Gladmelding om trafikksikkerhet!

   
Tingvoll kommune først på fylkeskommunens prioriteringsliste for trafikksikringstiltak i Møre og Romsdal!

Denne gangen blir det Meisingset oppvekstsenter som får gleden av midlene. Midlene er det som kalles 50/50-tilskudd. Det betyr at kommunen og fylkeskommunen deler regningen likt imellom seg.

Virksomhetsleder ved Næring plan og Teknisk i Tingvoll kommune Margrete Magerøy utdyper:

Vi er særs takksame for Samferdselsutvalet, i Møre og Romsdal fylkeskommune, sitt vedtak om prioritering av trafikktryggingstiltak for kommunetilskot 2023!
Støtta skal gå til oppgradering av lysanlegg ved Meisingset oppvekstsenter, og slik bidra til å trygge området for barn og unge.
Fylkeskommunen tek atterhald om at posten får finansiering i budsjettet for 2023. Oppstart av arbeidet vil følgjeleg skje i tildelingsåret 2023.

Vi har tidlegare også fått oppgradert gatelysa langs Skolevegen ved Tingvoll barne- og ungdomskole ved hjelp av slike midlar frå fylkeskommunen.
Saman med løyvingar frå Tingvoll kommunestyre bidreg desse løyvingane frå fylkeskommunen til at vi kan jobbe systematisk og målretta med å realisere gjeldande trafikksikkerhetsplan for Tingvoll kommune https://www.tingvoll.kommune.no/tjenester/veg-vann-og-avlop/veg-og-trafikk/trafikksikkerhet/

Sist, men ikkje minst skal det rettast ein varm takk til dyktige medarbeidarar for godt samarbeid om utforming av søknader og oppfølging av trafikktryggingstiltak i kommunen vår!