Kommunal kloakk

Kommunen etablerer, drifter og vedlikeholder offentlige avløpsanlegg, som består av avløpsnett, avløpsanlegg og utslippsanordning. Det er etablert kommunal kloakkledning i de mest tettbebygde områdene i kommunen.

Hvor er det kommunal kloakk?

  • Tingvoll sentrum - renseanlegg og en slamavskiller
  • Holmeide
  • Vollan til Bruksgrenda på Meisingset
  • Einset
  • Beiteråsen til Kanestraum
  • Kvisvik
  • Gyl - Gyl til Sandvika
  • Årsund
  • Torjulvågen
  • Breivik

 

Tilkobling til kommunal kloakk?

Du finner informasjon om hvordan du søker tilknytning til kommunal kloakk og vannforsyning under Sanitærmelding - tilkobling til kommunal ledning eller endring i abonnement.

Hva koster det?

Priser for å ha kommunal kloakk finner du under Hva koster det?