Vann og avløp - hva koster det?

Her finner du priser / gebyrer for vann, kloakk og slamtømming.
Priser er inkludert merverdiavgift (mva).

Vann

Kommunestyret vedtar følgende gebyrsatser for vann gjeldende fra 01.01.2024:

Gebyr for vann
Abonnent Priser 2024 tall i kroner
Bolighus 8855
Hytte/fritidsbolig 5 875
Gårdsbruk m/ driftsbygning 12215
Gårdsbruk m/ driftsbygning og kårhus 13050
Arealberegnet 0-100 m2 7543
Arealberegnet 100-200 m2 8693
Økning pr 100 m2 over 200 m2 707
Grunnbeløp for målt forbruk 4 815
Betaling etter målt forbruk pr m3 34
Tilknytningsgebyr 13578

Priser er inkludert mva.

 

Kloakk

Kommunestyret vedtar følgende gebyrsatser for kloakk gjeldende fra 01.01.2024:

Priser / gebyr for kloakk 2024
Abonnent Priser 2024
Bolighus 6668
Hytte/Fritidsbolig 4475
Annen bebygg.arealberegnet inntil 200 m2 6668
Økning per 100 m2 (over 200 m2) 638
Betaling etter målt forbruk per m3 37
Tilknytningsgebyr 14438

Priser er inkludert mva.