Hva koster det?

Her finner du priser for vann, kloakk og slamtømming.

Priser er inkludert mva.

Vann

Kommunestyret vedtar følgende gebyrsatser for vann gjeldende fra 01.01.2022:

Gebyr for vann
Abonnent Priser 2022
Bolighus 7 536
Hytte/fritidsbolig 5 000
Gårdsbruk m/ driftsbygning 10 396
Gårdsbruk m/ driftsbygning og kårhus 11 106
Arealberegnet 0-100 m2 6 343
Arealberegnet 100-200 m2 7 398
Økning pr 100 m2 over 200 m2 602
Grunnbeløp for målt forbruk 4 098
Betaling etter målt forbruk pr m3 29
Tilknytningsgebyr 10 556

Priser er inkludert mva.

 

Kloakk

Kommunestyret vedtar følgende gebyrsatser for kloakk gjeldende fra 01.01.2022:

Gebyr for kloakk
Abonnent Priser 2022
Bolighus 6 062
Hytte/Fritidsbolig 4 068
Annen bebygg.arealberegnet inntil 200 m2 6 062
Økning per 100 m2 (over 200 m2) 580
Betaling etter målt forbruk per m3 34
Tilknytningsgebyr 13 125

Priser er inkludert mva.

Kontaktinformasjon

Tingvoll kommune
E-post
Mobil 71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll

Sondre Rokstad Grimsmo
Miljøingeniør veg, vann og avløp
E-post
Mobil 911 36 329

Vi har faste tider for hjelp til bygge- og delingssøknader. Dagene vi har satt av er mandag, tirsdag og torsdag mellom 09.00 og 12.00. Utover dette, må møter med byggesaksbehandlerne avtales på forhånd. Det er en stor fordel om du forbereder deg litt til møtet. Sjekk ut om du trenger nabovarsel, fyll ut skjema der du klarer det og så videre, da vil saksgangen gå smidigere. Om du ringer saksbehandlere er det lurt å ha gårds- og bruksnummer klart.

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00 - 15.00

Sommertid:
09.00 - 14.00

Telefontid:
09.00 - 15.00 

Åpningstidene kan variere. Se forøvrig åpningstider hver enkelt virksomhet.