Landbruksvikar

Landbruksvikarene skal avløse bøndene ved sykdom og i krisesituasjoner. Landbruk Nordvest administrerer landbruksvikarordningen i vårt område.

Det er ikke krav om medlemskap i Landbruk Nordvest for å bruke landbruksvikar – de har plikt til å hjelpe alle som har rett på sykeavløsing så godt de kan. Denne plikten er avgrenset til en periode på 14 dager. 

Ta kontakt med Landbruk Nordvest sin tjenesteavdeling på telefon 46 42 44 00. for å høre om det er ledig landbruksvikar. Sykdom og kriser blir prioritert først.

Mer om avløsertjenester hos Landbruk Nordvest