Tegninger og dokumenter

Tegninger og dokumenter i gamle byggesaker får du ved å henvende deg til byggesaksbehandler

Vi har søknader med vedlegg, vedtak og annen korrespondanse lagret i gamle og nyere arkivløsninger.

Gå til kommunens hjemmeside for innsyn 

Servicekontoret kan også hjelpe deg.

Artikkelliste