Ombygging av Tingvollvågen miljøstasjon

Ferdigstillelse av Tingvollvågen miljøstasjon er dessverre noe forsinket.

Stasjonen vil åpnes igjen onsdag 2. mai, til tross for at det gjenstår noe arbeider som oppussing og asfaltering.

Ikke noe av dette vil være til hinder for publikum og levering av avfall.

Miljøstasjon Tingvoll sentrum

Etter innføringen av miljøstasjonkort har det vært en del spørsmål knyttet til betaling ved miljøstasjonene våre.

Nedenfor følger vedtatte gebyrsatser for 2018. Alle priser er inkl.mva.

Presiseringer av regelverkstolkning knyttet til tørke og avlingssvikt – søknadsåret 2018

Ledige stillinger i Tingvoll kommune:

Nå har vi mange spennende ledige stillinger i Tingvoll kommune: Avdelingsleder PU-tjenesten, fagarbeider / assistent i skole, miljøterapeut habilitering, helsefagarbeider heldøgnstjeneste, sykepleier, vernepleier, støttepedagog og lærer.

Har du lyst til å være med på å utgjøre en forskjell? Les mer og søk her:

Ledige stillinger

Odd- Arild Bugge har nå signert arbeidsavtalen som rådmann i Tingvoll. Han tiltrer stillinga 1. oktober 2018.

Husk at Tingvoll ikke lengre har egen skatteoppkrever.

(Selv om telefonnummeret står på skatteoppgjøret)

Gjelder saken innbetaling av skatt eller at du ikke har fått til gode beløp  på konto, ta kontakt med Nordmøre Kemnerkontor på 71 57 40 00.

Gjelder saken selve skatteberegningen, så ta kontakt med Skatteetaten på 800 80 000.

Se også disse linkene:

https://www.tingvoll.kommune.no/tjenester/skatt-okonomi-og-innkjop/skatt/

https://www.skatteetaten.no/person/

Det blir ledige vikariat som barne- og undomssarbeider ved barnehagene i Tingvoll fra 15.08.18.
Dersom du krever fortrinn til stillingene, må du begrunne dette i søknaden. Søknadsfrist 28.06.18

Formannskapet vedtok i møte 5. juni å sende revidert Trafikksikkerhetsplan 2018-2022 på høring og at planen legges ut til offentlig ettersyn.  

Tingvoll kommune lanserer i disse dager ny løsning for fakturadistribusjon til våre kunder. Målet er klart: mindre papir – mer digitalt!

Økokommunen Tingvoll søker rådmann

Tingvoll kommune er i prosess med å ansette ny rådmann. Søknadsfristen på stillingen gikk ut 31.05.18.

Varmen og tørken de siste dagene har ført til et unormalt stort vannforbruk. På grunn av stor bevegelse i vannrørene kan enkelte områder oppleve å få brunt vann i kranen. Kommunen oppfordrer derfor abonnenter til Indre Tingvoll vassverk om å unngå unødvendig og overdreven vanning. Vannforsyningen følges tett opp og det kan bli nødvendig å innføre vanningsforbud dersom vannforbruket ikke går ned.