Eiendomsskattelisten

Eiendomsskattelisten og fritakslisten legges ut når eiendomsskatten skrives ut, og ligger tilgjengelig i minst fire uker. 

Klage på eiendomsskatten

Klagefristen på fastsatt skattegrunnlag er 6 uker, jfr. eiendomsskattelovens § 19, fra 01.03.2023.

Endring av takst fra formuesgrunnlag for boligeiendommer fastsatt av Skatteetaten, rettes til Skatteetaten, se her:

Klage på skattegrunnlag fastsatt iht. «Retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Tingvoll» sendes til:

Tingvoll kommune, Eiendomsskattekontoret, Midtvågvegen 2, 6630 Tingvoll

eller epost: postmottak@tingvoll.kommune.no 

Klage over verdsettelsen etter kommunale retningslinjer kan fremmes dersom det ikke er klaget på det samme grunnlag i 2022.

Retningslinjer for eiendomsskatt i Tingvoll finner dere her.

 

 

 

Kontaktinformasjon

Magne Vassli
Saksbehandler
Mobil 94 83 58 03
Marit Kvernmo
Økonomisjef
E-post
Mobil 95 73 05 36

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00 - 15.00

Sommertid:
09.00 - 14.00

Telefontid:
09.00 - 15.00 

Åpningstidene kan variere. Se forøvrig åpningstider hver enkelt virksomhet. 

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll