Ungdomsaktiviteter

Prosjektet har inngått en 2-årig samarbeidsavtale med Tingvoll videregående skole som omhandler aktiviteter på fritiden på skolen. Funn i UNG- dataundersøkelsen 2022 understøtter ungdommenes ønske om møteplasser i kommunen.

Prosjektet vil være til stede for å skape relasjoner både til de voksne som er aktivitetsledere og ungdommene. I samarbeidsavtalen inngår kulturskolen som en aktiv leverandør av tjenester, i tillegg til at elevrådet ved skolen kan iverksette egne aktiviteter for elevene. Prosjektet har også en god dialog med Tingvoll bibliotek ang felles arrangementer. Tingvoll kommune har også inngått en driftsavtale med Idrett- og skytterhuset Leite om drift av fritidsklubb. Prosjektmedarbeider vil samarbeide med ungdomsklubbens drivere for å ha en forebyggende fokus.

Vi støtter oss på funn fra kvalitativ undersøkelse foretatt i samarbeid med HiVolda. Prosjektleder deltar på alle Ungdomsrådets møter for å sikre at det er ungdommens råd som følges i valg av satsningsområder og aktiviteter. 

Artikkelliste