Kommunal kloakk

Kommunen etablerer, drifter og vedlikeholder offentlige avløpsanlegg, som består av avløpsnett, avløpsanlegg og utslippsanordning. Det er etablert kommunal kloakkledning i de mest tettbebygde områdene i kommunen.

Hvor er det kommunal kloakk?

Tingvoll sentrum - renseanlegg og en slamavskiller

Holmeide

Vollan til Bruksgrenda på Meisingset

Einset

Beiteråsen til Kanestraum

Kvisvik

Gyl - Gyl til Sandvika

Årsund

Torjulvågen

Breivik

 

 

Tilkobling til kommunal kloakk?

Du finner informasjon om hvordan du søker tilknytning til kommunal kloakk og vannforsyning under Sanitærmelding - tilkobling til kommunal ledning eller endring i abonnement.

Hva koster det?

Priser for å ha kommunal kloakk finner du under Hva koster det?

Kontaktinformasjon

Kristin Hanem Tømmervåg
Avdelingsingenør Vann, avløp og veg
E-post
Telefon 71 53 24 39
Mobil 924 60 598
Roger Ulvund
Fagarbeider - Vann, avløp, veg
E-post
Telefon 71 53 17 44
Mobil 913 47 569

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)

Postadresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll