Redusert bemanning - noe lengre saksbehandling

På grunn av redusert bemanning innen landbruk, næring og miljø kan det påregnes noe lengre saksbehandlingstid frem til over sommeren.