Hva koster det?

Her finner du priser for vann, kloakk og slamtømming.

Priser er inkludert mva.

Vann

Kloakk

Slam

Vann

Kommunestyret vedtar følgende gebyrsatser for vann gjeldende fra 01.01.2018:

Gebyr for vann
Abonnent pris 2018
Bolighus 6 147
Hytte/fritidsbolig 4 079
Gårdsbruk m/ driftsbygning 8 480
Gårdsbruk m/ driftsbygning og kårhus 9 058
Arealberegnet 0-100 m2 5 174
Arealberegnet 100-200 m2 6 035
Økning pr 100 m2 over 200 m2 491
Grunnbeløp for målt forbruk 3 343
Betaling etter målt forbruk pr m3 23
Tilknytningsgebyr 10 000

Priser er inkludert mva.

 

Kloakk

Kommunestyret vedtar følgende gebyrsatser for kloakk gjeldende fra 01.01.2018:

Gebyr for kloakk
Abonnent Pris 2018
Bolighus 5 237
Hytte/Fritidsbolig 3 514
Annen bebygg.arealberegnet inntil 200 m2 5 237
Økning per 100 m2 (over 200 m2) 501
Betaling etter målt forbruk per m3 29
Tilknytningsgebyr 12 500

Priser er inkludert mva.

 

Slam

Kommunestyret vedtar følgende gebyrsatser for slam gjeldende fra 01.01.2018:

Gebyr for slamtømming
Abonnent Pris 2018
Inntil 4 m3 969
Ekstratømming 2 790
per m3 over 4 m3 220
over 4 m3 - ekstratømming 418
Hytte/Fritidsbolig 497
Minirenseanlegg (hhv.bolig og hytte/fritidsbolig) 484/248

Priser er inkludert mva.

Kontaktinformasjon

Kristin Hanem Tømmervåg
Avdelingsingenør Vann, avløp og veg
E-post
Telefon 71 53 24 39
Mobil 924 60 598
Erlend Lund Tveekrem
Avd.ing - Renovasjon, private avløpsanlegg og utslipp, forsøpling og forurensning, vannmiljø
E-post
Telefon 71 53 24 34
Mobil 997 42 153

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)