Skogkultur

NMSK-tilskuddet er, sammen med skogfondsordningen, de viktigste virkemidlene kommunene har for å stimulere til økt verdiskaping i primærskogbruket. Investeringstiltak omfattes også av skogfond med skattefordel. 

NMSK-tilskudd som fastsettes og behandles av kommunen:

 

Tilskuddsforvaltningen av NMSK er hjemlet i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Mer informasjon vedrørende søknad om tilskudd (Landbruksdirektoratet).

Kontaktinformasjon

Lars Erling Koksvik
Konstituert leder Næring plan ot teknisk
E-post
Mobil 92 61 47 33