RMP - Regionalt miljøprogram

Alle landbruksforetak som er berettiget produksjonstilskudd kan søke regionalt miljøtilskudd. 

Miljøprogrammet skal fremme særskilte miljømål i jordbruket:

- redusere forurensning til vann og luft

- ivareta kulturlandskap og kulturminner

- tilrettelegge for friluftsliv

- ivareta biologisk mangfold

- klima

 

Søknadsfrist: 15.oktober - Elektronisk søknadskjema

 

Informasjon fra Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Informasjon om hvordan søke (Landbruksdirektoratet)