Naboliste

Naboliste brukes som en del av byggesøknaden og bestilles av den som skal søke om tiltak. Det er en oversikt over aktuelle naboer og gjenboere.

Regler for å få ut nabolister:

  • Du må ha gyldig grunn 
  • Du må opplyse om hva nabolisten skal nyttes til
  • Du må identifisere deg
  • Er du ikke eier av eiendommen må du ha fullmakt fra grunneier

Det kan gjøres via e-post til: postmottak@tingvoll.kommune.no

Oppgi i e-posten:

  • GID (gnr/bnr) på den eiendommen du trenger naboliste for
  • består eiendommen av flere teiger, ber om at det spesifiseres hvilken teig det gjelder
  • type tiltak

Det presiseres at opplysningene fra nabolisten kun kan brukes i forbindelse med det aktuelle tiltaket jf. matrikkellovens § 30.

Kommunen arkiverer forespørselen og utleveringen av nabolister.

Kontaktinformasjon

Dag Tore Suul
Avdelingsingeniør byggesak
E-post
Mobil 469 59 714

Vi har faste tider for hjelp til bygge- og delingssøknader. Dagene vi har satt av er mandag, tirsdag og torsdag mellom 09.00 og 12.00. Utover dette, må møter med byggesaksbehandlerne avtales på forhånd. Det er en stor fordel om du forbereder deg litt til møtet. Sjekk ut om du trenger nabovarsel, fyll ut skjema der du klarer det og så videre, da vil saksgangen gå smidigere. Om du ringer saksbehandlere er det lurt å ha gårds- og bruksnummer klart.

Åpningstider

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll

Adresse

Mandag - fredag:
09.00 - 15.00

Sommertid:
09.00 - 14.00

Telefontid:
09.00 - 15.00 

Åpningstidene kan variere. Se forøvrig åpningstider hver enkelt virksomhet.