Spillemidler

Hvert år kan det søkes spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg til idrett og friluftsliv. Anlegget må være åpen for allmenn idrettsaktivitet, og ikke være heftet med kommersielle interesser. 

Søkere kan være kommunen, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.
For å kunne søke må anlegget være med i det prioriterte handlingsprogrammet i kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet. Planen rulleres hvert år, og man kan fremme nye tiltak i rulleringen.

Det kan søkes midler til (minimumskostnad):

  • For ordinære anlegg og rehabilitering kr 150.000

  • For ordinære nærmiljøanlegg kr. 80.000

  • For nærmiljøanlegg forenkla kr 20.000.

  • For kart kr 75.000.


Søknaden må være Tingvoll kommune i hende innen 1. oktober.

Søknaden sendes inn via anleggsregisteret.no. Søknadslink finner du her. 

Kontaktinformasjon

Mattis Himo
Folkehelse- og kulturkoordinator   
E-post
Mobil 948 57 954

Postadresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll