Private avløpsanlegg og utslipp

Du må søke om utslippstillatelse for private avløpsanlegg

Søknad om utslippstillatelse krever utfyllende informasjon ved hjelp av obligatoriske vedlegg og disse finner du her:

Ønske om unntak fra forurensingsforskriften §§12-7 til 12-13 må begrunnes. Relevant dokumentasjon må leveres med søknaden.

Dersom flere eiendommer skal tilknyttes renseanlegget, må det leveres liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr.,bnr. og adresse i søknaden, for eksempel i "Eventuelle merknader". 

Slamtømming

Du kan lese mer om slamtømming og tidspunkt for dette under Slamtømming.

Hva koster det?

Priser for slamtømming finner du under Hva koster det?