Meld inn ditt kulturminne

Du må ikke besvare alle tekstboksene under, kun navn på kulturminne, plassering av kulturminne og en kort beskrivelse av kulturminnet er obligatorisk.

For å gjøre arbeidet enklere for oss, ønsker vi derimot at dere er så detaljerte som mulig i registreringen, og at du legger ved navn og kontaktinformasjon så vi kan komme i kontakt med deg ved behov.