Skjema

Her finner du en oversikt over søknadsskjema. Vi jobber med å fulldigitalisere våre skjema. Flere kan søkes elektronisk, mens noen er fortsatt manuelle. 

Søk på stilling
Søk på stilling
Søk på stilling i Tingvoll kommune

 


 

Brannvern, ildsted og feiing
Brannvern, ildsted og feiing
Oppføring av skorstein
Melding om nytt ildsted / endring av eksisterende ildsted
Bål og grilling
Natur, kultur og fritid
Natur, kultur og fritid
Kulturmidler
Søknad om spillemidler
Eksterne tilskuddsordninger
Leie av idrettshaller og svømmehall
Registrering av kulturminner

 

Parkeringskort forflytningshemmede

Søknadsskjemaer parkeringskort

 

 

 

Skole og utdanning
Skole og utdanning
Søke ny SFO-plass/endre/oppsigelse
Søke fri fra undervisning
Søknadskjema redusert foreldrebetaling SFO
Søk helse og omsorgstjejester
Søknadskjema helse og omsorgstjenester
Søk Helse og omsorgstjenester
Søk om økonomisk støtte
Veg, vann og avløp
Veg, vann og avløp
Meld fra om feil og mangler
Gravemelding
Sanitærmelding - Tilkobling eller endring av abonnent
Utslippssøknad
Søknad om tilknytning til kommunalt ledningsnett

 

Skjenkebevilling og serveringsbevilling
Skjenkebevilling og serveringsbevilling
Skjenkebevilling ambulerende / enkeltstående
Skjenke og serveringsbevilling