Covid19 påvist ved spisested i Sunndal

Som meldt fra kriseledelsen i Sunndal, er det to med påvist covid-19 i Sunndal. Begge testene viser mutert virus, men det er foreløpig ikke klart hvilke mutasjoner det er snakk om. Som kjent er muterte virus langt mer smittsomme enn det vanlige covid-19-viruset.   Den ene smittede er tilknyttet spisestedet Timian & Persille, og har potensielt mange nærkontakter. Det er avgjørende for den videre utviklingen at vi får kartlagt og satt aktuelle nærkontakter i karantene så fort som mulig. Gjennom intensiv smittesporing, karantene og testing kan vi avgrense eventuelt smitte. En person fra Tingvoll er satt i karantene og skal testes i dag. Vi oppfordrer alle som har vært  spisegjester på Timian & Persille i perioden mandag til onsdag  denne uken til å bestille test umiddelbart, og samtidig gå i karantene. Karanteneperioden er i utgangspunktet 10 dager, men vi oppfordrer alle til å reteste seg på den 7. dagen etter mulig kontakt med den smittede. Dersom denne andre testen er negativ, kan karantenen avsluttes.     Test kan bestilles   ved å kontakte Tingvoll legesenter på tlf 71 53 24 50 eller sende SMS via  www.tlege.no  Vi tester fra kl. 14.00 i dag, men test må bestilles så snart som mulig. Tingvoll, 26.2.2021 Bjarne Storset, Kommuneoverlege og smittevernlege

Vaksinering

Vaksinestatus i Tingvoll Pr. 24. februar har vi satt 300 vaksinedoser i Tingvoll, dvs. 10 doser pr 100 innbyggere. Det nasjonale snittet ligger på 7,3 doser pr 100 innbyggere. To doser gir full vaksinasjon. I Norge er 1,9% fullvaksinerte, i Tingvoll 2,5%. Til nå har vi vaksinert alle innen 1-2 dager etter at vi har fått vaksinene. Pr dags dato har vi satt totalt 296 doser, 78 personer er fullvaksinerte. Vi har gitt tilbud eller vaksinert alle over 85 år. I Tingvoll er vi kommet til gruppe 3. Denne og neste uke får vi kun Pfizer-vaksine til revaksinering av personer som fikk dose 1 i uke 5 og 6. Vaksine fra Pfizer er nå forbeholdt personer i prioriteringsgruppe 4 eller høyere. I uke 9, dvs. etter 1. mars, får vi i også vaksiner fra AstraZeneca. Etter anbefaling fra FHI, skal disse dosene i første omgang gis til helsepersonell, deretter personer i gruppe 5. Les mer her.

Folkehelseundersøkelse

Vil ha innbyggere i Tingvoll og andre kommuner i Møre og Romsdal med i en folkehelseundersøkelse Den 1. februar får 56 000 innbyggere i fylket over 18 år invitasjon til å delta i en folkehelseundersøkelse. Svarene som kommer inn skal brukes til å lage både lokale og regionale planer og til å prioritere hvilke tiltak som må settes inn for å bedre folkehelsa. I de nærmeste dagene vil innbyggere over hele fylket motta en sms eller e-post om å delta i Folkehelseundersøkelsen der mange i Sunndal og Tingvoll blir trukket ut. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvor fornøyd man er med nærmiljøet og lokale tilbud og aktiviteter, og om egen helse og livskvalitet, levevaner, skader og ulykker. Informasjonen som innhentes fra våre innbyggere gjennom undersøkelsen vil kunne si mye om hva som skal prioriteres i arbeidet for en bærekraftig samfunnsutvikling i kommunene og i Møre og Romsdal. Første gang i Møre og Romsdal Dette er første gang at vi gjennomfører en så stor undersøkelse for å kartlegge befolkningen sin helse, trivsel og livskvalitet i fylket. Deltakerne er et representativt utvalg som blir tilfeldig trukket fra Folkeregisteret. Opplysningene blir lagra og behandla i samsvar med gjeldende regler om personvern. Viktig med høy svarprosent Denne undersøkelsen er en del av en nasjonal satsning i samarbeid med Folkehelseinstituttet, og mange fylker har allerede har gjennomført slike undersøkelsen i sitt fylke. -Vi ønsker at flest mulig av dem som får invitasjon til å delta svarer på undersøkelsen. På denne måten kan alle bidra til det tas hensyn til hverdagen, livskvaliteten og meningene til de som bor i vår kommune og til forskning på fylkes- og landsbasis. Resultatene vil utgjøre et svært viktig grunnlag for hvordan det legges planer i årene fremover. På Møre og Romsdal fylkeskommune og Folkehelseinstituttet sine nettsider kan du lese mer om undersøkelsen: https://mrfylke.no/kultur-folkehelse-og-tannhelse/folkehelse-idrett-og-friluftsliv/folkehelseundersoekinga https://www.fhi.no/div/helseundersokelser/fylkeshelseundersokelser/  

