Naboliste

Naboliste brukes som en del av byggesøknaden og bestilles av den som skal søke om tiltak. Det er en oversikt over aktuelle naboer og gjenboere.

Regler for å få ut nabolister

  • Du må ha gyldig grunn 
  • Du må opplyse om hva nabolisten skal nyttes til
  • Du må identifisere deg
  • Er du ikke eier av eiendommen må du ha fullmakt fra grunneier

Det kan du gjøre via e-post til: postmottak@tingvoll.kommune.no

 

Oppgi i e-posten:

  • GID (gårds- og bruksnummer) på den eiendommen du trenger naboliste for
  • består eiendommen av flere teiger, må du spesifisere hvilken teig det gjelder
  • Beskriv type tiltak

Opplysningene fra nabolisten kan du kun bruke i forbindelse med det aktuelle tiltaket jamfør matrikkellovens § 30.

Kommunen arkiverer forespørselen og utleveringen av nabolister.