Vaksinering mot Covid-19.

Tingvoll kommune pauserer vaksinasjonen mot Covid-19 frem til uke 39. Vi får da ny oppdatert vaksine; Comirnaty Original/Omicron BA.1 til oppfriskningsvaksinering («booster») som beskytter bedre mot omicron varianten av viruset.

De som allerede er satt opp til time for vaksinering vil få SMS med nytt tidspunkt. For øvrig vil vi fortsette vaksineringen ut over høsten i tråd med anbefalingene fra FHI.
Mvh

Thomas A Bulling
Kommuneoverlege