Private avløpsanlegg og utslipp

Du må søke om utslippstillatelse for private avløpsanlegg. Obligatoriske vedlegg som skal legges ved søknaden finner du i margen til høyre. Lenke til elektronisk søknadsskjema finner du også i høyremargen. 

Ønske om unntak fra forurensingsforskriften §§12-7 til 12-13 må begrunnes. Relevant dokumentasjon må leveres med søknaden.

Dersom flere eiendommer skal tilknyttes renseanlegget, må det leveres liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr.,bnr. og adresse i søknaden, for eksempel i "Eventuelle merknader". 

Slamtømming

Du kan lese mer om slamtømming og tidspunkt for dette under Slamtømming.

Hva koster det?

Priser for slamtømming finner du under Hva koster det?

Kontaktinformasjon

Tingvoll kommune
E-post
Telefon 71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll

Erlend Lund Tveekrem
Avd.ing - Renovasjon, private avløpsanlegg og utslipp, forsøpling og forurensning, vannmiljø
E-post
Mobil 997 42 153

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)