Permisjon/fri fra undervisning

Her kan du som foresatt søke om permisjon og fri fra undervisning for ditt barn.

Du søker gjennom visma flyt foresatt

 

Permisjon elever har krav på

  • Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager dersom de søker om permisjon.
  • Kontaktlærer kan godkjenne permisjon for 1 dag.

 

Vi kan innvilge permisjon for

  • Spesielle arrangementer og markeringer (politisk arbeid, organisasjonsarbeid, familiebegivenheter).
  • Idrett og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå.
  •  En bør unngå permisjon de siste 14-dagene av skoleåret, når eleven skal ha eksamen eller tentamen, er midt i store prosjekter eller har hatt unormalt høgt fravær av andre årsaker. 
  • Foreldrene må selv sørge for å undervise barna i permisjonstiden. En kan ikke kreve at lærerne spesielt skal tilrettelegge for dette, men foreldrene kan bruke tilgjengelige årsplaner og arbeidsplaner.

 

Søknadsfrist

Søk om permisjon i god tid før dere ønsker permisjon, helst tre uker før. 

  • Der foreldre/foresatte har delt foreldreansvar, kreves det at begge underskriver søknaden.
  • Skolen behandler søknaden.

 

Klage

Ønsker du å klage på vedtak om permisjon må du klage innen tre uker etter at du har mottatt svar på søknaden. Klagen skal sendes til skolen som har behandlet søknaden. Viser til Opplæringsloven.

Artikkelliste