Offentlig ettersyn lokalitet Halsbukta

Offentlig ettersyn. Søknad om endret utforming av akvakulturanlegg på lokalitet 12895 Halsbukta i Tingvoll kommune. Her kan du lese hele saken!