Svømmehallen åpner

Publikumsbading: Tirsdag og torsdag: Kl. 17.00 : Åpent for barn og unge under 20 år -må være ute kl. 18.45 Kl. 18.45: smittevern/renhold. KL. 19.00 Stenges Foreldre/foresatt som ikke skal bade sammen med barn, skal ikke oppholde seg i svømmehallen. Forelder/foresatt kan følge med barn i badet der dette er nødvendig pga sikkerhet. Onsdag: stengt Varmtvannsbading: Det er varmt vann som ordinært. Fredag: Fysioterapien – uten betjening fra badevakter Lørdag: Kl. 11.00 Førskoleforeninga slipper inn Kl. 13.00 Førskoleforeninga må være ute av garderoben Kl. 13.00 – 13.30: smittevern/renhold i begge garderobene Kl. 13.30: Helsesportslaget slipper inn – må være ute av garderobene kl. 15.00 Kl. 15.00 – 15.15: smittevern/renhold i begge garderobene KL. 15.30: Stengt. Tingvoll kommune ønsker dere fine opplevelser i Tingvoll svømmehall Med vennlig hilsen Badevaktene og konstituert virksomhetsleder Åse Bjerke

Idretts-, fritids- kultur- og livssynsarrangementer

Tingvoll kommune følger nasjonale smittevernregler, og planlegger åpning av kommunale idrettsanlegg fra og med onsdag for barn og unge under 20 år. • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. (Nytt) • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand. • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges Idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene. (Nytt) • Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser. (Nytt) Vi kommer tilbake med oppdateringer på Facebook og hjemmeside så snart ny informasjon foreligger.

Fugleinfluensa - Oppfordring til fjørfeholdere i kommunen

Informasjon fra Mattilsynet om påvisning av fugleinfluensa i Møre og Romsdal. Fugleinfluensa, også kalt aviær influensa, er en smittsom virussykdom som hovedsakelig rammer fugl. Ved nærkontakt med smittet fugl har det også i noen tilfeller skjedd at andre dyr og mennesker er blitt smittet. Folkehelseinstituttet vurderer smitterisiko til mennesker for å være svært lav. Mattilsynet har innført smitteverntiltak, som det er viktig blir fulgt opp. Spesielt portforbud for tamme fjørfe i Møre og Romsdal Oppfordring om at hobbyforetak registrerer seg . Oppdatert informasjon legges ut på Mattilsynet sine hjemmesider: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/fugleinfluensa/Fugleinfluensa_i_Norge_hoesten_2020/

