Tegninger og dokumenter

Tegninger og dokumenter i gamle byggesaker får du ved å henvende deg til byggesaksbehandler

Vi har søknader med vedlegg, vedtak og annen korrespondanse lagret i gamle og nyere arkivløsninger.

I dagens saksbehandlingssystem ePhorte kan få innsyn i aktuelle saker selv hvis du kjenner saksnummeret. 

Gå til kommunens hjemmeside for innsyn http://tingvoll.preprod.acos.no/administrasjon/innsyn/postliste-postjournal/

> Postliste > Se postliste i Tingvoll > skrive inn saksnummer: årstall/sak (i feltet opp til høyre) > Søk

Kontaktinformasjon

Dag Tore Suul
Avdelingsingeniør byggesak
E-post
Mobil 469 59 714
Servicekontor
Servicekontor
E-post
Mobil 71 53 24 00

Åpningstider

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)

Adresse

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)