Kjøp eller salg av eiendom

Skal du kjøpe eller selge eiendom er det flere ting å tenke på. Mange velger å benytte eiedomsmegler ved salg og du slipper da å ta deg av det praktiske ved salget. Skal du selv gjennomføre salg er det noen punkter du kan være oppmerksom på.

Vi nevner de viktigste her:

Privat avtale om salget

Eiendomssalg er et privatrettslig forhold mellom selger og kjøper. Kommunen er ikke part med mindre det er kommunal tomt som omsettes.

Skjøte

Hjemmelsovergangen skjer ved at skjøte i to originale eksemplar sendes inn til tinglysing ved Statens Kartverk, Tinglysingen på Hønefoss. Mer informasjon og skjema finnes hos Statens Kartverk. 

Konsesjon

Eiendommen er enten

  1. underlagt konsesjon etter konsesjonsloven, som krever søknad om konsesjon,
  2. eller så kommer den inn under unntakene (gjelder de fleste f.eks. bolig og fritidstomter).

Før du får tinglyst skjøte må kommunen behandle konsesjonssøknen (punkt1) eller bekrefte at overdragelelsen ikke er i strid med konsesjonsloven (punkt).

Skjemaet Egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut av kjøper og leveres kommunen som sørger for registrering i Matrikkelen.

Kontaktinformasjon

Andreas Lilleheier Aarset
Rådgiver - Jordbruk, miljø og næringsfond
E-post
Telefon 71 53 24 42
Mobil 991 51 436