Søk helse- og omsorgstjenester

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester.
Hvis du skal utskrives fra sykehus og har behov for tjenester i kommunen, vil sykehuset kontakte kommunen for deg.

Slik søker du helse- og omsorgstjenester

Beskriv hva du trenger hjelp til, så vurderer vi hvilken tjeneste som passer best for deg. Avhengig av informasjon i søknad, vil saksbehandler kunne ta kontakt med deg for videre saksgang. 

Du kan få innvilget forskjellige typer tjenester for å best dekke ditt behov for hjelp:

Det er den som trenger hjelp, eventuelt verge eller pårørende med fullmakt, som digitalt signerer søknaden.
Du kan få hjelp av helsepersonell eller andre til å fylle ut søknaden.

Dette trenger du ikke søke på

Du trenger ikke å sende inn søknad for å få første kontakt med psykiatrisk sykepleier.
Hvis du har behov for oppfølging over lengre tid,
vil psykiatrisk sykepleier hjelpe deg å sende inn søknad.

Vi har også lavterskeltilbud på Aktivitetssentret.
Du kan også her ta direkte kontakt med Aktivitessenteret.,
eller tildelingsenheten kan hjelpe deg med å opprette kontakt.

Hva må du gjøre før du søker?


(Du må ha tilgang til ID-porten (BankID, BankID på mobil, Buypass, Commfides).
Om verge eller pårørende logger seg inn med ID-porten, må fullmakt legges ved.)

Last ned og fyll ut fullmakt her (PDF, 53 kB).  (PDF, 53 kB)

Fullmakten kan legges ved søknaden som PDF (eller ettersendes).

Gå til søknadsskjemaet

Hvis du har eldre nettleser kan du oppleve at skjemaet ikke fungerer og ikke blir sendt inn til oss. Du bør jevnlig oppdatere nettleseren for optimal brukeropplevelse.

Skjemaet støtter ikke bruk av Internet Explorer 11.

Alternativ søknad i papirversjon

Kontakt servicekontoret eller tildelingskontoret så sender vi deg søknadsskjemaet.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Hva skjer videre?

Svar på søknad kommer innen 4 uker.
Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk.
Avtale om hjemmebesøk gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester.
Når du søker helse- og omsorgstjenester er det tildelingskontoret i kommunen som behandler søknaden.

Klage

Får du ikke tilbud om helse- og omsorgstjenester, vil vi gi deg en begrunnelse for dette.
I svaret får du også informasjon om hvordan du klager. Saksbehandleren din kan hjelpe deg med å klage.

Nyttige lenker