Permisjon/fri fra undervisning

Det søkes gjennom visma flyt foresatt

 

Permisjon elever har krav på

  • Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager dersom de søker om permisjon.
  • Kontaktlærer kan godkjenne permisjon for 1 dag.

 

Vi kan innvilge permisjon for

  • Spesielle arrangementer og markeringer (politisk arbeid, organisasjonsarbeid, familiebegivenheter).
  • Idrett og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå.
  •  En bør unngå permisjon de siste 14-dagene av skoleåret, når eleven skal ha eksamen eller tentamen, er midt i store prosjekter eller har hatt unormalt høgt fravær av andre årsaker. 
  • Foreldrene må selv sørge for å undervise barna i permisjonstiden. En kan ikke kreve at lærerne spesielt skal tilrettelegge for dette, men foreldrene kan bruke tilgjengelige årsplaner og arbeidsplaner.

 

Søknadsfrist

Søk om permisjon i god tid før dere ønsker permisjon, helst tre uker før. 

  • Der foreldre/foresatte har delt foreldreansvar, kreves det at begge underskriver søknaden.
  • Skolen behandler søknaden.

 

Klage

Ønsker du å klage på vedtak om permisjon må du klage innen tre uker etter at du har mottatt svar på søknaden. Klagen skal sendes til skolen som har behandlet søknaden. opplæringsloven.