Hva koster det?

Her finner du priser for vann, kloakk og slamtømming.

Priser er inkludert mva.

Vann

Kloakk

Slam

Vann

Kommunestyret vedtar følgende gebyrsatser for vann gjeldende fra 01.01.2019:

Gebyr for vann
Abonnent Priser 2019
Bolighus 6331
Hytte/fritidsbolig 4201
Gårdsbruk m/ driftsbygning 8734
Gårdsbruk m/ driftsbygning og kårhus 9330
Arealberegnet 0-100 m2 5329
Arealberegnet 100-200 m2 6216
Økning pr 100 m2 over 200 m2 506
Grunnbeløp for målt forbruk 3443
Betaling etter målt forbruk pr m3 24
Tilknytningsgebyr 10000

Priser er inkludert mva.

 

Kloakk

Kommunestyret vedtar følgende gebyrsatser for kloakk gjeldende fra 01.01.2019:

Gebyr for kloakk
Abonnent Priser 2019
Bolighus 5446
Hytte/Fritidsbolig 3655
Annen bebygg.arealberegnet inntil 200 m2 5446
Økning per 100 m2 (over 200 m2) 521
Betaling etter målt forbruk per m3 30
Tilknytningsgebyr 12 500

Priser er inkludert mva.

 

Slam

Kommunestyret vedtar følgende gebyrsatser for slam gjeldende fra 01.01.2019:

Slamtømming gebyr 2019
Slamtømming Priser 2019
Husholdninger, ordinær tømming inntil 6 m3 969
Fritidsboliger, ordinær tømming inntil 6 m3 497
Minirenseanlegg (husholdninger/fritidsboliger), ordinær tømming 484
Diverse tillegg:
Pris pr m3 over 6 m3 , ordinær tømming (husholdning og fritid) 220
Ekstratømming 0-6 m3 (helårsbolig og fritidshus) * 2 790
Ekstratømming, pris pr m3 over 6 m3 (helårsbolig og fritidshus) * 418
Nødtømming 0-6 m3 (helårsbolig og fritidshus) ** 5 300
Nødtømming, pris pr m3 over 6 m3 ** 418

* Tømmes innen 7 dager

** Tømmes innen 24 timer

Priser er inkludert mva.

Kontaktinformasjon

Tingvoll kommune
E-post
Mobil 71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)