Leie av omsorgsbolig

Eldre, syke og funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelagt bolig, kan søke om å få leie omsorgsbolig.

 

Hva er en omsorgsbolig?

En omsorgsbolig er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at du skal kunne klare deg selv på best mulig måte i hverdagen. Hvis du trenger hjelp fra hjemmetjenesten, må du søke om det i tillegg.

Boligen er ditt eget hjem, og du kan bo i omsorgsbolig uten å ha hjelp fra hjemmetjenesten. Noen av våre omsorgsboliger har samarbeid med frivillige lag og organisasjoner som av og til har arrangement ved boligene.

 

I Tingvoll har vi flere omsorgsboliger:

 • Straumsnes omsorgssenter.
  Består av 20 boenheter fordelt på 3 fløyer.

 • Kveldheim.
  Består av 16 boenheter fordelt på 2 etasjer.
  Begge etasjer har et fellesareal som kan benyttes av alle beboere.
  Boligen ligger i Tingvoll sentrum.

 • Mellombygget ved Tingvoll sykehjem og Østfløy.
  Kommunen har 5 leiligheter som ligger i bygningen mellom sykehjemmet og østfløya av bygget.

 • Einen.
  Einen består av 6 boenheter med egen inngang og egen liten veranda.
  Boenheten ligger i Tingvoll sentrum.

 • TRØA bofelleskap for personer med psykisk utviklingshemming.
  TRØA består av 7 boenheter fordelt på 2 etasjer.
  Boligen har fast personale som har ansvaret for helsehjelpen til beboerne ved bofelleskapet og hjemmeboende med psykisk utviklingshemming.

 

Hvem får omsorgsbolig?

 • Den som søker må ha bostedsadresse i Tingvoll kommune.
 • Den som søker har behov for tilrettelagt bolig, men er ikke selv i stand til å skaffe seg en tilpasset bolig.
 • Den som søker må kunne vise til sannsynlig bedring eller opprettholdelse av sin livssituasjon ved å bo i en slik type bolig.
 • Søkerens nåværende boligforhold vektlegges.

 

Greit å vite

 • Det er ikke alltid tilstede personell på boligene.
 • Hvis du har behov for lege, må du benytte egen fastlege.
 • Vaktmestertjeneste inngår ikke.

 

Hva koster det?

Husleiene reguleres etter politiske vedtak en gang i året.

 

Hvordan søker jeg?

Gå til søknadssiden