EINSET NORD INDUSTRIOMRÅDE - GODKJENT REGULERINGSPLAN

Tingvoll kommunestyre vedtok i møte 12. april å egengodkjenne detaljplan for Einset Nord industriområde. Det er 3 ukers klagefrist på vedtaket. Eventuell klage sendes Tingvoll kommune, 6630 Tingvoll eller på e-post til postmottak@tingvoll.kommune.no

Deler du brønn med naboen?

Har du husket å registrere brønnen din? Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres. Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m 3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler på vannforsyningssystem som kan benytte det forenklede skjemaet kan være en brønn som forsyner 15 hytter, eller en brønn som forsyner to boliger med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no .  

Flytting av skattekreverfunksjon til Kristiansund

Tingvoll formannskap vedtok på siste møte den 30.01.18 avtalen med Nordmøre Kemnerkontor om å at de overtar Skatteoppkreverfunksjonen fra 01.02.18. Kontaktinformasjon til Nordmøre Kemnerkontor finner dere her: http://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/skatt-og-avgift/ Telefon sentralbord: 71 57 40 00 Kemner: Nils Birger Sagvik

Tingvoll kommune innfører miljøstasjonkort og bygger om miljøstasjonene

Differensiering av gebyr og innføring av «miljøstasjonkort» Fra 1. januar 2018 innfører Tingvoll kommune differensiering av gebyr for levering av grovavfall ved kommunens to miljøstasjoner, Øydegard Miljøstasjon og Tingvollvågen miljøstasjon. Våre abonnenter (private husholdninger) får beste pris, mens andre kunder (inkl. næringskunder) må betale vesentlig mer for avfallslevering ved miljøstasjonene. Alle våre abonnenter – både fastboende og eiere av fritidsboliger – vil om ikke lenge motta et informasjonsskriv og «Miljøstasjonkortet» i postkassen. Dette kortet tilhører eiendommen. Avtalenummeret som er knyttet til Gnr/bnr er igjen koblet mot en unik kortID. 

Sjøområdeplana på andre gangs høring

Plandokumenter og behandling finner du her.