Salg av næringsarealer

Tingvoll kommune eier og utvikler industri- og næringsarealer på

Einset Nord på Aspøya,

Saghøgda i Tingvollvågen og

Storbrua på Meisingset .

Områdene er regulerte og utbygging av infrastruktur pågår nå både på Einset Nord og på Saghøgda. Størrelse på tomter kan tilpasses innenfor tilgjengelig areal. Områdene består både av opparbeidet og ikke opparbeidet areal, noe som gjenspeiles i tomtepris.

Siste nytt: Ny opparbeidet industritomt på Saghøgda i Tingvoll

Klikk for stort bilde

 

Ny opparbeidet industritomt på Saghøgda i Tingvollvågen legges nå ut for salg. Den ligger i sentrum av Tingvoll i et miljø med flere private virksomheter tilknyttet Saghøgda næringspark. Størrelsen på den aktuelle tomta er ca. 3 daa, men kan tilpasses kjøpers behov innenfor det tilgjengelige arealet. Det er lagt til rette for fiber og tilkopling til kommunens vann- og avløpssystem. 

 

Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon om vilkår og priser.

Kontaktinformasjon

Per Gunnar Løset
Avdelingsingeniør plan, kart/GIS
E-post
Mobil 943 65 962