Hva koster det?

Her finner du priser for vann, kloakk og slamtømming.
Priser er inkludert merverdiavgift (mva).

Vann

Kommunestyret vedtar følgende gebyrsatser for vann gjeldende fra 01.01.2022:

Gebyr for vann
Abonnent Priser 2023
Bolighus 8885
Hytte/fritidsbolig 5 875
Gårdsbruk m/ driftsbygning 12215
Gårdsbruk m/ driftsbygning og kårhus 13050
Arealberegnet 0-100 m2 7543
Arealberegnet 100-200 m2 8693
Økning pr 100 m2 over 200 m2 707
Grunnbeløp for målt forbruk 4 815
Betaling etter målt forbruk pr m3 34
Tilknytningsgebyr 13578

Priser er inkludert mva.

 

Kloakk

Kommunestyret vedtar følgende gebyrsatser for kloakk gjeldende fra 01.01.2023:

Gebyr for kloakk
Abonnent Priser 2023
Bolighus 6668
Hytte/Fritidsbolig 4475
Annen bebygg.arealberegnet inntil 200 m2 6668
Økning per 100 m2 (over 200 m2) 638
Betaling etter målt forbruk per m3 37
Tilknytningsgebyr 14438

Priser er inkludert mva.

Kontaktinformasjon

Tingvoll kommune
E-post
Mobil 71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll

Sondre Rokstad Grimsmo
Miljøingeniør veg, vann og avløp
E-post
Mobil 91 13 63 29

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00 - 15.00

Sommertid:
09.00 - 14.00

Telefontid:
09.00 - 15.00 

Åpningstidene kan variere. Se forøvrig åpningstider hver enkelt virksomhet.