Skjema

Her finner du en oversikt over søknadsskjema. Vi jobber med å fulldigitalisere våre skjema. Flere kan søkes elektronisk, mens noen er fortsatt manuelle. 

Søk på stilling
Søk på stilling
Søk på stilling
Søk på stilling i Tingvoll kommune

 

 

Brannvern, ildsted og feiing
Brannvern, ildsted og feiing
Brannvern, ildsted og feiing
Oppføring av skorstein
Melding om endring av pipe og ildsted

 

Natur, kultur og fritid
Natur, kultur og fritid
Kulturmidler
Søknad om spillemidler
Eksterne tilskuddsordninger
Leie Tingvollhallen (.DOC, 35 kB)
Leie svømmehall (.DOCX, 18 kB)
Registrering av kulturminner

 

Parkeringskort forflytningshemmede

Søknadsskjemaer parkeringskort

 

 

 

Skole og utdanning
Skole og utdanning
Skole og utdanning
Søke ny SFO-plass/endre/oppsigelse
Søke fri fra undervisning

 

Veg, vann og avløp
Veg, vann og avløp
Meld fra om feil og mangler
Gravemelding
Sanitærmelding - Tilkobling eller endring av abonnent
Utslippssøknad

 

Skjenkebevilling og serveringsbevilling
Skjenkebevilling og serveringsbevilling
Skjenkebevilling og serveringsbevilling
Skjenkebevilling ambulerende / enkeltstående
Skjenke og serveringsbevilling