Private avløpsanlegg og utslipp

Du må søke om utslippstillatelse for private avløpsanlegg

Søknad om utslippstillatelse krever utfyllende informasjon ved hjelp av obligatoriske vedlegg og disse finner du her:

Ønske om unntak fra forurensingsforskriften §§12-7 til 12-13 må begrunnes. Relevant dokumentasjon må leveres med søknaden.

Dersom flere eiendommer skal tilknyttes renseanlegget, må det leveres liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr.,bnr. og adresse i søknaden, for eksempel i "Eventuelle merknader". 

  Slamtømming

  Du kan lese mer om slamtømming og tidspunkt for dette under Slamtømming.

  Hva koster det?

  Priser for slamtømming finner du under Hva koster det?

  Kontaktinformasjon

  Tingvoll kommune
  E-post
  Mobil 71 53 24 00

  Midtvågvegen 2

  6630 Tingvoll

  Åpningstider

  Mandag - fredag:
  09.00 - 15.00

  Sommertid:
  09.00 - 14.00

  Telefontid:
  09.00 - 15.00 

  Åpningstidene kan variere. Se forøvrig åpningstider hver enkelt virksomhet.