Tingvoll Frivilligsentral

Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag, foreninger, organisasjoner og det offentlige. Sentralene finnes over hele landet og har som mål å nå ut til brede lag av befolkningen.

Frivilligsentralene skal være lokalt forankret og utvikles av de som er knyttet til sentralen. Frivilligsentralene formidler kontakt med tradisjonelle frivillige aktører og er kreative sentre for nye former for frivillighet. Mangfoldet av aktiviteter er stort og varierer ut i fra lokale forutsetninger og behov. 

Om frivilligsentralen

Tingvoll Frivilligsentral eies av Tingvoll kommune. Sentralen driftes av daglig leder Marianne Salltbones Lindboe og frivilligheten.

Tingvoll frivilligsentral skal:

  • Arbeide for at frivilligsentralen skal ha aktiviteter som bygger på frivillig innsats, bidra til å skape sosiale møteplasser og legge til rette for lokal frivillig virksomhet.
  • Samarbeide med frivilligheten i Tingvoll kommune i tråd med prioriteringer i handlingsplanen for frivillighetssentralen.
  • Opparbeide en utstyrssentral i samarbeid med lokale aktører for å stimulere til økt aktivitet og deltakelse for levekårsutsatte grupper.

Møterom og lokale

Ny daglig leder for Tingvoll Frivilligsentral skal ha kontorplass i samme lokale som Flyktningtjenesten i Tingvoll kommune og Sparebanken Møre, avdeling Tingvoll. Adressen er Vågavegen 147, 6630 Tingvoll. 

Tingvoll Frivilligsentral har tilgang til et møterom på Tingvoll bibliotek. Dette rommet brukes i tillegg av biblioteket selv samt Tingvoll kulturskole. Kommunen arbeider med å lage rutiner for gratis utlån av dette møterommet til frivilligheten. Rommet har nødvendig utstyr for å kunne gjennomføre både fysiske og digitale møter på en tilfredsstillende måte. 

Kommunen er i tillegg på utkikk etter et lokale som kan fungere som en god, sosial møteplass. 

Mer informasjon om Tingvoll Frivilligsentral og aktiviteter kommer, denne artikkelen er under oppdatering.