Hva koster det?

Her finner du priser for vann, kloakk og slamtømming.

Priser er inkludert mva.

Vann

Kloakk

Vann

Kommunestyret vedtar følgende gebyrsatser for vann gjeldende fra 01.01.2020:

Gebyr for vann
Gebyr for vann
Abonnent Priser 2020
Bolighus 6521
Hytte/fritidsbolig 4327
Gårdsbruk m/ driftsbygning 8996
Gårdsbruk m/ driftsbygning og kårhus 9610
Arealberegnet 0-100 m2 5489
Arealberegnet 100-200 m2 6402
Økning pr 100 m2 over 200 m2 521
Grunnbeløp for målt forbruk 3546
Betaling etter målt forbruk pr m3 25
Tilknytningsgebyr 10 000

Priser er inkludert mva.

 

Kloakk

Kommunestyret vedtar følgende gebyrsatser for kloakk gjeldende fra 01.01.2020:

Gebyr for kloakk
Gebyr for kloakk
Abonnent Priser 2020
Bolighus 5773
Hytte/Fritidsbolig 3874
Annen bebygg.arealberegnet inntil 200 m2 5773
Økning per 100 m2 (over 200 m2) 552
Betaling etter målt forbruk per m3 32
Tilknytningsgebyr 12 500

Priser er inkludert mva.

Kontaktinformasjon

Tingvoll kommune
E-post
Mobil 71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)