Øvre del av Gunnars veg er midlertidig stengt mellom Rv70 og Stjernhusvegen. Vegen er i dårlig stand på grunn av teleløsninga og kjøring med tunge kjøretøy. Vegen vil bli åpnet igjen når forholdene på vegen bedrer seg og den er blitt gjennomført reparasjoner. 

Årets Stikk UT!-turerFørste mai starter årets Stikk UT!-sesong, nedenfor ser du alle turene i Tingvoll kommune. Det trykte Stikk UT!-kartet sendes til alle husstander i løpet av uke 17. Om du ikke får det i posten, kan du hente det på servicekontoret i kommunen.

Vinner NM i lunsj 17_18_ Foodforce Tingvoll_ fotokred_ NM i lunsj

Laget Foodforce fra Tingvoll er årets favoritt blant fagjury og publikum!

 

 

Tingvoll kommunestyre vedtok i møte 12. april å egengodkjenne detaljplan for Aspbukta.

Det er 3 ukers klagefrist på vedtaket.

Eventuell klage sendes Tingvoll kommune, 6630 Tingvoll eller på e-post til postmottak@tingvoll.kommune.no

Tingvoll kommunestyre vedtok i møte 12. april å egengodkjenne detaljplan for Einset Nord industriområde.

Det er 3 ukers klagefrist på vedtaket.

Eventuell klage sendes Tingvoll kommune, 6630 Tingvoll eller på e-post til postmottak@tingvoll.kommune.no

Program for årets kulturvekkå er nå sluppet!
Programmet kan du finne ved å trykke her (PDF, 673 kB)

I forbindelse med tildeling av adressetilleggsnavn har Språkrådet bedt Statens kartverk om å reise formell navnesak etter lov om stadnamn for fem bruksnavn. Det gjelder følgende gards- og bruksnummer:

127/1: Tonga eller Tunga

144/1: Skjevlingsneset, Skjevlingsnes eller Neset

148/1: Nestua Åsprong, Nestua eller Nistua

106/7: Myrdal eller Myrdalen

105/1 og 15: Tveekra, Tveekrem, Inner-Ødegården eller Inner-Øygarden.

 

Kartverket reiser også navnesak for tre gardsnavn. Det gjelder følgende gardsnummer:

144: Skjevlingsneset

104: Treekra eller Treekrem

105: Tveekra eller Tveekrem

 

Hvis du ønsker å gjøre endringer i en søknad du har sendt inn, så logger du deg inn i søknaden på samme måte som da du sendte inn søknaden. Trykk på knappen «Endre og lever søknad», og gjør de endringene du ønsker. Husk at du må kontrollere og sende inn søknaden på nytt etter at endringene er gjort for at disse skal bli registrert. Du kan gjøre endringer i en innsendt søknad fram til og med 29. mars (del 1).

Lag og foreninger oppfordres til å søke om kulturmidler, frist for innsending er 15.mars.

Følgende vedlegg må legges ved:
Årsmelding, regnskap, medlemslister og budsjett. 
Søknader med mangler prioriteres ikke.

Retningslinjer for tildeling finner du på hjemmesiden til Tingvoll kommune, www.tingvoll.kommune.no

Søknader sendes:
postmottak@tingvoll.kommune.no

Kontaktperson:
Torstein Gjetvik 
Telefon 715 32 487

Eiendomsskatteliste 2018
 
Nå er eiendomsskattelisten 2018 klar.
 

Her finner du den og opplysninger rundt eiendomsskatt :