Spillemidler

Hvert år kan man søke om spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og friluftsliv. Anlegget må være åpen for allmenn idrettsaktivitet, og ikke være heftet med kommersielle interesser. Fristen for å søke om spillemidler i 2023 er 1. oktober 2022.

Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive fysisk aktivitet, både i regi av den frivillige, medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert, fysisk aktivitet.

De viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). I tillegg vil staten legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger

Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere. 
 

Slik søker man


Søkere kan være kommunen, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

Fristen for å søke om spillemidler i 2023 er 1. oktober 2022.

Søknader leveres via elektronisk søknadsskjema på www.anleggsregisteret.no

Søker må dokumentere at vilkårene for tilskudd er oppfylt gjennom utfylling av søknadsskjema og vedlegg som sendes med. Les vilkårene her.

Anlegget må stå i liste over prioriterte anlegg i Tingvoll kommunes temaplan for idrett og fysisk aktivitet. Tiltaksdelen i denne planen rulleres hvert år. 

Følgende er unntatt fra dette vilkåret:

  • Orienteringskart
  • Skilting/merking av eksisterende turveier, tur-/skiløyper og turstier

Gjeldende temaplan finner du her

Kontaktinformasjon

Tina Fløystad
Kultur og frivillighetskoordinator
E-post
Mobil 94 16 49 45

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll