Klage på eksamen

Om eksamen

  • Eksamen er i mai og juni. Datoer varierer fra år til år
  • Alltid to sensorer
  • Ved sentralt gitt skriftlig eksamen er begge sensorer eksterne
  • Eksterne sensorer oppnevnes av Utdanningsdirektoratet
  • Ved andre eksamener er en sensor intern, som oftest faglærer
  • Den andre sensoren er eksternt oppnevnt av Tingvoll kommune
  • Sensorene skal være enige om eksamenskarakteren før karakteren gis

 

Skriftlig eksamen

Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til skriftlig eksamen i enten engelsk, matematikk eller norsk (både hovedmål og sidemål).

Skriftlig eksamen kan ha forberedelsesdel. Informasjon om dette finner du i eksamensplanen.
Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for oppgavene, veiledningen av sensorene, og sensuren.

Informasjon om skriftlig eksamen fra Utdanningsdirektoratet

 

Muntlig eksamen

Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til en muntlig eksamen.

Tingvoll kommune er ansvarlig for muntlig eksamen.

Det er lærerne på den enkelte skole som utarbeider forslag til eksamensoppgaver.

Eksamensfag opplyses 48 timer før eksamen. Elevene trekker tema/problemstilling til forberedelse 24 timer før eksamen. Eksamen er på inntil 30 minutter per elev og kan gjennomføres individuelt, i par eller i gruppe.

 

Klage på eksamenskarakter

Elevene har 10 dagers klagerett etter at karakteren har blitt gjort kjent for eleven.
Klagen sendes skolen for videre behandling.