• Hendt og hender utklipp.jpg

  Lansering Hendt og hender 2015

  20.11.2015

  Helge Husby presenterer årets utgåve av Hendt og hender i Tingvoll ved Tingvoll bibliotek laurdag 21. november kl.12. Gratis inngang. Alle er velkomne.

 • Kommunevåpen Tingvoll

  Handlingsprogram og økonomiplan 2016 - 2019

  19.11.2015

  Formannskapet behandlet rådmannens forslag til årsbudsjett 2016, handlingsprogram og økonomiplan 2016- 2019 i møte 17. november. Formannskapets vedtak går nå som innstilling til kommunestyret som skal behandle saken endelig i sitt møte 3. desember. Se dokumentene i saken nedenfor.

 • servering

  Restaurant på Meisingset Oppvekstsenter

  06.11.2015

  Elevene ved Meisingset Oppvekstsenter har i mange år hatt tradisjon for å arrangere restaurant til inntekt for tv-aksjonen. I år var intet unntak, og torsdag ble familie, naboer og annet bygdefolk invitert på kjøttsuppe med kaffe og gele til dessert.

 • Tingvoll Kirke

  Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid -...

  06.11.2015

  I medhold av §§ 12-1 og 12-8 i plan- og bygningsloven varsles oppstart av offentlig reguleringsplan, detaljregulering for gnr/bnr 51/1/13, 51/188, 51/189, 51/189/1, 51/237 og deler av 51/1og 51/245. Tiltakshaver er Tingvoll kommune. Hele oppstartsvarselet kan leses her. ( (PDF, 156 kB)Området er utvidet...