Tingvoll Frivilligsentral

Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige. Sentralene finnes over hele landet og har som mål å nå ut til brede lag av befolkningen.

Tingvoll Frivilligsentral 1Frivilligsentralene skal være lokalt forankret og utvikles av de som er knyttet til sentralen. Frivilligsentralene formidler kontakt med tradisjonelle frivillige aktører og er kreative sentre for nye former for frivillighet. Mangfoldet av aktiviteter er stort og varierer ut i fra lokale forutsetninger og behov. Det er 419 frivilligsentraler i Norge, ønsker DU å bli frivillig ved en av disse? 

Kom også gjerne innom vårt kontor for å snakke mer om frivillighet.

Større aktivitetsgjennomføringer (i hovedtrekk):

Fra den spede start i 2017 har jeg sammen med dere i frivilligheten fått til mye.


Høstcamp for barn og unge, ei uke i naturen med aktiviteter og matlaging utendørs. Samarbeid med Røde Kors, Museum, og Kystlaget.

Trafikksikkerhetsdag for hele 10.klassetrinn og videregående skole (ca 200 ungdommer). Koordinert sammen med trygg trafikk, ambulanse, brann og politi.
 

Kommunen vedtok i budsjett å investere i Tilskuddsportalen, som gir tilgang for kommunale prosjektetilskudd, og i tillegg oversikt over tilskudd og stiftelser, legater m.m til frivillige lag og organisasjoner. Kurs og demonstrasjon ble gitt av representant for Tilskuddsportalen.

Juleglede sammen med COOP Prix Tingvoll ble det tilrettelagt og samlet inn gaver og bidrag i form av mat, julegodt, frukt og andre artikler som utgjorde 7 gaveesker som ble gitt til- og delt ut av


Tingvollrock:

Oppfølging på etablering av Tingvollrock, etablering i frivilligregisteret og organisasjonsform

Koordinering/utlysning av bistand til medarrangører og frivillige

Etablering av ungdomsklubb/treffsted for ungdom i regi av Tingvollrock på de gamle lokalene til tidligere Tingvoll Fritidsklubb i Kaibakken.

 

Nasjonalforeningen for folkehelse

Aktivitetsvennsamlinger og møte, oppfølging.

 

Kulturvekkå:
Bidrag til ungdomsrådet og MOT med midler til en nydelig lønsj sammen med Straumsnes bygdekvinnelag, sanitetslag, 

Drøpping Cafe ville arrangere konsert, da sponset Frivilligsentralen konsert med Tor Strand og Lone Eines har en liten konsert over fire av Eldrid Lausunds flotte dikt.

 

Frilulftsskolen

I samarbeid med Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal ble det planlagt og gjennomført et lavterskel ferietilbud for annen aktivitet enn idrettsrettede ferieklubber. Tilrettelagt for varig opplegg med ungdomsledere som på sikt skal selv evne å planlegge og gjennomføre dette på egenhånd, med oppfølging og bistand fra frivilligkoordinator.

27 påmeldte deltagere, samarbeid mellom kommunen, Friluftsrådet og Nordmøre Museum avd. Tingvoll, samt leie av leirområdet til Grimstadhøgda 4H.

 

Frivilligbanken (For dere er gull verdt!)

Frivillige som ønsker å bidra individuelt/uavhengig av lag eller organisajon kan gjerne ta kontakt med meg.

Aria Ebrahimi kom flyttende fra Nord-Norge og ønsker å bidra og hjelpe til. En kjernekar som stiller opp når han har mulighet.

Her er det lav terskel å høyt under taket å melde seg som frivillig. Du bidrar når du har selv har mulighet og lyst til å bidra, og kan like enkelt takke nei som ja, hvis det kommer spørsmål fra meg om du kan tenke deg å bidra med et smil, eller ei hånd.

Åpningstider

Mandag - fredag:
09.00 - 15.00

Sommertid:
09.00 - 14.00

Telefontid:
09.00 - 15.00 

Åpningstidene kan variere. Se forøvrig åpningstider hver enkelt virksomhet. 

Adresse

Midtvågvegen 2
6630 Tingvoll