Hva koster det?

Her finner du priser for vann, kloakk og slamtømming.

Priser er inkludert mva.

Vann

Kloakk

Vann

Kommunestyret vedtar følgende gebyrsatser for vann gjeldende fra 01.01.2021:

Gebyr for vann
Abonnent Priser 2021
Bolighus 7 043
Hytte/fritidsbolig 4 673
Gårdsbruk m/ driftsbygning 9 716
Gårdsbruk m/ driftsbygning og kårhus 10 379
Arealberegnet 0-100 m2 5 928
Arealberegnet 100-200 m2 6 914
Økning pr 100 m2 over 200 m2 563
Grunnbeløp for målt forbruk 3 830
Betaling etter målt forbruk pr m3 27
Tilknytningsgebyr 10 800

Priser er inkludert mva.

 

Kloakk

Kommunestyret vedtar følgende gebyrsatser for kloakk gjeldende fra 01.01.2020:

Gebyr for kloakk
Abonnent Priser 2021
Bolighus 6 062
Hytte/Fritidsbolig 4 068
Annen bebygg.arealberegnet inntil 200 m2 6 062
Økning per 100 m2 (over 200 m2) 580
Betaling etter målt forbruk per m3 34
Tilknytningsgebyr 13 125

Priser er inkludert mva.

Kontaktinformasjon

Tingvoll kommune
E-post
Mobil 71 53 24 00

Midtvågvegen 2

6630 Tingvoll

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00 - 14.00

Sommertid:
09.00 - 14.00

Telefontid:
09.00 - 15.00 

Åpningstidene kan variere. Se forøvrig åpningstider hver enkelt virksomhet.