Ungdomsaktiviteter

Våren 2022 har prosjektet tilrettelagt for aktiviteter på TVS, og det vil i samarbeid med frivilligheten arbeidet for flere og andre typer aktiviteter fra høste 2022.

Prosjektet vil være til stede for å skape relasjoner både til de voksne som er aktivitetsledere og ungdommene. Prosjektet er også aktive i forhold til arrangementer i samarbeid med helsestasjonen. VI har kontordager på skolen, stands, filmkveld, kinodag etc. Vi har også en god dialog med biblioteket ang felles arrangementer. Så snart kommunene har fått på plass videre drift av ungdomsklubben på Straumsnes vil vi begynne å planlegge hvordan prosjektet kan samarbeide med ungdomsklubbens drivere.

Vi støtter oss på funn fra kvalitativ undersøkelse foretatt i samarbeid med HiVolda. Prosjektleder deltar på alle Ungdomsrådets møter for å sikre at det er ungdommens råd som følges i valg av satsningsområder og aktiviteter.