Skogplanting og kjøp av planter

Etter at du har avvirket skog får du automatisk en plikt på deg til å forynge arealet igjen og få opp ny skog. Denne foryngelsesplikten ligger i §  6 skogbruksloven om om forynging og stell av skog. Du skal iverksette nødvendige tiltak for å legge til rette for forynging av ny skog innen 3 år etter at hogsten er skjedd.

Bestille planter

Skal du bestille planter så tar du kontakt med Astrid Bye (mob. 480 50 425) som er kontaktperson for Tingvoll kommune og Allskog. Du kan også kontakte Megarden Planteskole (tlf. 71558144/mob. 91141431) direkte.  

Hvordan utføre plantingen

Det er muligheter å plante selv eller leie arbeidskraft. Trenger du leid arbeidskraft ta kontakt med Astrid Bye (mob. 480 50 425).

Tilskudd

Du har anledning til å søke om tilskudd til kjøp og utplanting av skogplanter.
Mer informasjon om tilskuddssatser.