Spillemidler

Hvert år kan det søkes spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg til idrett og friluftsliv. Anlegget må være åpen for allmenn idrettsaktivitet, og ikke være heftet med kommersielle interesser. 

Innspill til temaplan for idrett og fysisk aktivitet og spillemidler 2022

Hvert år kan det søkes om spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og friluftsliv. Anlegget må være åpen for allmenn idrettsaktivitet og ikke være heftet med kommersielle interesser. Søkere kan være kommunen, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

Som hovedregel kan det søkes om spillemidler på inntil 1/3 av godkjent kostand til bygging og/eller rehabilitering av ordinære anlegg.

Det kan søkes om spillemidler til følgende (minimum totalkostnad i parentes):

  • Ordinære anlegg for idrett og friluftsliv (kr. 150 000)
  • Ordinære nærmiljøanlegg (kr. 50 000)
  • Kart (kr. 75 000)

For å kunne søke om spillemidler, må anlegget være med i liste over prioriterte anlegg i Tingvoll kommunes temaplan for idrett og fysisk aktivitet. Tiltaksdelen i denne planen rulleres hvert år. Nå er tiden inne for å fremme nye tiltak til denne planen. Man kan gjerne spille inn nye anlegg til kommunens temaplanen uten at det søkes om spillemidler.

Gjeldende temaplan finner du her

Innspill til temaplan og/eller søknad om spillemidler må være Tingvoll kommune i hende innen 15. oktober. Det tas sikte på at prioritert liste over anlegg blir behandlet i Oppvekst- og kulturutvalget den 30. oktober.

Innmeldingsskjemaet finner du her (DOC, 28 kB)

Søknaden om spillemidler sendes inn via anleggsregisteret.no. Søknadslink finner du her 

Kontaktinformasjon

Tina Fløystad
Kultur og frivillighetskoordinator
E-post
Mobil 941 64 945

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll