Ferie og fridager i skoleåret 2022/2023

Når har Kulturskolen ferie og fridager?

Kulturskolen følger skoleruta, men et undervisningsår i kulturskolen er 36 uker

Første undervisningsdag i høstsemesteret 2022 er 29.08.2022

Høstferie i uke 41.

Høstkonsert 1. november på Sellanrå grendahus. 

Siste skoledag før jul er 20. desember 2022.

Første skoledag etter nyttår er 3. januar 2023.

Vinterferie i uke 8.

Påskeferie i uke 14.

Siste undervisningsdag i vårsemesteret 2023 er 16.06.2023.