Naboliste

Naboliste brukes som en del av byggesøknaden og bestilles av den som skal søke om tiltak. Det er en oversikt over aktuelle naboer og gjenboere.

Regler for å få ut nabolister:

  • Du må ha gyldig grunn 
  • Du må opplyse om hva nabolisten skal nyttes til
  • Du må identifisere deg
  • Er du ikke eier av eiendommen må du ha fullmakt fra grunneier

Det kan gjøres via e-post til: postmottak@tingvoll.kommune.no

Oppgi i e-posten:

  • GID (gnr/bnr) på den eiendommen du trenger naboliste for
  • består eiendommen av flere teiger, ber om at det spesifiseres hvilken teig det gjelder
  • type tiltak

Det presiseres at opplysningene fra nabolisten kun kan brukes i forbindelse med det aktuelle tiltaket jf. matrikkellovens § 30.

Kommunen arkiverer forespørselen og utleveringen av nabolister.

Kontaktinformasjon

Dag Tore Suul
Avdelingsingeniør byggesak
E-post
Mobil 469 59 714

Åpningstider

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll

Adresse

Mandag - fredag:
08.00 - 16.00

Sommertid:
08.00 - 15.00

Telefontid:
09.00 - 16.00 (15.00)