Den ungdomsvennlige bygda - se, bry oss, handle!

Fjellet Norskå - Klikk for stort bildeFjellet Norskå

 Tingvoll kommune og Tingvoll videregående skole er igang med å gjennomføre ett treårig prosjekt innenfor «Program for folkehelsearbeid i Møre og Romsdal» rettet mot ungdom mellom 13 – 19 år. Prosjektet startet august 2021, og vil gå til august 2024.

Prosjektet skal tilføre kompetanse til voksenpersoner som er tilstede på ungdommens møteplasser, skape nye trygge møteplasser, og måle effekten av tilført kompetanse og voksen tilstedeværelse.  I prosjektet har vi ansatt prosjektmedarbeider i 60% stilling. Marit Solem Meisingset starter 1. juni 2023 og vil arbeide forebyggende med spesielt fokus rettet mot ungdomstrinnet og deres foreldre ved TBU og SBU. 

Prosjektet mener det er viktig å styrke kompetansen og kapasiteten til de voksne som er på ungdoms møteplasser, slik at ungdommen har trygge voksenpersoner å gå til om de ønsker det.

Prosjektet skal ha fokus på kompetanseheving, og å være støttepersoner for voksen-personene, samt å styrke samarbeid og koordinering av tjenester rundt ungdommen. 

Prosjektleder for "Den ungdomsvennlige bygda" er enhetsleder Åse Bjerke.

Epost: ase.bjerke@tingvoll.kommune.no  tlf. 941 38 928.

Artikkelliste