• Barn

  Rimeligere barnehage for de som tjener minst

  26.08.2016

  Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass. Ordningen betyr at jo lavere inntekt en familie har, jo lavere blir prisen på en barnehageplass.

 • Farger_FU_Logo-051.jpg

  Ordførerens tur til Kjerkjeberget

  26.08.2016

  I anledning Friluftslivets uke arrangerer Tingvoll Kommune ved ordfører Milly Bente Nørsett og avdeling for folkehelse og kultur, i samarbeid med Nordmøre og Romsdal friluftsråd og StikkUT, tur til Kjerkjeberget onsdag 7.september kl. 11.00.

 • Skolestart

  Skolestart i Tingvoll kommune

  15.08.2016

  Skolestart for skoleåret 2016/2017 er mandag 22. august.

 • Rimstadkrysset før anleggsstart

  Rimstadkrysset - Informasjon

  15.08.2016

  Informasjon vedrørende anleggsdriften. Anleggsarbeidene vil så smått ta til 15. august. De nærmeset ukene skal arealet for nytt kryss avdekkes for jord og det skal fylles opp med steinmasser. Deretter skal det bygges støttemurer mellom ny busslomme på RV 70 og Honnhammervegen. Ett kjørefelt av...

 • bra_mat_for_betre_helse.png

  BRA MAT- kurs

  29.07.2016

  Livsstilsendring steg for steg. Ved å gjøre små endringer i kosten og bli mer fysisk aktiv, kan en oppnå store helsegevinster og med det førebygge ulike sykdommer som er knyttet til levevaner. Tingvoll kommune arrangerer nå kurs med oppstart 23.september.