• Tingvoll videregåande skole

  Fylkesrådmannen vil bygge ny videregående skole...

  13.09.2016

  I brev dat. 8/9-2016 inviteres Tingvoll kommune til et samarbeid om bygging av ny videregående skole på Tingvoll. Den nye skolen skal erstatte den gamle bygningsmassen og kan stå klar til skolestart i 2019.

 • Brakar og Mikkel over stubbe og stein.jpg

  Sommerlesfest med Askeladden friteater

  09.09.2016

  Som avslutning på bibliotekets lesekampanje Sommerles 2016 får vi besøk av Askeladden friteater. De kommer til Straumsnes barne- og ungdomsskole, auditoriet tirsdag 27. sept kl. 18.

 • Fylling har startet

  Rimstadkrysset - Informasjon om vegstenging

  02.09.2016

  Området der nytt kryss og veg kommer er nå rensket for det øverste jordlaget. Fjell i traseen må sprenges og i forbindelse med sprengningsarbeidene vil både Honnhammervegen og Rv 70 kunne bli stengt i korte perioder. Sprengningsarbeidet vil foregå i uke 36. Deler av området fylles nå opp med...

 • Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - Forside.JPG

  Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet -...

  01.09.2016

  Utkast til Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 er lagt ut til høring. Høringsfristen er 13.10.2016.

 • Barn

  Rimeligere barnehage for de som tjener minst

  26.08.2016

  Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass. Ordningen betyr at jo lavere inntekt en familie har, jo lavere blir prisen på en barnehageplass.