Eiendomsskattelisten

Eiendomsskattelisten og fritakslisten legges ut når eiendomsskatten skrives ut, og ligger tilgjengelig i minst fire uker. 

Eiendomsskatteliste 2018 (PDF, 636 kB)