Treningsgrupper

Oversikt over gruppetilbud:

Bassenggrupper: Voksengrupper fredager 14:45, barnegruppe fredager 14:00. Sted: Tingvoll barne- og ungdomsskole. Skolevegen 28 (Bassenget stengt mars/april til september/oktober). Gratis for barn opp til 16. Egenandel etter takst for voksne.

Herregruppe: tirsdag og torsdag kl 13.30

Damegruppe: 2 ganger i uka

Parkinsongruppe: torsdag kl 10.30 – 11.30

Sterk og Stødig: Eldresenteret onsdager 10 - 11, Leite torsdager 11 - 12. Følger skoleruta (stengt i ferier). Treningsgrupper for seniorer som består av styrke og balansetrening. For hjemmeboende som ikke har/ har lite behov for ganghjelpemidler innendørs. Må kunne reise til og fra treningen på egenhånd. 150 kr. pr halvår. Gratis prøvetime.

Styrke- og utholdenhetstrening for menn: torsdager kl. 14:30. Sted: Midtvågen fysikalske. (Egenandel etter takst)

Kontakt for spørsmål:

Ved spørsmål eller ønsker om deltagelse i noen av gruppene, ta kontakt med fysioterapitjenesten i Tingvoll kommune på mobil: 90756390 eller e-post: lisbet.rolland.hovsbakken@tingvoll.kommune.no

Ved deltagelse i gruppe ved Midtvågen fysikalske, ta kontakt med fysioterapeut Jan Harald Rolland mobil: 924 97 775 eller e-post: janhrolland@gmail.com  

Litt om egenandel:

Hensikten med frikortordningene er å sette et tak for hvor mye hver enkelt skal betale i egenandeler i løpet av et år. Pasienter som har betalt egenandeler opp til egenandelstaket slipper å betale egenandeler resten av kalenderåret.

Pasienten kan selv følge med på hvilke egenandeler som er registret på han/henne ved å gå inn på helsenorge.no og logge seg inn.

Egenandelstak for 2023: 3040 kroner.

Ordningen omfatter godkjente egenandeler ved følgende behandlinger og helsetjenester:

Legehjelp

Psykologhjelp

Fysioterapi

Enkelte former for tannsykdom

Sykehus/poliklinikk ved sykehus

Laboratorier og røntgeninstitutt

Pasientreiser

Apotek, bandasjist: Medisiner, næringsmidler og utstyr på blå resept

Opphold ved opptreningsinstitusjoner og andre private rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak

Behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet HF.