Naboliste

Naboliste brukes som en del av byggesøknaden og bestilles av den som skal søke om tiltak. Det er en oversikt over aktuelle naboer og gjenboere.

Regler for å få ut nabolister

  • Du må ha gyldig grunn 
  • Du må opplyse om hva nabolisten skal nyttes til
  • Du må identifisere deg
  • Er du ikke eier av eiendommen må du ha fullmakt fra grunneier

Det kan du gjøre via e-post til: postmottak@tingvoll.kommune.no

 

Oppgi i e-posten:

  • GID (gårds- og bruksnummer) på den eiendommen du trenger naboliste for
  • består eiendommen av flere teiger, må du spesifisere hvilken teig det gjelder
  • Beskriv type tiltak

Opplysningene fra nabolisten kan du kun bruke i forbindelse med det aktuelle tiltaket jamfør matrikkellovens § 30.

Kommunen arkiverer forespørselen og utleveringen av nabolister.

Kontaktinformasjon

May Kristin Vassli
Plan- og byggesaksbehandler
E-post
Mobil 94 13 68 18

Vi har faste tider for hjelp til bygge- og delingssøknader. Dagene vi har satt av er mandag, tirsdag og torsdag mellom 09.00 og 12.00. Utover dette, må møter med byggesaksbehandlerne avtales på forhånd. Det er en stor fordel om du forbereder deg litt til møtet. Sjekk ut om du trenger nabovarsel, fyll ut skjema der du klarer det og så videre, da vil saksgangen gå smidigere. Om du ringer saksbehandlere er det lurt å ha gårds- og bruksnummer klart.

Ahmed Bahjat
Plan og byggesaksbehandler
E-post
Mobil 48 01 29 13

Åpningstider

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll

Adresse

Mandag - fredag:
09.00 - 15.00

Sommertid:
09.00 - 14.00

Telefontid:
09.00 - 15.00 

Åpningstidene kan variere. Se forøvrig åpningstider hver enkelt virksomhet.