Priser på miljøstasjonene

Etter innføringen av miljøstasjonkort har det vært en del spørsmål knyttet til betaling ved miljøstasjonene våre. Nedenfor følger vedtatte gebyrsatser for 2018. Alle priser er inkl.mva.

Tingvoll kommune ønsker Odd-Arild Bugge velkommen som rådmann i Tingvoll.

Odd- Arild Bugge har nå signert arbeidsavtalen som rådmann i Tingvoll. Han tiltrer stillinga 1. oktober 2018.

Skatteoppgjør 2017

Husk at Tingvoll ikke lengre har egen skatteoppkrever. (Selv om telefonnummeret står på skatteoppgjøret) Gjelder saken innbetaling av skatt eller at du ikke har fått til gode beløp  på konto, ta kontakt med Nordmøre Kemnerkontor på 71 57 40 00. Gjelder saken selve skatteberegningen, så ta kontakt med Skatteetaten på 800 80 000. Se også disse linkene: https://www.tingvoll.kommune.no/tjenester/skatt-okonomi-og-innkjop/skatt/ https://www.skatteetaten.no/person/

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2018-2022 - HØRING

Formannskapet vedtok i møte 5. juni å sende revidert Trafikksikkerhetsplan 2018-2022 på høring og at planen legges ut til offentlig ettersyn.  

Ny fakturadistribusjon

Tingvoll kommune lanserer i disse dager ny løsning for fakturadistribusjon til våre kunder. Målet er klart: mindre papir – mer digitalt!

Offentlig søkerliste til stilling som rådmann i Tingvoll kommune

Tingvoll kommune er i prosess med å ansette ny rådmann. Søknadsfristen på stillingen gikk ut 31.05.18.

Unngå unødvendig vanning – Indre Tingvoll vassverk

Varmen og tørken de siste dagene har ført til et unormalt stort vannforbruk. På grunn av stor bevegelse i vannrørene kan enkelte områder oppleve å få brunt vann i kranen. Kommunen oppfordrer derfor abonnenter til Indre Tingvoll vassverk om å unngå unødvendig og overdreven vanning. Vannforsyningen følges tett opp og det kan bli nødvendig å innføre vanningsforbud dersom vannforbruket ikke går ned.

Årets stikk-ut!

Årets Stikk UT!-turerFørste mai starter årets Stikk UT!-sesong, nedenfor ser du alle turene i Tingvoll kommune. Det trykte Stikk UT!-kartet sendes til alle husstander i løpet av uke 17. Om du ikke får det i posten, kan du hente det på servicekontoret i kommunen.

Foodforce fra Tingvoll er årets Norgesmestre i lunsj for ungdommer!

Laget Foodforce fra Tingvoll er årets favoritt blant fagjury og publikum!    

ASPBUKTA - GODKJENT REGULERINGSPLAN

Tingvoll kommunestyre vedtok i møte 12. april å egengodkjenne detaljplan for Aspbukta. Det er 3 ukers klagefrist på vedtaket. Eventuell klage sendes Tingvoll kommune, 6630 Tingvoll eller på e-post til postmottak@tingvoll.kommune.no