Vaksine mot kovid-19.

Vaksinen som er satt tidligere taper dessverre effekt og det er behov for ny oppfriskningsdoser.

Anbefalingene nå er:

* Dose 4 - alle personer over 65 år kan få ei oppfriskingsdose. Det må gå minimum 4 mnd. mellom dose 3 og 4. Dersom du har hatt korona må det gå minst tre uker etter du er frisk før du kan ta vaksine.

* Dose 4 - personer mellom 18 - 64 år med risiko for et alvorlig sykdomsforløp av korona er anbefalt å få en oppfriskningsdose.

Vi oppfordrer alle til å ta imot tilbudet om oppfriskningsdose. Vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom. Smitte hos vaksinerte forekommer, men forløpet blir da mildere enn hos uvaksinerte. Vi kaller inn til vaksinering fortløpende etter de anbefalingene som FHI gir.

Thomas A Bulling

Kommuneoverlege i Tingvoll.