Koronavaksine for personer 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere.

FHI (Folkehelseinstituttet) har publisert nye anbefalinger, mht. vaksiner i aktuelle aldersgruppe. Personer i målgruppen vil bli kontaktet av vaksinasjonsskoordinator.

• Har du tidligere takket nei til vaksine, må du selv ta kontakt om du har ombestemt deg og nå ønsker vaksine. Besked kan gis til Tingvoll legesenter, eller vaksinetelefonen(46934659)

• Har du gjennomgått koronainfeksjon, anbefales det også en oppfriskningsdose minst tre uker etter tilfriskning.

• Helsemyndighetene planlegger for at personer i aldersgruppen 65 - 74 år og personer i aldersgruppen 18 - 64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomforløp av covid19 får tilbud om oppfriskningsdose etter 1. september.