Skjema

Her finner du en oversikt over søknadsskjema. Vi jobber med å fulldigitalisere våre skjema. Flere kan søkes elektronisk, mens noen er fortsatt manuelle. 

Søk på stilling
Søk på stilling
Søk på stilling i Tingvoll kommune

 

 

Brannvern, ildsted og feiing
Brannvern, ildsted og feiing
Oppføring av skorstein

 

 

Parkeringskort forflytningshemmede

Søknadsskjemaer parkeringskort

 

 

 

Skole og utdanning
Skole og utdanning
Søke ny SFO-plass/endre/oppsigelse
Søke fri fra undervisning

 

Veg, vann og avløp
Meld fra om feil og mangler
Gravemelding
Sanitærmelding - Tilkobling eller endring av abonnent
Utslippssøknad

 

Skjenkebevilling og serveringsbevilling
Skjenkebevilling og serveringsbevilling
Skjenkebevilling ambulerende / enkeltstående
Skjenke og serveringsbevilling