Ungdommens distriktspanel trenger tilbakemelding fra dere

Ungdommens distriktspanel består av 10 ungdommer mellom 14 og 23 år som våren 2021 skal gi regjeringen 10 råd om fremtidens distriktspolitikk. Siden januar 2020 har ungdommene hentet innspill fra andre unge om hva som skal til for at det skal være godt og attraktivt å bo og arbeide i hele Norge i fremtiden. Distriktssenteret er tilretteleggere for panelet. Basert på innspillene har ungdommene laget forslag til politikk på ulike områder. Forslagene er presentert i 15 ulike historier som skal synliggjøre det ungdommene mener er de viktigste behovene og utfordringene for distriktskommuner, og hva slags endringer som må til i distriktspolitikken. 15 forslag til politikk skal bli til 10 råd De 15 forslagene testes nå på mange ulike personer og grupper. Dette gjør panelet for å finne ut av om de er på riktig spor. Etter testingen skal forslagene konkretiseres til 10 råd. Her er informasjonen dere trenger De 15 forslagene ligger på distriktspanelet sin nettside. Her skal også tilbakemeldingene legges inn. Panelet har laget 4 spørsmål som besvares til hvert av de 15 forslagene til politikk. Forslag til gjennomføring Dere kan kommentere alle 15 forslagene, eller prioritere de dere mener er viktigst. På https://ungdomspanel.distriktssenteret.no/politikkforslag/ kan dere klikke på forslagene dere ønsker å besvare. I flere av forslagene foreslår Ungdommens distriktspanel at det er kommunen og fylkeskommunen som må gjøre vedtak om endring i politikken. Se derfor ekstra nøye på disse. Om dere er ei gruppe som skal besvare samlet (Ungdomsråd, kommunestyre, hovedutvalg e.l.) sørg for at denne informasjonen sendes alle på forhånd slik at hele gruppa kan gå inn på nettsiden og gjøre seg kjent med forslagene. Forslagene er dessuten vedlagt i en powerpoint-presentasjon. Besvarelsen kan også gjøres individuelt. På forhånd takk for hjelpen Ved å besvare forslagene bidrar dere til å synliggjøre hva som er viktig i fremtidens distriktspolitikk. Vi håper derfor at dere kan sette av tid til å svare på om forslagene fra Ungdommens distriktspanelet treffer, eller om det er noe som bør endres før forslagene konkretiseres til 10 gode råd. Dersom dere har spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Distriktssenteret sine kontaktpersoner på post@distriktssenteret.no. Svarfrist er 1.februar 2021 

Koronagruppa i beredskapsledelsen har i dag hatt møte for å drøfte situasjonen.

Smittesituasjonen i Tingvoll og kommunene rundt oss er uforandret og under kontroll. Tingvoll kommune viser til regjeringens nye nasjonale retningslinjer, og ber innbyggere, nærings- og kulturliv om å følge disse: Nasjonale retningslinjer  Vi følger situasjonen tett, og kan raskt mobilisere dersom situasjonen endrer seg, sier kommunedirektør Odd-Arild Bugge

Handlingsprogram budsjett og økonomiplan 2021 - 2024 kommunedirektørens forslag

Forslag til budsjett for Tingvoll kommune 2021 – 2024 er sendt ut for politisk behandling. Budsjettet skal behandles slik: Saksgang   Møtedato Tingvoll Eldreråd 11.11.2020 Ungdomsrådet 11.11.2020 Oppvekst- og kulturutvalget 12.11.2020 Helse- og omsorgsutvalget 12.11.2020 Utviklingsutvalget 12.11.2020 Formannskapet 19.11.2020 Kommunestyret 10.12.2020   Her kan du laste ned dokumentet (PDF, 3 MB)  

Testing Covid 19 flyttet til Tingvollhallen

Koronatesting foregår nå ved Tingvollhallen Koronateststasjonen er nå flytta fra parkeringsplassen ved kommunehuset til plassen ved østveggen av Tingvollhallen. Dersom du kommer i bil og skal testes skal du på samme måte som før stille deg i en eventuell kø og deretter kjøre inn i testtunnelen. Det vil bli anvist hvordan trafikkavviklingen på stedet blir. Dersom du ikke kommer i bil skal du gå bort til tunnelen. Med denne løsningen blir arbeidsmiljøet betydelig forbedret for de som tester. De vil ha sin base inne i et oppvarmet kantineareal i Tingvollhallen. Herfra kan de bevege seg tørrskodd inn i testtunnelen.