Meld fra om feil og mangler på kommunale veger og plasser

Feil og mangler kan være dårlig vegdekke, glatte veger, tette sluk eller stikkrenner, store vannansamlinger, mørke gatelys, manglende sikt i kryss og behov for vegetasjonrydding.

Innenfor åpningstiden kan du ta kontakt med Servicekontoret på telefon 71 53 24 00. Du kan også sende en henvendelse på e-post til postmottak@tingvoll.kommune.no.

 

Vi gjør oppmerksom på at Tingvoll kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter (brev, e-post, skjemaer og lignende) i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven. Det betyr blant annet at alle saksdokumenter, inkludert korrespondanse til/fra kommunen, som hovedregel er offentlige.

Kontaktinformasjon

Tingvoll kommune
E-post
Mobil 71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00 - 15.00

Sommertid:
09.00 - 14.00

Telefontid:
09.00 - 15.00 

Åpningstidene kan variere. Se forøvrig åpningstider hver enkelt virksomhet.