Treningsgrupper

Oversikt over gruppetilbud:

Institusjongrupper: Vonheim fredager kl. 11:00,

Straumsnes omsorgssenter torsdager 11:30,

Kveldheim omsorgsboliger tirsdager 10:30.

Tingvoll sykehjem tirsdager kl. 11:15 og torsdager kl. 12:30.  (Gruppetilbudet kan variere i høytider/ferier) Gratis.

Bassenggrupper: Voksengrupper fredager 14:45, barnegruppe fredager 14:00. Sted: Tingvoll barne- og ungdomsskole. Skolevegen 28 (Bassenget stengt midten av April til midten av september). Gratis for barn opp til 16. Egenandel 2 etter takst for voksne ( 121,- kr pr gang. Fra 01/01-19)

Hofte og kne gruppe: 3-6 deltagere mandager 10:00 og torsdager 09:30. Sted: Rønningen 1. Egenandel 2 etter takst(97,- kr pr gang fra 01/01-19)

Skuldergruppe: 3-6 deltagere mandager kl. 11:00 og torsdager kl. 11:00. Sted Rønningen 1.  Egenandel 2 etter takst(97,- kr pr gang fra 01/01-19)

Sterk og Stødig: Eldresenteret onsdager 11:30-12:30, Leite torsdager 11:30-12:30. Treningsgrupper for seniorer som består av styrke og balansetrening. For hjemmeboende som ikke har behov for ganghjelpemidler innendørs. Må kunne reise til og fra treningen på egenhånd. 150 kr. Pr halvår. Gratis prøvetime.

Styrke og utholdenhetstrening for menn: torsdager kl. 14:30. Sted: Midtvågen fysikalske. (Egenandel 2 etter takst)

Ved spørsmål eller ønsker om deltagelse i noen av gruppene ta kontakt med fysioterapitjenesten i Tingvoll kommune pr mobil: 414 09 735 / 941 56 942 eller e-post: lisbet.rolland.hovsbakken@tingvoll.kommune.no / silje.solheim.sunde@tingvoll.kommune.no

Ved deltagelse i gruppe på Midtvågen fysikalske ta kontakt med fysioterapeut Jan Harald Rolland mobil: 924 97 775 eller e-post: janhrolland@gmail.com  

Litt om egenandel 2:

Hensikten med frikortordningene er å sette et tak for hvor mye hver enkelt skal betale i egenandeler i løpet av et år. Pasienter som har betalt egenandeler opp til egenandelstaket slipper å betale egenandeler resten av kalenderåret.

Det finnes to frikortordninger, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike helsetjenester. Har innbygger fått frikort i den ene ordningen, kan det ikke benyttes i den andre ordningen.

Pasienten kan selv følge med på hvilke egenandeler som er registret på han/henne ved å gå inn på helsenorge.no og logge seg inn.

Egenandelstak 2 for 2019: 2085 kroner.

Det som teller med i grunnlaget for egenandelstak 2 er godkjente egenandeler fra:

  • behandling hos fysioterapeut
  • enkelte former for tannsykdommer
  • opphold ved opptreningsinstitusjoner og andre private rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak (RHF)
  • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet HF