Salg av næringsarealer

 

Industri-/næringsområder i kommunen

Tingvoll kommune eier og utvikler attraktive industri- og næringsarealer på

Einset Nord på Aspøya, nært E39/Rv70 og djupvasskai,

Saghøgda i Tingvollvågen, nært Rv70 og

Storbrua på Meisingset, nært Rv70.

Områdene er regulerte til formålet. På deler av Einset Nord er infrastrukturen utbygd og på Saghøgda vil det foregå utbygging framover. Størrelse på tomter kan tilpasses innenfor tilgjengelig areal. Områdene består både av opparbeidet og ikke opparbeidet areal, noe som gjenspeiles i tomtepris.

Tomtepriser

Tomteprisene på kommunale tomter er like for både Saghøgda og Einset Nord og ble vedtatt av kommunestyret 28.04.2021:

  • Opparbeidet (grovplanert tomt) kr 225,- pr kvm.

  • Ikke opparbeidet (råtomt) kr. 30,- pr kvm.

  • Inkludert i prisen er veg, vann og avløp fram til tomtegrense.
  • Kjøper dekker omkostningene ved kjøpet.
  • Gjenkjøpsklausul dersom det ikke bygges.

Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon om ledig areal, vilkår og priser.

 

Ny opparbeidet industritomt på Saghøgda

  

Ny opparbeidet industritomt på Saghøgda i Tingvollvågen ligger ute for salg. Den ligger i sentrum av Tingvoll i et miljø med flere private virksomheter tilknyttet Saghøgda næringspark. Størrelsen på den aktuelle tomta er ca. 3 daa, men kan tilpasses kjøpers behov innenfor det tilgjengelige arealet. Det er lagt til rette for fiber og tilkopling til kommunens vann- og avløpssystem.

 

 

Planerte arealer på Einset Nord

Einset Nord ligger på nordsiden av E39 på Aspøya med nærhet til djupvasskai, Aspøya Fjordsenter, byggvareforretning med mer. En del tomter er allerede solgt, dels til entreprenører som opparbeider arealer for salg.