Følg 17. Mai i Tingvoll her: https://www.facebook.com/groups/305871397072375 17. mai kan dessverre ikke feires på tradisjonelt vis i år. Det vil bli begrensa med offentlige arrangement som samler mye folk. Ingen offentlige arrangement skal samle mer enn 50 personer og 1 meters avstand må opprettholdes. På Facebook-gruppen «17. Mai i Tingvoll» vil det bli lagt ut videoer av 17. mai-taler med mer . Ordfører Ingrid Waagen sin digitale 17.mai-tale blir publisert kl 0900. Russepresident Arne Gjørsvik sin digitale 17.mai-tale blir publisert kl 1330. Dette vil bli liggende på Facebook-gruppen, slik at man kan se når man vil. Straumsnes skolekorps spiller på Matkroken i Kvisvika kl 10.45, på Straumsnes bygdemuseum kl 11.15, på Gyl kl 12.15 og på omsorgsboligene i Straumsnes kl 12.45. Det vil bli rapporter, video og live-stream på Straumsnes skolekorps sin Facebook-side. Skolekorpset stiller med fane, flagg, uniformer og korpsmusikk. Skolekorpset står i ro og spiller, det går an å møte opp for å høre.  På Gyl er det oppmøte kl 11.30 ved grendahuset. Dørene åpnes så det er god plass (maks 50 personer, arrangementet er derfor kun for de som bor på Gyl og Bergem). Det blir enkelt kiosksalg med pølser og brød, is, brus og kaffe. (Betaling kun med vipps eller kontonr). Straumsnes skolekorps spiller kl 12.15 og vi synger «Ja vi elsker» sammen med korpset. Leker og premier for barna. Tingvoll sentrum Kl 08.00 Flaggheising Tingvoll kirke ved Speiderne. Kl 10.00 Digital gudstjeneste på Straumsnes og Tingvoll menigheters Facebook-side. Kl 11.00 Tingvoll Musikkorps spiller ved Vonheim. Kl 11.45 Avgang tog fra Stykkjesflata, via Grande til sykehjemmet. Toget består kun av flaggborg ved 6. klasseforeldre TBU, Tingvoll Musikkorps og russ fra Tingvoll videregående skole. NB! Russen har ikke russekort for utdeling i år! Oppfordrer alle til å stå spredt langs ruten for å høre korps og få litt 17. mai-stemning. Kl 13.00 Felles nasjonalsang ved Tingvoll sykehjem. På Meisingset , Vågbø og i Torjulvågen vil det ikke være felles arrangement. Vi kan feire grunnloven, folkestyret, fred og frihet innenfor de nasjonale anbefalingene også i privat regi. Dette innebærer minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand, og maksimalt 20 personer samlet i en gruppe. Hele Norge er oppfordra til å synge "Ja, vi elsker" kl. 13. Vi håper flest mulig i Tingvoll kommune blir med på dette. Ta vare på hverandre og gjør det beste ut av dagen.   Med vennlig hilsen 17.mai komiteene og kriseledelsen i Tingvoll kommune

Daglig leder 100% stilling Nordmøre Krisesenter IKS

Nordmøre Krisesenteret gir tilbud til personer som har vært/er utsatt for vold i nære relasjoner, jf. Krisesenterloven §2. Det omfatter et helårs/heldøgns botilbud, dagtilbud og telefontilbud, samt oppfølging i reetableringsfasen. Senteret er et interkommunalt selskap eid av kommunene Averøy, Aure, Kristiansund, Smøla og Tingvoll. Arbeidssted er Kristiansund. Nordmøre Krisesenter IKS er lokalisert i Tempoveien 23. Daglig leder vil ha arbeidstid på dagtid. Arbeidsoppgaver Ansvaret for den daglige driften Utarbeide budsjett, regnskap og årsmelding Utadrettet informasjonsarbeid Samarbeide med eksterne samarbeidspartnere Kontakt med media Videreutvikling av senteret Veilede ansatte Rapportering til offentlige myndigheter Sentral i arbeidet med planene om nytt krisesenterbygg Følge opp og veilede brukere Kvalifikasjonskrav Helse/sosialfaglig bakgrunn på høgskolenivå Lederutdanning Ledererfaring Erfaring fra arbeid med mennesker i sårbare livsfaser Erfaring fra tverrfaglig samarbeid Erfaring med bruk av digitale verktøy Personlige egenskaper Evne å jobbe selvstendig og i team Fleksibel og løsningsorientert Interesse og engasjement for målgruppen Relasjonsskapende Vi tilbyr Et spennende, inkluderende og utfordrende arbeidsmiljø Lønn og pensjon etter avtale Øvrige vilkår Ved tilsetting må politiattest foreligge. Søknad Sendes elektronisk til: anita@nordmorekrisesenter.no Pr post: Nordmøre Krisesenter IKS, postboks 153, 6501 Kristiansund Søknadsfrist 30/05.20

Kommunale avgifter – tilsendt faktura oppdelt i månedlige rater

Vil du dele opp fakturaen i månedlige rater, gi skriftlig melding om dette til Tingvoll kommune. Send forespørsel til fakturamottak@tingvoll.kommune.no Bruk samme konto og kid som er på utsendt faktura. Telefon 71 53 24 00 Tingvoll kommune