Verktøyet COS -P og Trygghetssirkelen

Prosjektet ønsker å gi tilbud til å lære seg verktøyet Cos-p hos foreldre og tillitspersoner som deltar i frivillig arbeid, slik at de kan være trygge og gode voksne for ungdom på ungdommens møteplasser.

Dette innebærer at kommunen bruker sine ressurser og kompetanse innen COS-p til å kurse andre som gjør frivillig arbeid for ungdom. Prosjektets aktivitet retter seg mot fritidens møteplasser for ungdom.  Opplæring i verktøyet Cos-p blir utført på dagtid.

Prosjektet skal gi svar på:

  • om bruk av verktøyet COS med Trygghetssirkelen som utgangspunkt og Forandringsfabrikkens filosofigrunnlag kan gi ungdommer en større opplevelse av innenforskap og livsmestring, da deres råd tillegges stor vekt ved valg av fokusemner og løsninger.
  • Opplever voksne med opplæring i COS at de er tryggere i sitt møte med ungdom, og tør å ta opp vanskelige tema.
  • Har prosjektet avdekket sårbare områder i dagens samarbeidsmodell, og kommet med konstruktive forslag til løsninger
  • Har prosjektet lykkes med å utvikle samarbeidsrutiner mellom hjelpeapparat, skole og hjem, slik at unge opplever at hjelpeapparatet er tilgjengelig og at både de og foreldre har tillit til å oppsøke hjelp ved behov.