Kulturmidler

Utlysning av kommunale tilskudd til lag og foreninger skjer årlig med søknadsfrist 1. april 2021. Søknad sendes på eget skjema. Det er Oppvekst- og kulturutvalget som tar beslutning om fordeling av kommunale tilskudd ut fra avsatte midler på årets budsjett.

Det er Oppvekst- og kulturutvalget som tar beslutning om fordeling av kommunale tilskudd ut fra avsatte midler på årets budsjett. I 2021 er det avsatt kr 240 000 i kommunale tilskudd (driftsmidler) til lag og foreninger.

Oppvekst og kulturutvalget vil i 2021 behandle søknader som innen søknadsfristen mangler vedlegg som skal behandles av lagets årsmøte. Et eventuelt tilskudd blir imidlertid ikke utbetalt før manglende vedlegg er sendt inn til postmottak@tingvoll.kommune.no. Fristen for innsendelse av manglende vedlegg settes til 30.11.2021.

Ved søknad til Oppvekst- og kulturutvalget kan det gis tilskudd til organisasjoner, lag og foreninger som driver med, eller som vil starte kulturtiltak i Tingvoll kommune. All fritidsaktivitet er tilskuddsberettiget så fremt Oppvekst- og kulturutvalget ikke gjør annen prioritering.

Oppvekst- og kulturutvalget kan avslå søknader som er innkommet etter fristens utløp.

Lag og organisasjoner som arbeider blant barn og ungdom prioriteres ved tildeling.

Oppvekst- og kulturutvalget avgjør de enkelte søknader på grunnlag av vedtatte retningslinjer og eget skjønn. 

Kommunale tilskudd til lag og foreninger

Kommunale tilskudd til lag og foreninger blir gitt til administrasjon og drift av lag når virksomheten er kontinuerlig. Det gis ikke tilskudd til bygg, anlegg eller utstyr. Som hovedregel blir tilskudd gitt til hovedlaget (dvs. ikke undergrupper). Størrelsen på tilskuddet blir vurdert ut fra medlemstall, alder på medlemmene og aktivitetsnivå.

Tingvoll idrettsråd utarbeider tilråding til Oppvekst- og kulturutvalget på fordeling av midler innen sin søknadsgruppe.

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til lag og foreninger finner du her (PDF, 89 kB) (PDF, 402 kB).

Søknadsskjema om kulturmidler finner du her:   (DOCX, 23 kB)

Kontaktinformasjon

Åse Bjerke
Virksomhetsleder kultur og folkehelse ( Konstituert leder)
E-post
Mobil 941 38 928

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll